You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 07-11-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016

16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 364/2016) (retrimisă comisiei)
 
see bill no. 364/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

14. Tot propunere de respingere, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, Pl-x 364/2016.

Domnul Márton Árpád, vă rog. Sunteți inițiator.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Permiteți-mi să intervin destul de scurt, atât în calitatea mea de inițiator, cât și de vicelider de grup parlamentar.

Această lege - pentru toți, ca să înțelegeți despre ce este vorba - dorește să impună un termen în care Curtea Constituțională trebuie să ia o decizie asupra unei legi votate de Parlament înainte de promulgarea ei, dacă a fost contestată de cineva cu dreptul de a contesta în această fază.

De ce am dorit noi să intervenim cu acest termen de trei zile: pentru că, în primul rând, nu este vorba despre sesizarea Curții de către orice cetățean, adică acolo sunt mii de astfel de sesizări. Aici sunt câteva sesizări chiar pe jumătate de an. Deci, Curtea Constituțională ar trebui să se ocupe prioritar de astfel de sesizări pentru că s-ar putea ca problema respectivă să necesite o soluție urgentă, chiar dezbătută în procedură de urgență.

E posibil ca în urma unei analize mai atente să zic că e prea scurt acest termen de 30 de zile, dar că Parlamentul, pentru a avea într-adevăr un cuvânt de spus pentru a nu fi blocat eventual de lipsa unei decizii, trebuie să-și spună cuvântul și în acest domeniu.

Ca atare, din partea Grupului parlamentar al UDMR, vă solicit retrimiterea la comisie și o analizare atentă a acestei inițiative de lege pentru că nu mi se pare corect ca, eventual, astfel de legi atacate să stea cu lunile la Curtea Constituțională.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Supun votului retrimiterea la comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Cu unanimitate de voturi a fost retrimisă.