You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 28-12-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 2016

14. Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 604/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 604/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

39. Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii, Pl-x 604/2015.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Domnule președinte Munteanu, sunteți de serviciu astăzi, vă rog, prezentați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Munteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere legislativă, în ședința din 15 septembrie 2015.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea în subordinea consiliului județean a câte unui abator mobil, în fiecare județ, ca societate prestatoare de servicii publice, având drept obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii.

În urma examinării propunerii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, s-au înregistrat 3 abțineri, să se supună plenului respingerea acestei propuneri legislative.

Propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

La dezbateri generale dacă doresc colegii să intervină? Nu dorește nimeni să intervină.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar, propunere de respingere.