Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997

4. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Vom trece, în continuare, la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.

Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Conform art.105 și 106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și ca durată de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul Comisiei pentru muncă și protecție socială, sesizată în fond, să facă propuneri pentru timpul dezbaterilor.

Vă rog, domnule Iliescu.

Domnul Valentin Iliescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune termen pentru dezbaterea acestui proiect de lege 10 minute.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

10 minute? Vă mulțumesc. Și durata de timp pentru luările de cuvânt? Vă rog, propuneți.

Domnul Valentin Iliescu:

Propunem ca luările de cuvânt pe tema acestui proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței, să fie de cel mult un minut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare cele două propuneri, ca luările de cuvânt la articole să nu depășească un minut și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege să nu depășească 10 minute.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate, s-au adoptat cele două propuneri.

Biroul Comisiei pentru muncă și protecție socială a hotărât ca proiectul de lege mai sus menționat să fie supus spre dezbatere și aprobare în forma prezentată.

Vă rog, dacă sunt observații?

Domnule președinte, vă rog. Domnul Iliescu.

Domnul Valentin Iliescu:

Este o mică scăpare în formula de redactare. V-aș propune ca în finalul articolului unic să fie adăugat: "publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.236 din 30 septembrie 1996".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte propuneri?

În cazul în care nu mai sunt alte propuneri, vă supun spre aprobare titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare".

Inițiatorul? Domnul general Diaconescu.

Domnul Gheorghe Diaconescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Diaconescu Gheorghe și sunt consilier principal al ministrului pentru activitatea legislativă și relația cu Parlamentul.

Supun atenției domniilor voastre un proiect de aprobare a unei Ordonanțe de urgență, care are drept scop, care are drept menire asigurarea protecției personalului din industria de apărare.

Situația precară din acest sector de activitate este, sunt convins, bine cunoscută domniilor voastre, motiv pentru care, în mod succesiv, s-au operat anumite retușuri prin acte legislative, unul dintre acestea, cel mai important, fiind chiar creația Camerei Deputaților, care a inițiat o asemenea lege.

Prin Ordonanța de urgență nr.8 s-a statuat ca personalul din industria de apărare să beneficieze de drepturile prevăzute în art.6 din Legea nr.78/1995, pe întregul an 1996.

Vă supunem atenției și grației dumneavoastră acest proiect de lege, acest proiect de Ordonanță, și vă solicităm, în numele Guvernului, aprobarea acestuia.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule general.

Mai sunt luări de cuvânt?

În cazul în care nu mai sunt, vă supun spre aprobare titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

În unanimitate, a fost adoptat titlul legii.

Acum, o să trecem la textul Ordonanței.

Titlul Ordonanței este "Ordonanță de urgență privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Vă mulțumesc.

În unanimitate, a fost adoptat titlul Ordonanței.

Textul Ordonanței.

Articol unic: "Personalul agenților economici din sectorul producției de apărare, aflat la dispoziția unităț, ca urmare a întreruperii activității, beneficiază de drepturile stabilite prin art.6 la Legea nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare pe întreg anul 1996".

Vă supun spre aprobare acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă, a fost adoptat textul Ordonanței.

Vă supun spre aprobare Ordonanța de urgență a Guvernului, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Două abțineri .

Cu două abțineri și un vot împotrivă, s-a adoptat Ordonanța de urgență privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.

Vă supun spre aprobare articolul unic al textului legii.

Articol unic. "Se aprobă Ordonanța de urgență nr.8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției militare ..."

Nu, a fost o propunere a comisiei, ca să se completeze.

Vă supun spre aprobare mai întâi propunerea comisiei, să se completeze cu textul: "publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr.236, din 30 septembrie 1996".

Cine este pentru completarea textului cu această propunere? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc. În unanimitate, s-a adoptat propunerea comisiei.

Vă supun spre aprobare articolul unic, completat cu propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat textul legii, al articolului unic.

Vă supun spre aprobare legea, în în întregimea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nici un vot.

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.

Vă mulțumesc, domnule general.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 21:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro