Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 1997

9. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cuvântul cineva?

Da, doamna... da, vă rog de la microfon, ca să vă poată nota în stenogramă.

Da, vă rog, doamnă.

Doamna Ianda Elena:

Ianda Elena - director general în cadrul Ministerului de Finanțe.

Ca inițiator, Ministerul de Finanțe susține raportul Comisiei de buget, finanțe-bănci, sesizată pentru examinarea și avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc, doamna directoare.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond? Da, domnul deputat Constantinescu - președintele comisiei.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și în cazul acestui proiect de lege, Comisia pentru buget, finanțe-bănci a hotărât supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților în forma prezentată.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect de lege? Dacă nu, atunci vom trece la aprobare.

Vă supun spre aprobare titlul legii - Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat titlul legii.

Vă supun spre aprobare titlul ordonanței - Ordonanță privind repartizarea profitului la regiile autonome.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat titlul ordonanței.

Vă supun spre aprobare art.1 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat art.1.

Art.2 al ordonanței. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat art.2 al ordonanței.

Vă supun spre aprobare textul ordonanței în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun aprobării articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost aprobat articolul unic.

Vă supun spre aprobare legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost aprobată și această lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 14:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro