Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 28-12-2016

Ședința Camerei Deputaților din 28 decembrie 2016

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 556/2014) . (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 556/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

38. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, PL-x 556/2014.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Raport comun, Comisia pentru administrație și Comisia juridică.

Comisia pentru administrație, doamna deputat Simona Bucura-Oprescu.

Video in format Flash/IOS

Doamna Simona Bucura-Oprescu:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică au luat în discuție, spre dezbatere în fond, Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, trimis cu adresa PL-x 556 din 8 decembrie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 2 decembrie 2014.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind purtarea, folosirea sau arborarea drapelului României.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă și două abțineri, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice locale.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dacă la dezbateri generale, din partea colegilor, dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni să intervină. Are caracter organic, se propune respingerea.