You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 28-12-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 2016

4. Dezbaterea Propunerii legislative privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii (Pl-x 384/2014). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 384/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

30. Propunerea legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii, Pl-x 384.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină cineva? Nu.

Îl rog pe președintele Comisiei pentru agricultură, domnul deputat Ioan Munteanu, să ne prezinte raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă respectivă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 24 iunie 2014.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru promovarea investițiilor în agricultură, prin facilitarea accesului la construirea și/sau extinderea, modernizarea exploatațiilor agricole mici și mijlocii cu o suprafață de teren de până la 50 hectare, în condițiile contractării de credite garantate de către stat.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaților respingerea.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

La dezbateri generale, grupurile parlamentare. Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.