Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-10-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 387/2016) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 387/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 19 avem Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PL-x 387/2016; caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Din partea Comisiei juridice, domnul vicepreședinte Ciprian Nica.

Vă rog, prezentați dumneavoastră raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de faceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în sensul corelării cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003.

Face parte din categoria legilor organice.

De asemenea, cu permisiunea dumneavoastră, pentru o corelare de tehnică legislativă, dacă-mi permiteți să fac mențiunea acum.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, acum.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Sugerăm ca sintagma din texte "societățile comerciale", din cuprinsul textelor din Legea nr. 161/2003 propuse a fi modificate, să fie înlocuită cu sintagma "societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare".

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc și eu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri, vă rog, domnul Cupșa, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Vă rog, domnule deputat, aveți trei minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Cupșa:

Sărut mâinile, doamnelor,

Bună ziua domnilor,

Mulțumim tuturor partidelor care au sprijinit inițiativa noastră, a Partidului Național Liberal, de modificare a Legii nr. 161/2003, o lege a transparenței.

Sunt modificări absolut necesare, sunt modificări de corelare legislativă între Legea nr.215, o lege a administrației publice locale care reglementează conținutul mandatului pe care îl are primarul, viceprimarul, respectiv președintele, vicepreședintele consiliului județean și consilierii locali și consilierii județeni.

Funcțiile de reprezentare și, respectiv, cele de decizie trebuie să se poată îndeplini. Drept urmare, am modificat Legea nr. 161 permițând astfel primarului și viceprimarului, președintelui și vicepreședintelui de a fi reprezentant în adunările generale ale entităților economice care au fost înființate sau la care există participație din partea unității administrativ-teritoriale, așa cum permitem consilierilor locali, consilierilor județeni să ia parte, să fie membri în consiliile de administrație la unitățile care au fost înființate sau la care unitățile administrativ-teritoriale au participații.

Este o corecție absolut necesară, convenită de către toată lumea ca fiind astfel, ca fiind necesară. Îndreptăm oarecum, într-o bună măsură, necorelările legislative cu privire la drepturile și obligațiile acestor aleși locali.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Îl invit în continuare pe domnul András Máté Levente, liderul Grupului UDMR.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté András-Levente:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și Grupul UDMR susține acest proiect de lege, mai ales că unii colegi au și semnat în calitate de inițiatori și, prin acest proiect de lege, eliminăm acele inadvertențe. Și spun chiar abuzuri din partea unor agenții care s-au legat de consilieri locali sau consilieri județeni că sunt membri, de exemplu, în consiliul de administrație al unei școli.

Deci anumite instituții considerau că un consilier local sau un primar sau un viceprimar, atunci când face parte din consiliul de administrație al unei entități economice aflate în subordinea acelei instituții, e motiv de conflict de interese sau chiar incompatibilitate.

Prin acest proiect de lege se elimină aceste inadvertențe și cred că se poate susține și să dăm un vot pozitiv astăzi la votul final.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții și neavând amendamente, rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 20:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro