Plen
Ședința Camerei Deputaților din 24 octombrie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.150/28-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
11-09-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 24-10-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 24 octombrie 2016

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale (PL-x 399/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 399/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale.

Guvernul?

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Carmen Elian (secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională):

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Numele meu este Carmen Elian, subsecretar de stat, Ministerul Comunicațiilor.

Prin adoptarea Ordonanței de urgență nr. 13/2013 a fost transpusă în legislația națională Directiva 97/67 a Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale, directivă care apoi a fost modificată prin Directiva nr. 2008/6 a Parlamentului European.

Prin prezentul act normativ se propun următoarele modificări legislative: actualizarea unor definiții, avându-se în vedere necesitățile identificate în practică; restrângerea sferei serviciului universal, prin excluderea serviciilor care au ca obiect trimiterile în număr mare; modificarea principiilor de reglementare a tarifelor aferente serviciilor din sfera serviciului universal, adică stabilirea unor plafoane tarifare; modificarea mecanismului de compensare a costului net aferent furnizării serviciului universal; clarificarea modalităților de angajare a răspunderii furnizorilor de servicii poștale; nominalizarea autorității competente pentru reglementarea condițiilor de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a timbrelor și efectelor poștale; și flexibilizarea unor prevederi privind angajarea pe perioada concediului de odihnă a personalului angajat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Comisia pentru tehnologia informațiilor.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Iane:

Stimați colegi,

Dau, în continuare, citire raportului asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 13/2013 privind serviciile poștale, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu adresa nr. PL-x 399 din 3 octombrie 2016.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 27 septembrie 2016.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, conform avizului nr. 819/30 august 2016.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, în sensul asigurării unui cadru propice pentru stimularea dezvoltării unor servicii noi din domeniul serviciilor poștale și a actualizării unora dintre dispozițiile legislative la realitățile pieței poștale.

Dinamica dezvoltării serviciilor poștale necesită operarea unor modificări la nivelul legislației primare impuse de modul de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 sub aspectul clarificării serviciilor incluse în sfera serviciului universal și diferențierea serviciilor cu caracter comercial.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 12 octombrie 2016.

La lucrările comisiei au fost prezenți 11 deputați din totalul de 17 membri.

În conformitate cu prevederile art. 55 și art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrările comisei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, doamna Carmen Elian - subsecretar de stat, iar din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, domnul Eduard Lovin - director și doamna Cătălina Ioana Dobre - șef serviciu.

În urma dezbaterii proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr.13/2013 privind serviciile poștale, cu amendamentele admise redate în Anexa la prezentul raport.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă sunt dezbateri? Nu. Mulțumesc.

Avem 36 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

De la 1 la 10 dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 20 dacă sunt observații? Nu.

De la 21 la 36 dacă nu...? Nu sunt observații.

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Următorul.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 septembrie 2019, 7:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro