Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997

7. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1996 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1996 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Eugen Clinciu:

Ministerul de Finanțe susține raportul comisiei sesizate în fond, referitoare la Ordonanța nr. 21 din 1996 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la TVA.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond sunt observații?

Da, domnule deputat Dan Constantinescu, președinte al Comisiei pentru buget, finanțe-bănci, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Cu amendamentul propus de către Consiliul Legislativ la art.2, în vederea respectării tehnicii legislative, comisia a hotărât supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Vă mulțumesc.

Vom trece la adoptarea legii.

Vă supun spre aprobare titlul legii - Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1996 privind completarea și modificarea unor regelementări referitoare la taxa pe valoare adaugată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat titlul legii.

Vom trece la titlul ordonanței - Ordonanță privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la TVA.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a adoptat titlul ordonanței.

Art.1.

Cine este pentru art.1 al ordonanței, în integralitatea lui? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt nici voturi împotrivă.

În unanimitate, a fost adoptat.

Art.2, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

În unanimitate, a fost adoptat art.2.

Art.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.4, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt nici voturi împotrivă.

Art.5, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat.

Art.6. Îl supun în integralitatea lui aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat.

Art.7, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun aprobării art.I, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.II amendamentul propus este textul ...comisiei.

Vă supun aprobării textul propus de comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat textul propus de comisie.

Vă supun spre aprobare textul ordonanței în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Textul ordonanței a fost adoptat în unanimitate, în integralitatea lui.

Vă supun spre aprobarea articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat articolul unic al legii.

Vă supun spre aprobare legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost adoptat proiectul de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 22:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro