Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997

11. Interpelări adresate Guvernului.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, da, vă rog, domnule deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru proiectele de lege de la pct.11 și pct.12 din ordinea de zi nu avem încă raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în actuala ei componență. Aceste proiecte se află pe ordinea de zi a ședinței comisiei de miercuri, săptâmăna aceasta și propunem amânarea dezbaterii în plenul Camerei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă propun spre aprobare propunerea făcută de domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei de buget,finanțe-bănci, pentru amânarea discutării acestor două proiecte care se află pe pozițiile 11 și 12 ale ordinii de zi pentru ca să dăm posibilitatea comisiei să întocmească un raport revizuit la aceste două proiecte de legi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu două abțineri, s-a aprobat amânarea discutării celor două proiecte de legi.

Vă propun să luăm o pauză de o jumătate de oră, după care să continuăm discuțiile. Având în vedere că celelalte materiale nu sunt pregătite pentru ședință, deci punctele 13, 14 etc. eu vă propun două variante. Fie ne întâlnim la ora 19,30 și pentru 30 de minute prezentați pe scurt interpelările pe care le aveți de adresat Guvernului, așa cum am avut programul, fie ne întâlnim peste o jumătate de oră, la 18,15 sau trei sferturi de oră, la 18,30 și prezentăm aceste interpelări mai devreme. (Vociferări în partea stângă a sălii)

Există o listă întocmită. (Din partea stângă a sălii se cere suspendarea pauzei) Păi, da, dar nu știu dacă sunt aici cei care au făcut interpelările.

Bun, vă rog, treceți la microfon, vă spuneți numele și vă rog să faceți propunerea.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Întrucât în program avem doar prezentarea pe scurt a conținutului interpelărilor, nefiind vorba și de a se da răspunsuri la aceste interpelări care să reclame prezența oamenilor din Guvern, eu vă propun, și cred că este posibil să se desfășoare această fază a programului nostru în continuare, fără nici o pauză.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, sunt totuși o serie de colegi care nu sunt de față și probabil ca sunt și unii dintre cei care... Eu vă citesc pe cei care s-au înscris la prezentarea de interpelări: domnul deputat Adrian Tudor Moroianu Geamăn, domnul deputat Munteanu Mircea, domnul deputat Neculai Popa, domnul deputat Miron Mitrea, domnul deputat Eugen Nicolicea, domnul deputat Petre Naidin, domnul deputat Mitică Bălăeț.

Eu totuși vă propun să luăm o jumătate de oră pauză ca să putem să îi anunțăm și pe ceilalți. Ne vedem la ora 18,15.

După pauză:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

O sa vă rog să luați loc ca să putem trece la prezentarea interpelărilor. Vă mulțumesc.

Rog pe domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn să prezinte interpelările pentru Guvern. Vă rog, poftiți la microfon.

Am rugămintea să prezentați foarte pe scurt aceste interpelări și textul lor să-l predați secretariatului.

Nu este. Următorul, domnul deputat Mircea Munteanu.

Vă rog, poftiți.

Domnul Mihai Mircea Munteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea este formulată în numele Grupului parlamentar PNȚCD și Civic-Ecologist, adresată Guvernului, dar îl privește în mod special pe domnul ministru al apelor, pădurilor și protecției mediului, Ioan Oltean.

Regia Autonomă a Apelor Române a fost înființătă prin Hotărârea Guvernului nr. 196/1991, modificată și completată în 1993. Conform acestor acte normative, activitatea regiei menționate de aplicare a strategiei naționale în domeniul gospodăririi apelor de suprafață și subterane se efectua prin 14 filiale teritoriale, Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și alte 4 subunități.

Printre filialele teritoriale se număra și Filiala Ploiești, una dintre cele mai importante din țară, care asigură apa de calitate pentru 600 000 de locuitori și pentru marile platforme industriale de interes național - Brazi, Teleajen, Câmpina și Vălenii de Munte - gestionează și exploatează importantele acumulări - Paltinu și Mâneciu - care însumează peste 100 de milioane mc de apă, 4 prize de apă pentru un debit de 17 mc pe secundă, 3 stații de tratare a apei, puțuri de captare a apei subterane cu debitul total de 200 de l/s, peste 150 km de conductă de aducțiune cu diametrul de 800-1200 mm etc. Dar, în mod abuziv, prin Ordinul nr. 655/nov.1994 ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului de atunci a desființat Filiala Ploiești, pe care a transformat-o în exploatare pe lângă Filiala Buzău. Această măsura ilegală se menține până în prezent, deși în Legea apelor nr. 107/1996, promulgată între timp, se prevede că activitatea de gospodărire unitară națională și complexă a apelor se organizează și se desfășoară pe bazine hidrografice. Or, bazinul hidrografic Prahova-Ialomița este diferit de bazinul hidrografic al râului Buzău.

Alături de argumentele tehnice și juridice menționate, trebuie semnalat că în organizarea actuală, profitul realizat de exploatarea Prahova - Ploiești, care numai în anul 1994 și 1995 s-a cifrat la 1 197 000 000 lei, respectiv 1 827 000 000 lei, a fost virat în totalitate la Filiala Buzău, care l-a folosit pentru acoperirea propriilor cheltuieli, în loc să-l utilizeze, așa cum se impunea, pentru retehnologizare și dotări, absolut necesare în vederea funcționării optime a instalațiilor exploatării Prahova - Ploiești.

Pentru motivele semnalate și având în vedere, mai ales, buna deservire a populației și a unităților economice interesate...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog mai scurt, domnule deputat.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

... solicităm anularea Ordinului ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, nr. 655 din 1994, și readucerea Exploatării Prahova - Ploiești, în rândul filialelor Regiei Autonome "Apele Române".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Neculai Popa.

Vă rog. O să vă rog, domnule deputat, să fiți mai scurt, pentru că materialul nu trebuie prezentat complet aici. Vă rog...

Domnul Neculai Popa:

Mă numesc Popa Neculai - deputat P.D.S.R. de Alba.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permiteți să fac o interpelare adresată domnului minstru Dinu Gavrilescu - ministrul Agriculturii și Alimentației, din partea grupului parlamentar P.D.S.R.

În urma întâlnirilor pe care le-am avut în ultima perioadă, cu reprezentanții agenților economici din agricultură și industria alimentară, privată sau de stat, individual sau asociativ, s-a putut constata existența unei situații extrem de grave în agricultură, cu consecințe deosebite privind realizarea producției agricole animale și vegetale necesare consumului populației în acest an și până la noua recoltă a anului 1998.

Astfel, deși timpul, la începutul acestui an, este destul de favorabil pentru executarea unor lucrări agricole și efectuarea unor reparații, totuși agenții economici din agricultură nu au posibilitatea să execute aceste lucrări, deoarece nu dispun de lichidități sau fonduri proprii, iar actualul Guvern, împreună cu Banca Națională a României și cu celelalte bănci comerciale nu au stabilit o strategie privind creditarea agriculturii în acest an. În plus, băncile comerciale nu dispun de resurse bănești, pentru acordarea de credite la dobânda pieții pentru agenții economici.

Această stare de lucruri a dus la stagnarea, și respectiv, la neînceperea lucrărilor agricole de sezon: arat, tăiat în plantațiile de vii și pomi, reparațiile la întregul parc de mașini, tractoare și utilaje agricole, împiedicând în același timp, aprovizionarea cu produse de strictă necesitate și urgență, cum ar fi îngrășăminte chimice, piese de schimb, combustibil, semințe etc.

După cum se știe, lucrările agricole nu pot aștepta până la obținerea fondurilor financiare necesare lucrărilor, orice întârziere având consecințe grave asupra cantității și calității produselor agricole. De exemplu, numai neexecutarea la timp a lucrărilor agricole la cultura grâului și nefertilizarea acestuia, poate duce la o diminuare a producției între 1.500 - 2.000 kg. de grâu la hectar.

Actualul Guvern afirmă că a alocat sau că va aloca pentru agricultură circa 315 miliarde de lei credite cu dobândă subvenționată, pentru îngrășăminte și semințe, totuși până în prezent nu a fost derulat prin băncile comerciale nici un leu pentru agricultură, în condițiile în care, chiar și aceste fonduri promise sunt total insuficiente pentru acoperirea nevoilor producătorilor agricoli.

Rog pe domnul ministru al Agriculturii să ne explice: cum domnia sa și Guvernul României transpun în practică promisiunile făcute în campania electorală pentru alegerile parlamentare, locuitorilor satelor și lucrătorilor din agricultură, cum că sunt cunoscute problemele agriculturii, că au soluții pentru rezolvarea acestora, în condițiile în care situația acestora este mult mai gravă decât în perioada guvernării P.D.S.R.?

Nu cumva, acum, și Guvernul Ciorbea, sfios supus al Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, înțelege să aplice o strategie în agricultură, alta decât cea promisă în campania electorală, prin care să pună pe butuci agricultura românească și să fim obligați să importăm produse agricole, animale și vegetale, așa cum România a fost obligată în timpul guvernării dezastruoase a F.S.N.-ului, în perioada 1990-1992?

Dacă guvernarea P.D.S.R. a reușit prin măsurile luate, să revigoreze agricultura românească, să obțină produse agricole suficiente consumului populației, chiar și pentru export, strategia Ministerului Agriculturii și a actualului Guvern C.D.R.-U.S.D.-U.D.M.R. de ce nu cuprinde măsuri, care să ducă la sprijinirea, în mai mare măsură, a producătorilor agricoli?

De asemenea, este cunoscută de domnul ministru situația complexelor de creștere a porcilor și păsărilor, care sunt încă în proprietatea statului, și care, dacă nu sunt sprijinite, riscă să ducă la decimarea totală a efectivelor și închiderea lor, cu consecințe grave pentru aprovizionarea populației cu carne, dar și a unor unități cu regim special: spitale, unități militare, cantine etc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, nu dezvoltați textul...

Domnul Neculai Popa:

... Nu cumva, ministerul de resort și actualul Guvern înțeleg să administreze avuția statului prin distrugerea și lichidarea acestora?

Aștept, domnule ministru, să ne prezentați măsurile concrete luate și, mai ales, aplicarea lor în beneficiul populației, care este pusă în situația de a nu mai găsi produse agricole pe piață și de a plăti prețuri exorbitante pentru procurarea acestora, în condițiile în care actualul Guvern se dovedește incapabil să oprescă prăbușirea leului în raport cu dolarul și celelalte valute și să ia măsuri reale de protecție socială.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Predați materialul aici, vă rog... Materialul.

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu Geamăn.

O să vă rog, însă, să fiți scurt, pentru că nu trebuie să dezvoltați tot materialul, Deci, prezentați interpelarea, și, succint un rezumat, care este, de fapt, scopul acesteia.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Trei interpelări adresate Guvernului României și domnului ministru de Finanțe.

Prima se referă la oportunitatea și motivația Hotărârii guvernamentale nr. 1279 din 22 noiembrie 1996, dată în ultima clipă de fostul Guvern, și publicată în Monitorul Oficial nr. 319, prin care, anumite bunuri de import sunt exceptate temporar de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar valoric de 10,7 milioane dolari. Se pare că este vorba de un post de televiziune privat și vrem să deslușim motivația exactă a acestei Hotărâri guvernamentale.

O a doua, este vorba de oportunitatea și motivația Hotărârii guvernamentale nr. 1185 din 15 noiembrie 1996, semnată de fostul premier Nicolae Văcăroiu și contrasemnată de Florin Georgescu și Lazăr Comănescu, ce completează Hotărârea guvernamentală nr. 685 din 1990, modificată prin Hotărârea guvernamentală nr. 269/1994, privitoare la acordarea unor facilități personelor cu domiciliul în România, trimise în misiune permanentă în străinătate.

Deci, este vorba de scutirea de taxe vamale, de la mașini de lux până la alte bunuri de întrebuințare familială.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da.

Domnule deputat,

Trebuie să vă informez că într-o singură ședință, nu aveți dreptul să depuneți decât o singură interpelare.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Sunt depuse din 16 decembrie 1996, cele trei...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ați depus deja trei.. Deja două.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Sunt cu aceeași destinație și temele sunt foarte apropiate.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Respectați Regulamentul!

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Regulamentul dacă este încălcat, o să așteptăm peste o săptămână.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să le depuneți pe toate trei aici, și vor fi transmise toate trei.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Bun. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Miron Mitrea.

Din sală:

Lipsește!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Eugen Nicolicea. Vă rog.

Domnul Eugen Nicolicea:

Am să adresez o întrebare domnului Remus Opriș, secretar general al Guvernului.

După cum se știe, la inițiativa Președintelui României, s-a înființat Comisia județeană de acțiune împotriva corupției și a crimei organizate și în județul nostru.

În mod expres, domnul Emil Constantinescu a hotărât ca funcția de președinte al acestei comisii să fie deținută de președintele fiecărui consiliu județean.

Într-un interviu televizat, șeful statului și-a reafirmat și susținut această hotărâre, atrăgând atenția asupra faptului că, indiferent de culoarea politică, președinții consiliilor județene au fost aleși în mod democratic, deci, sunt cei mai reprezentativi pe plan local.

În Județul Mehedinți s-a petrecut un fapt deosebit de grav: prefectul județului, Viorel Paleașcă - P.N.L., și-a permis să încalce flagrant hotărârea Președintelui României, solicitându-le membrilor comisiei sprijin pentru a se înscăuna președinte în mod abuziv. Bazându-se pe faptul că aceștia nu-și pot menține funcțiile de conducere în cadrul serviciilor descentralizate, decât cu avizul său, aviz pe care domnia sa îl acordă selectiv, în funcție de obediența manifestată.

Încălcând hotărârea Președintelui României, prefectul Paleașcă, cu o vastă experiență de conducere la cârma unui obscur S.R.L., comite un act de insubordonare și sfidare față de Președintele Emil Constantinescu, abuzând de funcția pe care o deține pe moment. Abuzul de funcție și presiunile morale asupra subordonaților se încadrează în sfera actelor de corupție, fapt pentru care vă adresez următoarea întrebare: ce măsuri veți lua împotriva prefectului Viorel Paleașcă?

Din partea dreaptă a sălii:

Nici una.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Normal, că doar e de-al lor...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul deputat Petre Naidin. Vă rog.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o interpelare adresată domnului prim ministru Victor Ciorbea, pentru o problemă deosebită, ca să poată fi justificată ca interpelare.

Deci, în rezumat, arăt că cea mai bună veste din acest an, prezentată de către domnul ministru Dinu Gavrilescu, privind creditarea pe termen scurt a agriculturii, nu privește un sector important - zootehnia și această indecizie privind reabilitarea sectorului zootehnic devine alarmantă, pentru că, lipsește vocația la credit, fără susținerea statului, prețurile sunt scăzute, sau neliberalizate, sunt nealineate costurilor, inclusiv primele de la buget sunt nereale, pentru noua situație financiară a sistemului economic. Se suprapune și dublarea prețului de achiziție a furajelor și alte ingrediente.

Organizația patronală ROCARD ne prezintă o prognoză și arată că consumul o să scadă, evident, la prețuri de circa 22.000 lei/kg., plus TVA pentru parizer.

În plus, la Modelu și Ulmeni, complexe republicane din Județul Călărași, au loc masive decimări - porci morți efectiv de foame, ceea ce nu poate fi o bucurie.

În consecință, domnule prim ministru, dorim a ne prezenta, conform prevederilor constituționale, intențiile în plan decizional sau legislativ, cât și strategia, dincolo de prevederile din programul de guvernare - putem să-l citim - privind susținerea și restructurarea acestui important sector, cu aplicații la cele două societăți călăreșene.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă rog să depuneți textul. L-ați depus, da?

Urmează domnul deputat Mitică Bălăeț. Vă rog.

Domnul Mitică Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Interpelarea mea se adresează domnului Victor Ciorbea și are următorul obiect:

Domnule prim ministru,

Ca deputat de Călărași, am fost sesizat asupra unor grave nereguli în aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.

Normele metodologice aprobate de Hotărârea de Guvern nr. 565/1995, împart într-un mod neadecvat, atribuțiile în aplicarea Legii ajutorului social, la nivelul municipiilor, între direcțiile de muncă și protecție socială, subordonate Ministerului Muncii și Protecției Sociale și primării, împiedicând ambele categorii de instituții să-și facă până la capăt și cum se cuvine, datoria.

La constituirea "Federației municipiilor din România", care a avut loc în octombrie 1996, la Baia Mare, ca președinte al federației respective și ca primar general al municipiului București, v-ați pus semnătura pe o scrisoare adresată vechiului Guvern, în care cereați "...preluarea tuturor atribuțiilor de aplicare a Legii nr. 67/1995 de către direcțiile abilitate" ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Primăriile municipiilor așteaptă de la dumneavoastră, în calitatea nouă, pe care o aveți, de prim ministru, o rezolvare cât mai rapidă, în sensul de mai sus, a acestei probleme.

Cerem răspuns scris și oral, în fața Camerei Deputaților, pentru a fi receptat cum se cuvine, în teritoriu.

Anexăm acestei interpelări, cererea semnată în acest sens, chiar de dumneavoastră, la 10 octombrie 1996.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă rog să depuneți textul aici.

Urmează domnul deputat Vasile Vetișanu. Vă rog...

Domnul Vasile Vetișanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea mea se adresează domnului minstru Ioan Olteanu, ministrul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, care, într-un interviu recent, a afirmat că "... nu are în vedere modificări de esență ale Legii fondului funciar".

Această afirmație a căzut într-un moment când, datorită imperfecțiunii Legii nr. 18 din 1991, de 7 ani tribunalele și judecătoriile sunt pline de procese.

Îl rog pe domnul ministru să-și clarifice acest punct de vedere și să-l facă explicit și pentru noi: ce are în vedere atunci când consideră că "... nu se impun modificări de esență ale Legii fondului funciar"?

De pildă, restituirea pădurilor proprietarilor de drept, pe vechile amplasamente, este o problemă de fond, și ea presupune modificări de esență.

Îl rog pe domnul minstru să ne spună dacă are în vedere această problemă, a restituirii pădurilor în zonele colinare, pe vechile amplasamente.

Sunt și alte probleme legate de Legea fondului funciar, care sunt așteptate în teritoriu, de unde noi venim, și unde suntem, într-un fel sau altul, aș spune, asaltați pur și simplu, de aceste probleme, care se cer puse în discuție aici, în Parlament, în regim de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Miron Mitrea a depus în scris interpelarea dânsului. Deci, practic lista s-a închis.

Anunțându-vă că mâine, începând de la 8,30 și până la 9,20 este timpul afectat pentru intervențiile deputațiilor, în cadrul programului aprobat, vă mulțumesc, și declar închisă ședința.

Ședința s-a încheiat la ora 18,43.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 21:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro