Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.146/20-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 17-10-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2016

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL-x 373/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 373/2013

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Următorul, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, PL-x 373/2013.

Guvernul? Cultura, vă rog, doamna secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Oana Bogdan (secretar de stat, Ministerul Culturii):

Oana Bogdan, secretar de stat la Ministerul Culturii.

Stimate domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Prezentul proiect de act normativ se referă la reorganizarea Institutului Național pentru Cercetare - INCFC - și Formare Culturală și a Institutului Național al Patrimoniului - INP.

Doresc să vă supun atenției două aspecte importante reglementate de acest proiect.

  1. Recunoașterea statutului de importanță națională a celor două institute și
  2. Stabilirea instituției care realizează atestarea specialiștilor în domeniul proiecției monumentelor istorice.

1. Prin raportul supus dezbaterii plenului se recunoaște statutul de importanță națională a celor două institute aflate în subordinea Ministerului Culturii.

În prezent, niciuna dintre funcțiile necesare desfășurării activității INCFC și INP nu se regăsesc în grila din Anexa nr. 4 - familia ocupațională de funcții bugetare culturală a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară. Acest fapt face ca funcțiile celor două institute unice ca profil în România să fie remunerate la nivelul căminelor culturale.

Repet, sunt două institute naționale. Se propune ca funcțiile INCFC și INP să fie asimilate cu cele ale bibliotecilor naționale, respectiv ale instituțiilor muzeale de importanță națională.

Precizez că asimilările propuse nu au un impact bugetar în acest moment, ele doar creează premisele ca, la modificarea ulterioară a Legii nr. 284/2010, salarizarea acestor instituții să devină optimă.

Punctul 2. Stabilirea instituției care realizează atestarea specialiștilor în domeniul protecției monumentelor istorice, specialiști de care este o nevoie foarte mare, având în vedere creșterea exponențială a interesului asupra protecției și restaurării monumentelor istorice, specialiști de care avem nevoie și pentru absorbirea de fonduri europene, pentru acest punct, prin raportul de adoptare a proiectului de act normativ, activitatea de atestare a specialiștilor și experților în domeniul protejării monumentelor istorice revine Institutului Național al Patrimoniului, așa cum s-a întâmplat până în 2013, în condițiile în care acest institut, și nu INCFC, este instituția cu activitate specializată în domeniul protecției patrimoniului cultural.

Guvernul susține promovarea prezentului proiect de lege în forma din raportul de adoptare al comisiei de specialitate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, doamna secretar de stat, luați loc.

Comisia, cine prezintă raportul? Comisia pentru cultură.

Domnul Dobrinescu, cine prezintă? Vă rog, raportul.

Domnul secretar Ciolacu, vă rog să prezentați.

Domnul secretar Ciolacu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În urma deciziei, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice de cultură, cu amendamentele prezentate în anexă.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții, dacă sunt.

Domnul Dobrinescu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Traian Dobrinescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamna secretar de stat și raportul au vorbit elocvent și în detaliu despre necesitatea acestui PL-x 373/2013.

Acolo unde nu sunt bani, unde sărăcia este - cum zice românul - lucie, nu ne mai surprinde nimic. Această Ordonanță de urgență nr. 72/2013 este foarte explicită. Decât să disponibilizezi sau decât să renunți la un număr de personal foarte mare, atunci aduni la un loc două, trei instituții.

Prin urmare, acest PL-x 373/2013 va fi votat de Partidul Național Liberal. Argumentele le-a enumerat doamna secretar de stat și, așa cum spuneam, acolo unde nu sunt bani, nu este nici tocmeală.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Mai sunt alte intervenții? Nu.

Am zece amendamente.

La titlul legii, observații? Nu.

De la 2 la 10, dacă sunt observații? Nu.

Rămâne la votul final cu raport de adoptare. Mulțumesc.

Mâine-dimineața la 12,30, votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 3:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro