Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/07-11-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 01-11-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016

6. Prezentarea Raportului privind execuția bugetului Camerei Deputaților la 31 decembrie 2015. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2015 (PHCD 119/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 119/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

3. Raportul privind execuția bugetului Camerei Deputaților la 31 decembrie 2015.

Îl invit pe domnul secretar Marcel Ciolacu să prezinte raportul și proiectul de hotărâre cu cele două anexe.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport privind execuția bugetului Camerei Deputaților la 31 decembrie 2015.

Bugetul Camerei Deputaților, în sumă de 224.045.000 de lei, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 86/2014.

Mai tare, domnule...? Am înțeles.

Creditele definitive au fost stabilite la suma de 230.185.000 de lei. Din această sumă 1.234.000 s-au repartizat Institutului Român pentru Drepturile Omului, al cărui program este cuprins în alocațiile bugetare totale aprobată pentru Camera Deputaților, conform legii.

Plățile totale efectuate în anul 2015 au fost de 225.285.709 lei, din care 1.014.687 de lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Din totalul plăților, la finalul anului 2015, cheltuielile curente au fost în sumă de 221.688.309 de lei; cheltuieli de capital au fost 4.070.701 de lei, iar plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent au fost de 473.301 de lei.

Cheltuielile curente, în sumă de 221.688.309 de lei, au reprezentat 98,4% față de creditele bugetare aprobate și s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, cheltuieli pentru bunuri și servicii, contribuții și cotizații la organismele internaționale, asistență socială, după cum urmează: cheltuielile de personal, în sumă de 170.132.164, de lei reprezentând 99,2% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizațiilor deputaților, salariile personalului din serviciile Camerei Deputaților, de asemenea, din totalul cheltuielilor de personal, suma de 650.170 de lei este aferentă activității Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii, în sumă de 50.267.494 de lei reprezentând 95,6% din prevederi s-au efectuat pentru asigurarea funcționării Camerei Deputaților și întreținerea sediului acesteia.

Din totalul cheltuielilor pentru bunuri și servicii suma de 340.545 de lei este aferentă activității Institutului Român pentru Drepturile Omului.

La alte transferuri: din suma de 1.253.977 de lei reprezentând 94,6% din prevederi s-au efectuat plăți pentru contribuțiile și cotizațiile Parlamentului României la organismele internaționale.

Din total cheltuieli pentru alte transferuri: suma de 9.418 de lei este aferentă activității Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Cheltuielile pentru asistență socială, în sumă de 34.674 de lei, reprezentând 69,3% din prevederi și cheltuielile de capital în sumă de 4.070.701 de lei, reprezentând 84,8% din creditele bugetare aprobate s-au efectuat pentru "Alte cheltuieli asimilate investițiilor" 3.620.214 de lei și pentru reparații capitale aferente activelor fixe, 450.487 de lei.

La activitatea finanțată din venituri proprii veniturile obținute în anul 2015 au fost de 12.975.940 de lei, față de 9.000.000 de lei cât era prevăzut, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 9.409.473 de lei.

Plățile efectuate în anul 2015 de către Camera Deputaților și Institutul Român pentru Drepturile Omului s-au încadrat în prevederile bugetare aprobate.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Observații, dacă sunt?

Domnul Varga văd că avea niște observații la... Nu.

Dacă la proiectul de hotărâre sunt observații? Nu.

La titlu? Nu.

La articolul unic, observații? Nu. Adoptat.

Anexa nr.1, observații? Nu.

Anexa nr.2? Nu. Adoptat.

Vedeți, domnule Varga, s-a rezolvat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 9:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro