Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.158/11-11-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 07-11-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (PL-x 456/2016) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 456/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Următorul, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, PL-x 456/2016.

Guvernul. Ministerul Economiei. Doamna secretar de stat, doamna Anca Chiser. Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Anca Magdalena Chiser (secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri):

Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie crearea mijlocului legal de finanțare de la bugetul de stat a măsurilor de protecție a mediului menite să remedieze factorii de mediu prin aducerea acestora în limitele admise.

Astfel, prin prezenta ordonanță este reglementată modalitatea prin care statul român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, care are sub autoritate societăți comerciale responsabile cu gestionarea deșeurilor din industria extractivă și care nu pot îndeplini aceste obligații, să finanțeze din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul acestuia, măsurile necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu.

În acest sens, Ministerul Economiei va fi autorizat să întreprindă toate măsurile necesare în vederea asigurării conformării statului român la unele obligații de mediu prevăzute de Hotărârea de Guvern nr.856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, din sarcina operatorilor economici din industria extractivă pe care acest minister îi are sub autoritate.

Susținem aprobarea raportului în forma prezentată de comisie.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Domnul președinte Iulian Iancu, raportul Comisiei pentru industrii și servicii.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a fost sesizată în dezbatere pe fond cu proiectul de lege menționat.

Senatul a adoptat.

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea, cu amendamente admise.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Avem 7 amendamente admise.

La titlul legii dacă sunt observații? Nu.

Articolul unic. Observații? Nu.

De la 3 până la 7 dacă sunt observații? Nu.

Rămâne la votul final, caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 february 2020, 2:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro