Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Din partea Guvernului, da? Vă rog.

Domnul Eugen Clinciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Eugen Clinciu, secretar de stat la Ministerul pentru relațiile cu Parlamentul.

În numele Ministerului Finanțelor, susținem raportul comisiei sesizate în fond, referitor la Ordonanța nr.24 din 1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei? Domnul președinte, domnul Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a reluat, în actuala sa componență, analiza proiectului de lege și l-a propus supunerii pentru dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților, cu un singur amendament, care privește actualizarea cuantumului normelor de venit din anexă, ținând cont de modificarea cursului de schimb al monedei naționale, mai precis de cursul de la 31.XII.1996.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor? Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă supun spre aprobare titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat titlul legii.

Trecem la aprobarea Ordonanței.

Titlul Ordonanței: "Ordonanță privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat textul.

Art.1. Dacă sunt observații la art.1 al Ordonanței?

Dacă nu sunt, supun în întregime art.1 aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nici una. Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat.

Art.2. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, supun art.2 în întregime aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat art.2.

Art.3. Dacă sunt observații?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare, în integralitate, art.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt nici voturi împotrivă, nici abțineri .

În unanimitate, s-a aprobat articolul.

Trecem la art.4. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Supun art.4, în integralitatea lui, aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nici una.

În unanimitate, s-a aprobat art.4.

Art.5. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun aprobării dumneavoastră art.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat art.5.

Art.6. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun aprobării art.6, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă mulțumesc. A fost aprobat art.6, în unanimitate.

Art.7. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun art.7, în integralitatea lui, aprobării.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.7 a fost adoptat în unanimitate.

Art.8. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun aprobării art.8 în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost aprobat art.8.

Art.9. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun aprobării art.9 al Ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat art.9.

Art.10. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun aprobării art.10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.10 a fost adoptat în unanimitate.

Art.11. Observații? Nu sunt.

Vă supun aprobării art.11.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat.

Art.12. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun aprobării art.12, în integralitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost aprobat art.12.

Art.13. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru aprobarea art.13 al Ordonanței? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat.

Vă supun aprobării Anexa, amendamentul propus de comisie. Se modifică tabelul din anexă, aducându-l la cursul de la 31.XII.1996.

Cine este pentru amendamentul propus de comisie? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat amendamentul comisiei.

Vă supun votului Anexa la Ordonanță, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat.

Vă supun aprobării Ordonanța, în întregimea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul Ordonanței a fost aprobat în integralitate.

Vă supun aprobării articolul unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat articolul unic.

Vă supun aprobării legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat proiectul de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 2:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro