Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/07-11-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 01-11-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016

7. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile (Pl-x 413/2016). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 413/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Mergem mai departe.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și pentru desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile.

Inițiatorii dacă doresc să intervină? Nu.

Îl rog pe domnul președinte Mihai Lupu, președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură...

Domnule președinte, vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Lupu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport Pl-x 413/2016 - Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurii de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă, în ședința din 27 septembrie 2016.

La dezbaterea inițiativei legislative s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis cu adresa nr. 596 din 21 iunie 2016.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile.

Necesitatea modificării acestui act normativ constă în faptul că situația administrării terenurilor portuare care fac parte din domeniul public a devenit din ce în ce mai dificilă, în condițiile în care gradul de utilizare a infrastructurii portuare și a capacităților de încărcare a scăzut constant, în acest moment media traficului realizat în porturile din România fiind de 30%.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat propunerea legislativă și documentele conexe, în ședința din 25 octombrie 2016.

La lucrările Comisiei pentru transporturi și infrastructură și-a înregistrat prezența un număr de 21 de deputați din totalul de 21 de membri ai comisiei. În urma dezbaterilor, membrii comisiei prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile pe căile interioare, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale.

Vă rog, Mircea Toader, Grupul PNL și apoi domnul Rădulescu, PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un moment important pentru activitatea de transport naval. Decizia privind modificarea acestei legi foarte importante a fost luată tot de Camera Deputaților, în urma unei comisii de control și verificare, o comisie de anchetă privind activitatea din portul Constanța, unde s-au constatat nereguli extraordinar de grave, nu numai de comisia noastră parlamentară, inclusiv de Consiliul Concurenței, motiv pentru care timp de un an de zile, când plenul Camerei Deputaților a hotărât ca marea majoritate a problemelor din legislație să fie modificate, am pregătit un proiect de lege care a fost semnat de peste 120 de parlamentari, deputați și senatori. Iar toți membrii Comisiei pentru transporturi am dezbătut-o timp de un an de zile împreună cu toți factorii responsabili, inclusiv operatori, administrație, Consiliul Concurenței și am ajuns la o formă finală pe care v-o prezentăm dumneavoastră și aprobată în unanimitate de către întreaga Comisie pentru transporturi cu gândul bun și, sigur, cu condiția ca plenul Camerei Deputaților să accepte propunerea noastră care va permite cu adevărat să eliminăm toate neregulile constatate din anul 1990, în așa fel încât porturile din România și în special portul Constanța să devină unul din principalele porturi europene, cel puțin de tranzit.

Aceste modificări legislative vor permite, pe de o parte, o echilibrare a modului de comportament al administrației față de operatori. Și am să vă dau un singur exemplu: este inadmisibil ca o administrație a unei infrastructuri să trăiască din profitul acestei oferiri de infrastructură, deci din taxele pe care le ia pentru infrastructură, iar acest profit să-l primească ca dividende și împărțit pentru salariați, iar toată infrastructura să fie într-o degradare totală.

Legea blochează toate aceste modalități și nu numai atât, oferă tuturor operatorilor portuari nediscriminatoriu toate terenurile portuare, inclusiv danele, în așa fel încât cei care vor reuși, într-o formă sau alta, să aducă un trafic de marfă constant și, mai ales, când economia României este într-o cădere din punct de vedere al mărfurilor din producție internă, ne vom baza foarte mult pe tranzit și tranzitul va fi stimulat tocmai prin aceste prevederi legislative.

Eu, personal, sunt foarte bucuros. Întotdeauna mi-am dorit ca Dunărea să devină marele avantaj competitiv al României și cred că acesta este primul pas pe care l-am făcut prin lege și cred că în aceste condiții în câțiva ani de zile vom vedea o înflorire foarte puternică a tranzitului și a traficului de mărfuri pe Dunăre și în portul Constanța.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc. E foarte bună speranța dumneavoastră.

Domnul Rădulescu, Grupul PSD, punct de vedere.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, în urma comisiei de anchetă de anul trecut am descoperit o mulțime de nereguli, așa cum spunea și colegul nostru, domnul Toader, de la Partidul Național Liberal, nereguli destul de grave care nu statuau așa cum trebuia și așa cum statuează această inițiativă legislativă modul de a se cheltui dividendele și profitul care se obținea de către administrația portuară pentru a se investi așa cum prevede inițiativa legislativă pe care noi am făcut-o, și anume în infrastructura portuară și se împărțeau banii așa cum considera fiecare. De asemenea, exista o discriminare foarte gravă între toți operatorii portuari, neexistând criterii de competitivitate în alegerea și semnarea contractului de subconcesiune. Iată că prin această inițiativă legislativă pe care și noi, colegii PSD din comisie, toți colegii PSD, împreună cu colegii liberali - și pe această cale aș vrea să fac o paranteză și să le mulțumesc atât președintelui comisiei, cât și domnului Toader pentru comportamentul exemplar și profesionist în care am lucrat în Comisia pentru infrastructură, știind că dânșii nu mai candidează, trecând peste cutumele politice - împreună am făcut această inițiativă legislativă pe care PSD-ul, sigur, că o susține și sperăm noi că de aici încolo în toate administrațiile portuare această lege va stabili, într-adevăr, criterii competitive prin care toate porturile din România vor fi administrate cum trebuie.

Mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Discutăm la raport. Sunt 59 de articole.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

De la 1 la 10 dacă sunt observații? Nu.

De la 10 la 30 dacă sunt observații? Nu.

De la 31 la 59 dacă sunt observații? Nu.

Mulțumesc. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 16:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro