You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 25-10-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2016

4. Supunerea la votul final:
  4.10 Proiectul de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate (PL-x 401/2016) (adoptat)
 
see bill no. 401/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Proiectul de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate. PL-x 401.

Comisia juridică și Comisia pentru buget propun adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 225 de voturi pentru, a fost adoptat.