Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997

6. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art. 71 alin. 3 din Legea fondului funciar nr.18/1991 pentru realizarea obiectivului de investiții "Piața de GROS București".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Urmează să discutăm proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art.71 alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991 pentru realizarea obiectivului de investiții "Piața de GROS București".

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog.

Domnul Eugen Clinciu:

În numele inițiatorului, Ministerul Agriculturii, susținem proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28 din 1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art.71 alin.3 din Legea fondului funciar nr.18 din 1991 pentru realizarea obiectivului de investiții "Piața de GROS București".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul Dan Constantinescu, președintele comisiei. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia, în actuala ei componență, menține propunerea din raportul comisiei precedente, de a supune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților forma adoptată de Senat pentru prezenta lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. În raportul comisiei, s-a strecurat o greșeală. Se spune că: "În urma examinării în ședința din data de 22 octombrie 1996, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât să supună spre dezbaterea și aprobarea plenului Camerei Deputaților legea în forma adoptată de Senat". Ea nu a fost adoptată în Senat. Deci, trebuie să fie trecută: "în forma prezentată".

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor?

Vă mulțumesc. Nimeni.

Vă supun spre aprobare titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art.71 alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, pentru realizarea obiectivului de investiții "Piața de GROS București.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost aprobat titlul legii.

Vă supun spre aprobare titlul Ordonanței: "Ordonanță privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art.71 alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991 pentru realizarea obiectivului de investiții "Piața de GROS București".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat titlul Ordonanței.

Vă supun aprobării art.1 al Ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat art.1.

Art.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat art.2 al Ordonanței.

Vă supun spre aprobare Ordonanța, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Textul Ordonanței a fost adoptat în integralitate.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii: "Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.28 din 6 august 1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art.71 alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991 pentru realizarea obiectivului de investiții "Piața de GROS București, adoptată în temeiul art.1 lit.f) din Legea nr.65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial nr.183, din 8 august 1996, Partea I-a".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nici una.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat articolul unic.

Vă supun aprobării legea, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost adoptată, în unanimitate, Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1996.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 16:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro