Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 11-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 1997

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.6 Becsek Garda Dezideriu - referire la "reîmproprietărirea cu păduri a gospodăriilor țăranești";

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Becsek Garda din partea UDMR, urmează doamna Hildegard Puwak, din partea Grupului parlamentar PDSR.

Domnul Becsek Garda Dezideriu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Țara noastră se află în fața unei probleme extrem de delicate: cum va suporta populația României sacrificiile cerute pentru înfăptuirea reformei? Cum vom explica alegătorilor noștri că în situația actuală nu putem ține în frâu inflația, șomajul și alte repercusiuni negative ale reformei, fără de care nu se poate restructura economia națională în vederea unei redresări eficiente?

Există însă o portiță prin care avem posibiltatea să satisfacem doleanțele celor din mediul rural, care și-au pus speranța în noua coaliție. Înfăptuirea acelor reforme nu depinde de posibilități financiare, ci de bunăvoința legiuitorilor și a guvernanților. Mă refer în special la modificările necesare care se impun Legii nr. 18/1991, promisiuni prezente, de altfel, în programul electoral al CDR în privința retrocedării pădurilor și izlazurilor proprietarilor de drept.

Insă, reîmproprietărirea cu păduri a gospodăriilor țărănești trebuie înfăptuită cu mare atenție, ca să nu pierdem din vedere tradițiile istorice, socio-economice și juridice ale satelor din țara noastră. Și aici, m-aș referi la pădurile și pășunile stăpânite de răzeși și moșneui în devălmășie, precum și la composesorate.

Ce erau, de fapt, aceste devălmășii și composesorate? Ele reprezentau până la desființarea lor forțătă de regimul comunist averea privată a gospodăriilor țărănești, care datorită condițiilor specifice erau folosite în comun. Cele mai multe devălmășii și composesorate existau în zona Vâlcei, Vrancei, Bucovinei, Munților Apuseni, Maramureșului, depresiunilor din Carpații Orientali și Meridionali.

Devălmășiile și composesoratele își desfășurau activitatea pe baza Legii silvice din anul 1910, apoi, a Legii pentru organizarea cooperației din 28 martie 1929, cu modificările și completările aduse prin legile din 4 aprilie 1930, 7 aprilie 1933, 27 martie 1935. Forul suprem al composesoratului era adunarea generală, care se convoca anual. Ea alegea pentru o perioadă de 3 ani conducerea composesoratului, compusă din președinte, vicepreședinte, casier și un secretar. Fiecare composesorat avea un statut propriu, aprobat de adunarea generală. Statutul reglementa exploatarea în comun a pădurilor și pășunilor, împărțirea veniturilor cuvenite coproprietarilor, stabilirea cantității de material lemnos revenit anual coproprietarilor, repartiza stânele și pășunile pentru creșterea animalelor.

Acum, când discutăm, după 6 ani, despre aplicarea Legii nr. 18/1991, se cuvine a se examina și aspectul semnalat de noi, adică stabilirea dreptului de proprietate privată asupra pădurilor și pășunilor, al membrilor devălmășiilor și composesoratelor, așa cum se prevedea în programul electoral al CDR.

Stimați colegi, nu uitați că tradițiile liberale, social-democrate și țărăniste vă obligă la adoptarea legii în acest sens!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Au luat cuvântul câte unul din colegii înscriși de la fiecare grup parlamentar. Aș vrea să amintesc că art. 171 din regulament prevede o durată de 3 minute maximă a acestor intervenții și din acest motiv și pentru a da posibilitatea celor vreo 20 de colegi care mai sunt înscriși să poată lua cuvântul, doresc să vă atrag atenția că această chestiune trebuie respectată și de aceea trebuie să vă limitați intervențiile la 3 minute.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 2:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro