Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/07-11-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 01-11-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 96/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 96/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 96/2014).

Rog Guvernul. Domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florea-Tiberiu Trifan (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege transpune în legislația națională Decizia cadru 315 din 2009 a Consiliului Justiției și Afacerilor Interne a Consiliului Uniunii Europene privind organizarea schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre și Decizia cadru 316, tot din 2009, a aceluiași Consiliu, de instituire a sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare, așa-numitul ECRIS.

Transpunerea are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar pentru îmbunătățirea schimbului de informații privind condamnările și interdicțiile rezultate din condamnări referitoare la cetățenii Uniunii, inclusiv transmiterea de informații către statul membru de cetățenie. Astfel, aria de utilizare a informațiilor cerute de statul membru unde are loc condamnarea este lărgită, iar obligațiile de informare față de statele terțe rămân aceleași.

De asemenea, potrivit proiectului, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, este autoritate centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările și schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene.

Prin proiect, se introduc, de asemenea, prevederi suplimentare în care se stabilesc termenele de înscriere în evidențele cazierului judiciar a extraselor, comunicărilor și celorlalte acte prevăzute de lege, precum și comunicările de luare în evidență transmise de autoritățile centrale din celelalte state membre.

De asemenea, se stabilește termenul de cinci ani, la expirarea căruia persoana fizică înscrisă în cazierul judiciar cu sancțiunea administrativă a amenzii, stabilită conform Codului penal, se scoate din evidență.

Totodată, se introduc prevederi referitoare la modalitatea de scoatere din evidență a mențiunilor stocate în vederea retransmiterii.

Pentru eliminarea unor disfuncții în ceea ce privește conținutul certificatului de cazier judiciar, se menționează în mod clar categoriile de date ce nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar. Prin proiect, este reglementat, de asemenea, faptul că persoana fizică poate obține certificatul de cazier judiciar de la orice unitate de poliție, nemaifiind condiționată de locul de naștere, domiciliul sau reședință.

Astfel, întrucât la nivelul ministerului nostru a fost realizată o aplicație informatică de tip portal dedicată emiterii certificatelor de cazier judiciar în sistem informatizat, este posibilă tipărirea și eliberarea pe loc a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele necunoscute cu antecedente penale.

În considerarea celor menționate, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004, în forma propusă de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul Vasile Varga, reprezentantul Comisiei juridice. Vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.

Senatul a fost prima Cameră sesizată și a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul transpunerii Deciziei cadru 2009/315 JAI a Consiliului din 29 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare în statele membre.

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, cu observații și propuneri.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru afaceri europene și Comisia pentru administrație publică, în unanimitate de voturi, au avizat favorabil această inițiativă legislativă.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu majoritate de voturi, o abținere, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, cu amendamentele admise, prezentate în anexă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Intervenții din partea colegilor? Nu.

Încep dezbaterile.

La titlul legii dacă sunt observații. Nu.

De la 2 la 40, dacă sunt observații. Nu.

De la 41 la 81, dacă sunt observații. Nu.

Rămâne la votul final.

Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 4:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro