Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 18, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.144/30-12-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 18-12-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 18, 2019

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 585/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 585/2019

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

  ................................................

9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; PL-x 585/2019.

Din partea comisiilor sesizate în fond are cuvântul tot domnul președinte Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii. (Vociferări.)

A, e doamna Fădor. Cine e?

A, domnul deputat, vă rog.

Atât din partea Comisiei pentru administrație, cât și a Comisiei juridice, da?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Răzvan-Ion Ursu:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 22 din Legea nr. 10/1995, în sensul că investitorii, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții la construcțiile existente în sensul legii, au obligația de a realiza rețelele edilitare aferente, anterior emiterii autorizației de construire. De asemenea, se prevede ca operatorii serviciilor de utilități publice să aibă obligația de a obține autorizația de construire. Execuția lucrărilor de racordare se face în baza contractelor de execuție încheiate cu constructorii atestați și se realizează în termenele prevăzute în contractul de racordare.

Totodată, prin inițiativa legislativă, se propune completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991, în sensul ca autorizația de construire să se emită numai după realizarea drumurilor la strat de uzură.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut proiectul de lege în ședința comună din 17 decembrie 2019.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr. 1 și amendamente respinse, prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc.

Domnul Ursu Răzvan-Ion? Ați vorbit.

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

Domnule Roman, doriți? La dezbateri, da? Sau procedură? Ce?

 

Domnul Florin-Claudiu Roman (din sală):

Ca inițiator.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Inițiator? Am zis de la început, domnule Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Practic, prin această lege continuăm ceea ce am început cu Legea debirocratizării, unde simplificăm procedurile de autorizare. Preluăm practic normele de aplicare pentru funcționarea în bune condiții, de la 1 ianuarie 2020, a Comisiei de Acord Unic și practic rezolvăm și acea problemă, în sensul că branșamentele trebuie să fie în același timp gata cu bunul cumpărat de către un cumpărător de bună-credință, iar atunci când se face o stradă se lucrează așa cum trebuie, mai întâi se fac branșamentele, se introduc rețelele de utilități, se pune stratul de uzură, și apoi se eliberează autorizația de construire.

Mulțumesc colegilor cu care am lucrat pe acest proiect și în special deputatului Ursu.

Mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Dacă nu mai sunt intervenții.

Dacă la titlu...?

(Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.)

A, vă rog. La amendamente admise sau respinse?

 

Domnul Stelian-Cristian Ion (din sală):

... pentru dezbateri generale.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Da, domnule...

Nu v-am văzut, m-am uitat. Sunteți foarte...

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Proiectul a pornit ca o inițiativă foarte bună pentru debirocratizare. Problema este că la partea sancționatorie s-a umblat foarte mult și s-au micșorat drastic niște sancțiuni, ceea ce poate crea mari probleme pe viitor. Să construiești fără autorizație, să încalci o autorizație de construire și să fii sancționat cu o amendă foarte mică - unele amenzi au scăzut de 10 ori - este o chestiune inacceptabilă.

De aceea, votul nostru va fi abținere, pentru că proiectul are o parte bună, dar pe partea sancționatorie va putea genera un val de indisciplină în construcții, care este absolut inacceptabil.

Mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc mult.

(Domnul deputat Răzvan-Ion Ursu solicită să ia cuvântul.)

La amendamente admise? La care?

De la 1 la 10?

De la 10 la 20?

Marginal 10.

Vă rog.

Domnul Răzvan-Ion Ursu:

Comisia propune eliminarea amendamentului admis de la nr. crt. 10 din raportul comun deoarece este dublă reglementare.

Și, cu permisiunea dumneavoastră, o să-l și citesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Păi, citiți, că trebuie supus votului.

Domnul Răzvan-Ion Ursu:

"La art. 36 pct. III, după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins: «k) executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la documentația de execuție»".

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă rog frumos să vă duceți și la ceilalți lideri, până supun votului.

Nu e de tehnică legislativă.

Bun. Supun votului dumneavoastră amendamentul.

219 voturi pentru, două abțineri. Amendamentul a fost modificat.

De la 10 la 20?

De la 20 la 31?

Dacă la respinse?

De la 1 la 10?

De la 10 la 11? Nu.

Proiectul rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 31 may 2020, 23:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro