Plen
Ședința Camerei Deputaților din 1 noiembrie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.156/07-11-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 01-11-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 1 noiembrie 2016

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 214/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 214/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Mergem mai departe.

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Guvernul.

Doamna secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Oana Bogdan:

Mulțumesc.

Oana Bogdan, secretar de stat la Ministerul Culturii.

Stimate domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Prin prezentul proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 422/2001, se acordă un rol crescut comisiilor Ministerului Culturii, adică acelor comisii formate din specialiști în domeniul protejării patrimoniului imobil.

Ordonanța de urgență nr. 10/2016 a fost justificată de experiențe anterioare, în care s-au constatat acțiuni întreprinse în detrimentul patrimoniului construit, care este atât de important pentru România, nu-i așa?

Referitor la opiniile potrivit cărora pentru această creștere a rolului comisiilor este necesară acordarea de personalitate juridică acestora, strâns corelate cu posibilitatea de a fi chemate în judecată, menționăm faptul că potrivit Codului de procedură civilă în vigoare, cererile în instanță pot fi formulate și împotriva unei entități fără personalitate juridică - a se vedea prevederile art. 56 alin. (2): poți da în judecată asociațiile, societățile sau alte entități fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.

De asemenea, pot fi formulate cereri în instanță personal împotriva membrului comisiei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului, ori, după caz, care se face vinovat de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, în baza art. 16 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Menționăm că un rol mai important al comisiilor a fost solicitat de societatea civilă și în documente ale statului, precum Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice și Naturale, din 2009.

Acțiunile împotriva protecției patrimoniului în România sunt vizibile și în afara țării, sunteți conștienți de acest fapt, iar... vă rog să vedeți Rezoluția Consiliului, în acest sens, Rezoluția Consiliului Internațional al Monumentelor și Siturilor, din 2014, privind gravitatea pierderilor înregistrate de zonele construite protejate din București. Și acesta este doar un exemplu.

Deci, măsurile propuse de acest proiect legislativ sunt absolut necesare.

Uniunea Națională a Consiliilor Județene și Comisia Națională a Monumentelor Istorice și-au exprimat acordul față de propunerea ministerului, de creștere a rolului comisiilor.

Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, supus astăzi dezbaterii, propune ca declasarea monumentelor istorice și avizarea să se facă incluzând doar propunerea comisiilor de specialitate ale ministerului.

În acest raport sunt aduse unele completări bine-venite acestei ordonanțe, Ordonanța nr. 10/2016, și anume: în aviz, în afara deciziei comisiilor, vor putea fi incluse și alte condiții, deoarece avizele nu reflectă doar o problematică științifică, nu? Cea care ține de aceste comisii, a cărei analiză intră în competența comisiilor. Deci, există și alte condiții care pot fi incluse în acest aviz.

A doua completare adusă în acest raport al Comisiei pentru cultură se referă la intervenții de mică amploare, și anume: împrejmuiri, rampe pentru persoane cu dizabilități, pentru care vor putea fi acordate, doar în condiții clar precizate, avize fără consultarea Comisiei Monumentelor Istorice.

Solicitările de avize de acest fel supraîncarcă ordinea de zi a comisiilor, diminuând din timpul acordat studierii proiectelor de conservare-restaurare.

Considerăm foarte important acest amendament, formulat în vederea simplificării administrative pe care ne-o dorim cu toții.

A treia completare adusă de acest raport se referă la posibilitatea remunerării membrilor comisiilor pentru fiecare ședință la care participă, în cazul convocării mai multor ședințe într-o lună.

Acesta este un lucru bun, nu? Pentru că tocmai creșterea economică și oportunitatea obținerii unor finanțări pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului au determinat un număr mare de solicitări. Ne referim la 100 de cereri pe lună, în marile centre, care conduc la creșterea numărului de ședințe. Spre exemplu, Direcția pentru Cultură a Municipiului București organizează 3-6 ședințe lunar, în condițiile în care în anii anteriori vorbeam de o singură ședință pe lună.

Deci, în aceste condiții, plata, indiferent de numărul de ședințe, se va efectua lunar și este extrem de mică, vorbim de 70 de lei. Repet: 70 de lei pe ședință, lunar.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Doamna Oana Bogdan:

Raportul Comisiei pentru cultură...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să concluzionați, doamna...

Video in format Flash/IOS

Doamna Oana Bogdan:

Da. Exact acum am început concluzia.

E foarte important de menționat că acest raport conține la punctul marginal 13 o modificare a textului ordonanței, care apreciem că are caracter de eroare materială. Referirea corectă este la alin. (5) lit. e) - h) și nu la alin. (5) lit. f) - h).

Apreciem ca importantă adoptarea acestei Ordonanțe de urgență nr. 10/2016, pentru a debloca realizarea unor acte subsecvente necesare Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiilor Monumentelor, Ordinul Ministrului Culturii privind simplificarea procedurilor de avizare ș.a.m.d.

Guvernul susține raportul Comisiei pentru cultură, cu observația privind înlăturarea erorii materiale de la punctul marginal 13.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Domnul președinte al Comisiei pentru cultură, domnul Știrbu, vă rog.

Și faceți referire și la corecția de tehnică legislativă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Foarte scurt, domnule președinte.

Mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa PL-x 214 din 26 aprilie 2016.

Comisia a fost sesizată, pentru dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016, acesta fiind transmis, spre avizare, și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, și Comisiei juridice, de disciplină și imunități care au avizat favorabil inițiativa legislativă.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 422 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul atribuirii unui rol decizional, în anumite situații, Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

Astfel, se propune ca ministrul culturii să poată emite ordinul de declasare a monumentelor istorice sau să decidă neclasarea acestora, doar la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera decizională este Camera Deputaților.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea proiectului de lege.

Totodată, domnule președinte, trebuie să fac o mențiune, cum că există o eroare materială. La punctul marginal 13, la art. 34 alin. (6) și (7). La alin. (6), a se citi: "Avizele necesare pentru situațiile prevăzute la alin. (5) lit. e)". Și la alin. (7): "Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau, după caz, Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, reexaminarea propunerilor de aviz formulate în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. e)".

Mulțumesc mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale. Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Mergem la raport.

La titlul legii. Dacă sunt observații? Nu.

De la 2 până la 12. Dacă sunt intervenții? Nu.

La 13, în forma propusă de domnul președinte Știrbu, corecturile de tehnică legislativă. Dacă sunt observații? Nu.

14 și 15. Dacă sunt observații? Nu.

Rămâne la votul final, cu observațiile pe care le-a prezentat și ministerul și domnul președinte Știrbu.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 17 februarie 2020, 15:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro