Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.179/05-12-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 26-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2018

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 416/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 416/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; PL-x 416/2018.

Guvernul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Ministerul Sănătății.

Domnul Dan Dumitrescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

În ceea ce privește Ministerul Sănătății, prezentul proiect de lege vizează completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, creând cadrul legal pentru ca regiile autonome, care dispun de bază materială și au în obiectul de activitate activități de asistență spitalicească, să poată înființa unități sanitare private, în concordanță cu natura juridică și modalitatea de organizare și funcționare a regiilor autonome.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Avem raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație.

Domnul Răzvan-Ion Ursu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, prin adresa PL-x 416 din 3 septembrie 2018, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege sus menționat.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare schimbarea destinației unui imobil și transferul unui alt imobil, din domeniul privat al statului și administrarea RAPPS în domeniul public al statului și în administrarea SRI.

Totodată, se preconizează modificarea și completarea Legii nr. 95/2006.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea respectivului proiect.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Da, domnule Ungureanu, vă rog. Grupul USR.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Stimați colegi,

La alin. (10) al art. 172 din Legea nr. 95 se vor produce următoarele modificări. Și o să vă rog să fiți atenți. "Se asimilează spitalelor private și unităților sanitare private înființate în cadrul unor regii autonome, asociații, fundații" și textul curge. Se referă la acele structuri reglementate de Legea nr. 31/1990.

Ce facem, de fapt?

În expunerea de motive, inițiatorul se referă la două structuri, la două complexe balneare care funcționează - spun ele -, din anul 2000, ca o structură de sănătate pentru pacienții care au diferite afecțiuni și că aceste structuri ar fi investit foarte mulți bani între 2003-2006 - ne referim la Complexul "Doina" din Neptun - și se mai referă la o altă structură.

Mie nu-mi este foarte clar. În principiu, încurajez orice investiție în sănătate, fie că se referă la zone de la stat sau zona privată, însă nu mi-e foarte clar cum o regie de termoficare ar putea să organizeze o clinică privată. Nu știu cum RATB-ul ar putea să-și facă o clinică. Nu-mi dau seama dacă modificarea printr-o ordonanță de urgență a unui alineat din Legea nr. 95 este o chestiune de constituționalitate.

De aceea, v-am rugat să reanalizăm în comisia de specialitate oportunitatea, fundamentarea acestei ordonanțe, în așa fel încât să nu deschidem o cutie a Pandorei pentru construirea unor clinici de structuri care au cu totul alt obiect de activitate.

De aceea, ne vom opune acestui proiect, pentru că în motivare lucrurile nu sunt foarte clar argumentate.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate, vă rog. Grupul PSD.

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Stimate colege,

Stimați colegi,

Lucrurile sunt foarte clare, dacă știi să le citești și dacă știi despre ce este vorba în propoziție.

RAPPS-ul dispune de o unitate de acest tip, care funcționează la mare, în conflict cu Complexul "Olimp", iar fostul RATB - care acum se numește cum s-o numi el - are, în momentul de față, un spital cu un ambulatoriu integrat.

Această prevedere din textul ordonanței dă posibilitatea regiilor și ușurează înființarea acestor tipuri de furnizori de servicii medicale.

Modificarea din amendamentul de la Comisia pentru administrație și de la Comisia juridică este doar cu personalitate juridică sau nu, iar motivația "sau nu", legată de personalitatea juridică, este tocmai prin a facilita acestor operatori funcționarea furnizorilor de servicii medicale.

Vom saluta, în orice moment, apariția unui furnizor de servicii medicale care să poată oferi românilor servicii de calitate.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Mai sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții.

Avem 11 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 11, intervenții? Nu.

Anexa 1? Nu.

Anexa 2?

Rămâne la votul final; caracter organic.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 4 juin 2020, 12:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro