Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 11-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 1997

4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind Codul circulației rutiere.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Continuăm dezbaterile noastre la Legea privind Codul rutier.

Aș ruga comisia și inițiatorul...dacă vreți să îi chemați.

Domnule Popescu, aș vrea să știu dacă doriți să reluăm mai întâi chestiunile rămase și apoi să mergem mai departe.

Domnul Emil Teodor Popescu (din banca comisiei):

Articolele rămase.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, articolele rămase în dezbaterea comisiei, care s-au soluționat.

Până sosesc reprezentanții inițiatorului, aș vrea să anunț că astăzi la ora 16,00 vom avea votul privind Legea la Codul rutier. Deci, rugămintea ar fi către președinții grupurilor parlamentare să mobilizeze toți colegii la ora 16,00 pentru votul acestei legi.

Cred că primul articol care rămăsese la comisie era 108.

Dacă doriți să dați citire soluției la care s-a ajuns la art.108.

Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La art.108 rămăsesem la pct.2, lit.a) care, în urma discuțiilor purtate la comisie, dorim să aibă următorul cuprins: "Vehiculului care vine din dreapta în intersecții unde circulația nu este dirijată prin comenzi ale polițistului sau prin semnale luminoase, ori unde nu sunt instalate indicatoare de prioritate..." și în continuare curge textul. Deci, am introdus "prin comenzi ale polițistului sau prin semnale luminoase", întrucât am scos din cuprinsul Codului definiția circulației dirijate.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Altă chestiune nu mai era în cuprinsul art.108.

Supun votului dumneavoastră art.108.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Art.108 a fost adoptat în unanimitate.

Următorul articol la care lăsasem o chestiune în dezbaterea comisiei și a inițiatorului este art.132.

Vă rog să dați citire soluției la care s-a ajuns.

Domnul Ioan Bivolaru (la tribuna prezidiului):

Acolo, în loc de "și a oricărui" să fie "sau a oricărui".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"...sau a oricărui participant".

Domnul Ioan Bivolaru (la tribuna prezidiului):

La lit.d) se adaugă: "...în condițiile legii".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, "...în condițiile legii".

Deci, la art.132, în partea inițială s-a înlocuit cuvântul "și" cu cuvântul "sau", "...oprirea conducătorului, pietonului sau a oricărui participant la trafic", iar la lit.d) s-a adăugat "...în condițiile legii", "și/ sau călători, în condițiile legii".

Supun votului dumneavoastră art.132 cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.134. Vă rog să dați citire variantei la care s-a ajuns.A rămas așa cum era propus.

Supun votului dumneavoastră art.134.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă. Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.145. Vă rog să ne comunicați soluția la care s-a ajuns.

Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La art.145 era vorba de tragerea sau împingerea cu mână a altor vehicule, persoane pe biciclete, rotile ș.a.m.d.

Vă rog să-mi permiteți să dau citire textului după cum am convenit în Comisia juridică.

"Se interzice conducătorului de vehicul aflat în mers pe drum să tragă sau să împingă în orice mod un alt vehicul, obiect sau persoană pe bicicletă, rotile, patine, schiuri ori altele aflate în situații asemănătoare. Se exceptează cazurile prevăzute la art.142 și 143". Este vorba de remorcare în anumite situații când este vorba de ștangă sau acea legătură flexibilă, care sunt permise.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest text al art.145.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.154. Domnule colonel, poftiți.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Art.154 avea două puncte, pct.1 și pct.2. Prin eliminarea pct.2 va avea un singur punct. Și, am spus: "Se interzice conducătorului de automobile destinate transportului de persoane să transporte bunuri deasupra automobilului dacă acesta nu este prevăzut cu suport omologat pentru bagaje". Și cu alineat nou:

"De asemenea, este interzis să transporte bunuri care depășesc..." și în continuare textul curge.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest text al art.154.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea XIX - am adoptat titlul. Suntem la art.155. Dacă este vreo problemă la art.155? Vă rog!

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

În primul rând să revenim la titlu, pentru că în dezbateri aseară, discutând articolele a trebuit să revenim și la titlu și să propunem ca titlul să fie "Transportul produselor periculoase", având în vedere că aceste "mărfur" nu încadrează tot ceea ce cuprinde textul de lege.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, nu "mărfurilor" ci "produselor".

Deci, revenim la titlul Secțiunii XIX, el ar fi: "Transportul produselor periculoase".

Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.155.

Domnul Ioan Bivolaru:

La art.155 se propune înlocuirea cuvântului "autovehicule" cu "vehicule", deoarece sunt și remorcile aici; deci la rândul 5 din 155 alin.1, în loc de "autovehicule" să rămână "vehicule".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Ioan Bivolaru:

Sunt mai multe în textul respectiv, o să revenim peste tot în text unde sunt aceste probleme.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, la alin.1 aceasta este singura modificare?

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, la alin.1 aceasta este.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La alin.2 este vreo modificare?

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin.2 este o modificare - de introdus "după caz". Deci, "Produsele periculoase trebuie să fie însoțite, după caz, pe tot parcursul de cel puțin o persoană...", "după caz". Atât la acest articol.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și la alineat...

Domnul Ioan Bivolaru:

Mai există un nou alineat?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cum vă numiți? Vă rog să spuneți cum vă numiți pentru stenogramă.

Domnul Gheorghe Caragea:

Caragea Gheorghe mă numesc.

Deci, în urma discuțiilor din comisie s-a stabilit că textul de la art.151, paragraful 1, să sune după cum urmează.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De la ce articol?

Domnul Gheorghe Caragea:

155, paragraful 1: "Produsele ușor inflamabile, explozive, substanțele radioactive, puternic otrăvitoare ori poluante sau alte produse periculoase se transportă, după caz, numai cu vehicule special amenajate și dotate cu echipamente specifice cu respectarea strictă a condițiilor stabilite prin normele în vigoare".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. La alin.2?

Domnul Gheorghe Caragea:

La alin.2, textul devine astfel: "Produsele petroliere trebuie...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

...periculoase.

Domnul Gheorghe Caragea:

...periculoase", pardon, "Produsele periculoase trebuie, după caz, să fie însoțite pe tot parcursul de o persoană care să le cunoască bine caracteristicile. Conducătorul autovehiculului care transportă produse periculoase trebuie să fie atestat, conform art.179, și să aibă asupra sa documentele legale pentru transportul respectiv și instrucțiunile referitoare la transportul, la manipularea încărcăturii și la măsurile care trebuie luate în caz de accident".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. La alin.3?

Domnul Gheorghe Caragea:

Alin.3: "Dacă datorită deteriorării ambalajului sau din alte cauze produsul periculos se împrăștie pe drum sau apar scurgeri, conducătorul este obligat să oprească imediat și împreună cu persoana care-l însoțește să ia măsuri de înlăturare a pericolelor și să avertizeze...", textul curge în continuare; "...și de avertizare a celorlalți conducători" ș.a.m.d.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art.155... Ați făcut și un alineat 4, nou?

Domnul Gheorghe Caragea:

Nu, nu!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun. Are deci 3 alineate. Acest text al art.155 îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

(Către domnul Constantin Serban Rădulescu-Zoner):

Aveți vreo chestiune de redactare?

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Da, o chestiune de redactare. "și să avertizeze", nu "de a avertiza". Asta-i problema!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"și să avertizeze", da, da. S-a introdus "înlăturarea" și apoi "și să avertizeze ceilalți conducători", nu de "avertizare a celorlalți conducători" sigur că da!

Deci, este vorba de alin.3, acolo unde s-a introdus "înlăturarea" când apar scăpări, eu știu, se împrăștie pe drum.

Domnul Gheorghe Caragea:

Mergea și așa cum era textul.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"...să ia măsuri de avertizare".

Domnul Gheorghe Caragea:

"Să ia măsuri de înlăturare, de avertizare a celorlalți conducători care circulă", deci este corect.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Ea, e corect. Este vorba de măsuri.

Supun votului dumneavoastră acest text al art.155.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimenmi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.156.

Domnul Gheorghe Caragea:

La art.156, lit.a) se va transforma într-un nou paragraf, astfel că avem art.156, paragraful 1, cu următorul text:

"Conducătorul care transportă produse periculoase este obligat să conducă în așa fel încât să nu producă șocuri vehiculului aflat în mers".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Mai departe.

Domnul Gheorghe Caragea:

Paragraful 1 din text devine acum paragraful 2: "Conducătorului care transportă produse periculoase îi este interzis:

a) să conducă atunci când se află sub influența băuturilor alcoolice;

b) să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staționare la o distanță mai mică de 50 m de vehicul", nu de "autovehicul".

c) rămâne la fel ...pardon, tot cu "vehicul". Deci, în loc de "autovehicul", "vehicul".

d) rămâne la fel. La d) rămâne "autovehicul".

La e) rămâne la fel.

f) "să transporte și alte produse periculoase care, prin natura lor, ar putea spori pericolul".

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Da.

Domnul Gheorghe Caragea:

g) "să permită prezența în vehicul a altor persoane în afara celuilalt conducător, precum și a persoanelor de însoțire".

Și ultima parte se elimină: "sau a celor încarcă sau descarcă încărcătura", deci, se taie, s-a eliminat.

h) "să intre pe sectoarele de drum semnalizatecu indicator ce interzice, după caz, accesul vehiculelor care transportă produse ușor inflamabile, explozive, substanțe radioactive, puternic otrăvitoare ori poluante sau alte produse periculoase".

Deci, am spus că mai intervine și paragraful 3: "Se interzice transportul persoanelor de însoțire în caroseria vehiculului care transportă produse periculoase, cu excepția cazurilor în care prin norme specifice se impune altfel".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Cu aceste trei alineate și textele citite aici în fața dumneavoastră supun votului dumneavoastră art.156.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Art.156 a fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea XX. Este vreo modificare?

Domnul Dumitru Ciobotea:

Dorim ca la Secțiunea XX titlul să sune în felul următor: "Circulația vehiculelor cu gabarite sau mase depășite" adică să nu fie cumulativ cu acel "și" "gabaritele și masele".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Doreați să luați cuvântul? Vă rog.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

În numele Grupului parlamentar PDSR, vă rugăm a se verifica cvorumul, aceasta și în ideea de a veni în întâmpinarea solicitării dumneavoastră ca să fim prezenți în număr cât mai mare pentru ora 16.00 pentru votul final.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, votul final era la ora 16.00. Eu rog secretarii să verifice cvorumul.

Luăm o pauză de o jumătate de oră. Dacă la sfârșitul pauzei nu vom avea cvorumul, o să facem apelul nominal. Îi rog și pe domnii chestori de serviciu care s-au remarcat prin lipsă să ne ajute la această operațiune.

- pauză -

- după pauză -

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Aș ruga să invitați toți colegii în sală, să vedem dacă avem cvorum.

Aș ruga și pe domnii chestori de serviciu, care s-au remarcat prin lipsă, să ne ajute la această operațiune.

Stimați colegi, să nu mai mergeți la domnul chestor Mureșan în chestiunea cu dotări în săptămâna când este de serviciu, mergeți numai în săptămâna când nu este de serviciu. Săptămâna aceasta este de serviciu și trebuie să stea aici.

După numărătoarea noastră în prezent cvorumul este întrunit. La Secțiunea XX titlul care se propusese este "Circulația vehiculelor cu gabarite sau mase depășite". Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.157. Sunt ceva probleme? Vă rog.

Domnule Ciontu, vă rog să poftiți aici să luați un loc. Domnul Mureșan se simte singur. Da, vă rog să luați cuvântul.

Domnul Gheorghe Caragea:

Deci, la art.157 primul alineat: în loc de "autovehiculul", "vehiculul", iar după textul "sau masele prevăzute de lege", se propune introducerea "și care nu pot fi detarate", astfel încât acest paragraf devine după cum urmează: "Vehiculul care, prin construcție sau datorită încărcăturii transportate, depășește gabaritele sau masele prevăzute de lege..."

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

"...și care nu poate fi detarat..."

Domnul Gheorghe Caragea:

Pardon, "și care nu poate fi detarat", așa este domnule președinte, "și care nu poate fi detarat, circulă pe drum numai în baza autorizației speciale, emisă de organul de administrare a drumurilor și cu respectarea condițiilor prevăzute în acest act".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. La celelalte alineate este ceva?

Domnul Gheorghe Caragea:

La al doilea alineat, în loc de "auvehiculul", la fel "vehiculul". Deci, "Vehiculul care depășește gabaritele trebuie echipat cu următoarele dispozitive suplimentare de semanlizare":

- la pct.a) nu se modifică nimic;

- la pct.b) - "câte un marcaj reflectorizant aplicat la partea din spate a vehiculului" se taie "sau încărcăturii", "cât mai aproape de marginea laterală, format din benzi alternante albe și roșii descendente către exterior, dacă lățimea vehicului depășește 2,5 m".

- la pct.c) "unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare", se adaugă: "cu lumină galbenă", montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din față, spate și din ambele părți laterale. Atât.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, cu aceste modificări...

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner (din sală):

Să ne punem de acord, ca să rezolvăm...

Scrie "vehiculul" și după aceea... aici scrie "pot"...,

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"vehiculul poate", de acord.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art.157. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.158. Nu este nici o problemă. Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea XXI. Titlul, vreo problemă? Supun votului titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.159. Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

La sfârșitul acestui articol să se completeze "în partea stângă sau în fața acestora".

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Da, da.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doreați să luați cuvântul? Pe o problemă de redactare. Vă rog! (Se adresează domnului deputat Sonea Ioan care a ridicat mâna).

Domnul Ioan Sonea:

Mulțumesc domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Am impresia că cele două componente ale articolului, eu văd două, se cam suprapun. Consider că prima parte ar trebui să se refere la situația când vehiculul nu circulă, pentru că nunai în condițiile acestea se poate produce abandonarea, nu? Este abandonat, deci nu circulă. Iar în a doua parte se pune problema ce se întâmplă și cum se întâmplă conducerea când circulă. De aceea, aș considera că poate este mai bine dacă formularea la prima parte ar fi de forma următoare: "Conducătorul vehiculului cu tracțiune animală nu are voie să părăsească pe drum vehiculul și animalele de tracțiune", nu acel "nu trebuie", eu știu, poate fi considerat cu necesar "nu este necesar". Aș putea folosi un alt cuvânt. Deci, în loc de "nu trebuie", "nu are voie". Iar partea a doua, nu știu dacă este obligatoriu ca el să se afle în vehicul. Aceasta depinde de situație și atunci probabil că este mai clar dacă am formula în felul următor: "în timpul mersului, conducătorul este obligat să aibă controlul...". Deci, eu cred că se referă mai mult la controlul asupra conducerii decât la locul unde el se află. Deci, "să aibă controlul asupra animalelor aflându-se în vehicul sau deplasându-se pe jos cât mai aproape de animale". Mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, domnul Bivolaru, dar chestiunea nu prea este de redactare. Aceasta trebuia să le discutați la comisie, așa cum am convenit.

Domnul Ioan Bivolaru:

Problema nu este de fond, observațiile pe care le-a făcut colegul nu sunt de fond și sunt cuprinse destul de bine în acest articol, deoarece, în primul rând, conducătorul nu trebuie să abandoneze vehiculul ori controlul asupra animalelor în timpul mersului. Este chiar prima teză. Acoperă exact toate observațiile pe care le-a făcut colegul. Iar cealaltă problemă: textul iarăși acoperă foarte bine, conducătorul este obligat să fie în vehicul, dacă nu este în vehicul, i se stabilește exact unde trebuie să fie, adică să protejeze siguranța circulației, adică în partea stângă sau în fața animalelor. Nu există problemă de fond în obiecțiunile colegului.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Supun art.159 la vot, așa cum a fost redactat de comisie împreună cu inițiatorul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.160. Domnul Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

La 160, pentru a ne integra cât mai bine în Convenție și în realitățile din țara noastră, se impune următoarea modificare la lit.a): "să circule pe drumurile naționale", se spune. Nu, "să circule pe drumurile europene, naționale și pe autostrăzi". Este vorba de o interdicție care se realizează, mental, de la sine, este un lucru elementar că nu are ce căuta el pe autostradă, pe un drum european sau național și atunci noi le-am înșirat în această ordine care este cea mai indicată. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Altceva mai este la articolul 160?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da. La lit.b) sunt niște mici adaptări și anume: "să circule pe timp de noapte pe străzile principale din localități". Adică se elimină "pe drumurile naționale", fiindcă deja există în altă parte un text care interzice.

La litera c) "pe timpul staționării să lase animalele înhămate, dacă nu le supraveghează, atât.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La k).

Domnul Emil Teodor Popescu:

La lit.k) "...cu lumina albă sau galbenă și în spate elemente reflectorizante și un dispozitiv..." și textul curge.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceste modificări supun votului dumneavoastră art.160. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Dați-mi voie să fac o precizare.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, vă rog. Precizarea că nu este bun.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Comisia s-a gândit să vă propună și, probabil că veți accepta, cum ați mai acceptat deja și într-un alt caz, ca la "Dispoziții tranzitorii și finale" să introducem o normă care să prevadă ca această interdicție, care necesită adaptarea populației și mai ales a conducătorilor de animale, să-și producă efectele începând de la 31 decembrie 1998. Cam așa s-ar pune problema. Când vom ajunge acolo, o să discutăm. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nici un fel de problemă. Numai aceste chestiuni să le aveți pregătite, că noi ajungem astăzi acolo. Vă spun eu precis.

Art.161. Nu sunt probleme. Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea XXII. Supun votului titlul Secțiunii XXII.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.162. Nu sunt probleme. Supun votului dumneavoastră art.162.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.163. Da, vă rog.

Domnule Sonea, să fie de redactare.

Nu, dacă este aproape de redactare nu o să-l admitem.

Domnul Ioan Sonea:

Acuma, eu nu știu cum o să interpretați dumneavoastră.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, cel mai bine ar fi fost să mergeți la comisie, care a discutat cu inițiatorul și interpretau dânșii.

Domnul Ioan Sonea:

Mă rog. Mulțumesc.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Noi, aseară, am fost acolo.

Domnul Ioan Sonea:

Eu pun o singură întrebare.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog.

Domnul Ioan Sonea:

"Să circule la mică distanță în spatele unui autovehicul". Aceasta înseamnă că nu-i mai da posibilitatea să depășească niciodată. Nu? Deci, facem un paradox.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, art.163, ce literă?

Domnul Ioan Sonea:

Deci, la lit.b) eu aș fi propus eliminarea acelei chestiuni și ar mai fi fost încă ceva, dar..., chiar numai de exprimare.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Care este obiecțiunea.

Domnul Ioan Sonea:

"Să circule la mică distanță în spatele unui autovehicul". Deci, noi nu-l lăsăm să depășească. El, ca să-l depășească, trebuie să-l ajungă.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Aceasta este deducția dumneavoastră.

Domnul Ioan Sonea:

Păi, nu?!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul colonel.

Domnul Dumitru Ciobotea:

S-a introdus această restricție pentru biciclist, pentru că, în situația în care vehiculul din față oprește brusc, automat, biciclistul intră în el.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Sau sub el.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Sau sub el.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Supun votului dumneavoastră art.163. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Cap.II. Supun titlul votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.164. Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin.3 se propune o modificare a textului și o eliminare a sintagmei "în toate cazurile" și rămâne, cu o anumită completare, textul în felul următor: "Persoanele cu mobilitate limitată care se deplasează într-un scaun rulant pot să circule pe partea carosabilă numai ziua când vizibilitatea este normală". În caz contrar, textul lasă libertatea ca acești, să zicem, handicapați să circule în toate cazurile, adică inclusiv noaptea sau inclusiv pe zona cu vizibilitate redusă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord. Supun votului art.164 cu aceste modificări.

Cine este pentru?

Domnul Ioan Sonea (din bancă):

Dați-mi voie.

Iar nu-mi dați voie?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Să vă dau voie la ce?

Domnul Ioan Sonea (din bancă):

La o explicație.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, explicațiile s-au cerut, așa cum am spus, de acum două săptămâni, la comisie, care, împreună cu inițiatorul, a stat la dispoziția tuturor care au nevoie de explicații, care vor să facă propuneri și care, conform Regulamentului, trebuiau să le facă dinainte, nu să le vină ideea acum în sală. Vă rog.

Domnul Ioan Sonea:

Este vorba de o redactare, nu este vorba de o idee.

"...care conduc cu mâna o bicicletă". Păi, conduc? Am impresia că trebuie "împing", pentru că oricum nu o conduc într-un mod oarecare. Nu? Și dați-mi voie să vă spun că mai înainte nu m-ați văzut, dar la un moment dat se face referire la obiecte și la urmă spune bunuri ori animale. Totuși animalele nu sunt obiecte. Trebuie clarificat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Deci, este vorba de "celor care conduc cu mâna o bicicletă". La alin.2 de la art.164.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Și ce-i cu asta?!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi, eu înțeleg că nu este nici o problemă, dar...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Mai întâi țin și eu să precizez, ca și domnul președinte, că îl rugam foarte mult pe domnul coleg și îl rugăm pentru viitor, în mod frumos și elegant să vină la comisie. Noi am stat aseară până târziu și erați așteptat. Și chiar vă rog să veniți, fiindcă dumneavoastră vă manifestați cu interes pentru Codul Rutier. Este foarte bine, dar veniți când trebuie.

Observația pe care o faceți dumneavoastră nu este întemeiată pentru motivul bun că există astfel de persoane care plimbă bicicleta cu mâna, merg pe jos pe lângă bicicletă și o plimbă cu o mână. Prin urmare, este normal să existe în cadrul enumerării și această ipoteză. Iar despre animale, nu văd...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu. Aici nu mai avem animale, am trecut.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Nu mai avem, tocmai.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Supun votului dumneavoastră art.164.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.165.

Domnul Emil Teodor Popescu:

La art.165 vi se propune la pct.3, deci, pe verso, să facem puțin..., am mai țesălat textul puțin: "Când circulă pe partea carosabilă, pietonii sunt obligați să se deplaseze pe partea stângă a drumului în sensul de mers, cu excepția cazului când aceasta este de natură să le pericliteze siguranța, precum și în împrejurări speciale". După aceea, "în afara cazului" se înlocuiește cu "cu excepția cazului când formează o coloană..." și textul curge. Adică, sunt pentru o mai bună precizare a ipotezelor, niște modificări formale, exterioare.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Supun votului dumneavoastră art.165 cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.166. Nu sunt probleme. Supun votului dumneavoastră art.166.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.167. Nu sunt probleme. Supun votului dumneavoastră art.167. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.168. Vă rog.

Domnul Ioan Sonea:

În loc de "nu trebuie", nu este mai bine "nu au voie"? în amândouă alineatele.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Popescu, se propune în loc de "nu trebuie", "nu au voie". Ei "nu trebuie să împiedice", ei "nu au voie să împiedice".

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Lăsăm așa cum este.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Lăsăm așa. Supun votului art.168. Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Se abțin trei. Cu 3 abțineri a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Art.169. Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă propun o chestiune de redactare, având în vedere principiul că, de regulă, normele de drept se redactează în sens pozitiv și atunci în loc de "pietonii nu trebuie...", v-aș propune să redactăm așa: "Pietonii pot să se angajeze în traversarea părții carosabile după ce s-au asigurat că acest lucru este în deplină siguranță". Să mai citesc o dată?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu. ...pot să se angajeze după ce s-au asigurat că acest lucru...

Domnul Acsinte Gaspar:

"...Pot să se angajeze în traversarea părții carosabile după ce s-au asigurat că acest lucru este în deplină siguranță".

Domnul Emil Teodor Popescu:

Observația domnului coleg Gaspar este frumoasă în sine, dar, vă repet, de nenumărate ori am aplicat acest lucru, de câte ori este nevoie de interdicții, domnule Gaspar.

Acuma, vreau să vă explic - și colegilor noștri ca să înțeleagă bine - că această obligațiune a fost foarte mult controversată la comisie, pentru că am vrut să accentuăm și mai mult ideea de interdicție și de a pune în sarcina pietonului obligația de diligență, aceea de a se asigura înainte de a păși.

Noi am constatat că sunt oameni care au traversat prin viață, au traversat prin viață, de la vârsta de un an, de la zero zile și până la 60 de ani și tot nu știu să circule. Și mai stăruie în capul pietonilor ideea că ei fiind pietoni pot să facă ce vor. Și atunci, de aceea s-au formulat aceste texte care încep cu "nu trebuie" sau "este interzisă".

Prin urmare, comisia a discutat foarte mult acest text și noi ne menținem pe această poziție și anume că este chiar în interesul pietonilor să le impunem un grad foarte mare de diligențe, pentru a nu se expune la situații când sunt prinși în mijlocul vehiculelor. Ați văzut, de multe ori, cum se întâmplă. Prin urmare, eu vă propun să votați textul astfel cum este.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mai este ceva la art.169?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Nu. Și mă refer la textul comisiei. "Pietonii nu trebuie să"...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, bineînțeles, după coloana 3.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Așa.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La pct.3, lit.b) "Dacă trecerea nu este prevăzută cu o astfel de semnalizare, dar circulația vehiculelor este dirijată" și introducem în continuare "prin comenzi ale polițistului sau semnale luminoase ,altele decât cele pentru pietoni, să nu intre pe partea carosabilă...".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Aceasta este în concordanță cu ce s-a mai făcut și la alte texte. Supun votului art.169.

Domnul Ioan Sonea (din sală):

Mă iertați, domnule președinte.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog.

Din sală:

Dacă nu a fost la comisie...

Domnul Ioan Sonea:

Mulțumesc frumos, domnule coleg, nu mai vorbesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră art.169.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.170. Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art.170.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.171.

Da. Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La pct.2 al art.171: "Persoanele majore care circulă împreună cu copii până la vârsta de 7 ani, pe drumurile unde nu sunt trotuare, sunt obligate să țină și să conducă copiii numai pe partea dinspre acostament".

Domnul Emil Teodor Popescu:

Este în regulă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu această precizare, supun votului dumneavoastră art.171.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.172. Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art.172.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.173. Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art.173.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.III - "Conducerea animalelor".

Supun votului acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.174. Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art.174.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.175.

Vă rog. Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La pct.3 al art.175, pentru a nu ne găsi tot în situația în care eram la Decretul nr.328, cu "limita evitării oricărui pericol", s-a propus reformularea, în felul următor: "Conducătorii sunt obligați să ia măsurile necesare ca pe timpul deplasării pe drum, animalele să nu împiedice circulația celorlalți participanți la trafic". Deci se elimină "să nu stînjenească mai mult decât este necesar ori".

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da, da.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La pct.5: "În afara localităților, animalele oprite trebuie ținute în afara părții carosabile" și se taie "lăsate atât cât este posibil".

Iar la pct.6: "Turmele trebuie astfel conduse, încât să nu ocupe mai mult de o bandă" și, în continuare, tot "turmele" - să nu zicem "ele" - "trebuie fracționate în grupuri compacte și de dimensiuni reduse".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Aceasta trebuie să vorbim și cu ciobanii!

Supun votului dumneavoastră art.175, cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.176. Probleme? Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art.176.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Titlul VI - "Atribuții"

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.I. Titlul cap.I, da?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Comisia și grupul de experți vă roagă respectuos să fiți de acord ca art.177 și toate cele care urmează în legătură cu comisia aceasta națională, cu competențele și alcătuirea ei, să fie lăsate în rezervă, fiindcă noi, încă, nu am ajuns să avem un punct de vedere unitar asupra acestei chestiuni, care este foarte complicată. De aceea, vă rugăm ca art.177, 178, eventual și 179, mă rog, tot ce ține de Comisia Națională și implicațiile ei, să nu fie discutate astăzi, să mai rămână, în continuare...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi art.179 este deja la ministere.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da, am văzut...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci numai art.177 și 178, momentan, și dacă mai apare undeva, bineînțeles că acolo o să se intervină ca atare.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Atunci nu mai votăm titlul respectiv. Să vedem ce hotărâre o să luați.

Domnul Ioan Bivolaru:

La Cap.II, tot atribuții avem...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu. Eu mă refer la titlu.

Domnul Ioan Bivolaru:

La Cap.I?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Ioan Bivolaru:

Aveți dreptate.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Pentru că s-ar putea să se cheme altfel sau eu știu ce hotărâre o să luați dumneavoastră.

Cap.II - "Atribuțiile unor ministere, instituții, organizații și autorități ale administrației publice".

Este vreo problemă?

Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.179.

Domnul Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

La acest articol sunt mai multe propuneri pe care le-am discutat. Deci, la art.179 lit.b): "asigură instalarea, aplicarea, întreținerea și ține evidența mijloacelor de semnalizare rutieră și echipamentelor destinate siguranței circulației".

Deci "nu instalează personal", ci "asigură".

Lit.c), care aparținea Ministerului Transporturilor, s-o trecem la atribuțiuni comune cu Ministerul de Interne și să devină lit.e), la art.180. Adică: "autorizează, în condițiile legii, efectuarea lucrărilor în zona drumurilor naționale și pe autostrăzi...".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Cu amendamentul că, în loc de "prin standard de stat", dispărând "de stat", "prin standard național".

În locul art.179 lit.c), să intre art.180 lit.b), care spune că - și atunci o să fie Ministerul Transporturilor singur, nu cu Ministerul de Interne - "autorizează înființarea și funcționarea stațiilor de inspecție tehnică periodică a vehiculelor, ținând seama de dotarea materială și nivelul de calificare profesională a personalului acestora".

Din lit.h), s-a hotărât să se redacteze două paragrafe.

h) "elaborează norme privind transportul cu vehicule a produselor periculoase, precum și de atestare a conducătorilor acestora".

Și cealaltă problemă, care era în continuare, devine h1): "elaborează norme cu privire la examinarea psihologică a conducătorilor de autovehicule" - să nu se înțeleagă că elaborează norme numai pentru cei care transportă cu vehicule produse periculoase.

Lit.i)...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, dar atunci, aceasta o să devină i) și se renotează.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Da. Noi am spus h1).

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, dar propunerea este ca să devină i) și i) să devină j) ș.a.m.d.

Domnul Dumitru Ciobotea:

I-am zis h1, ca, după aceea, notarea să curgă normal.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, da.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Litera care era i)...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Care acum o să fie j)...

Domnul Dumitru Ciobotea:

...să fie comună cu Ministerul de Interne, adică "autorizează înființarea și funcționarea școlilor pentru pregătirea de conducători de autovehicule, cu excepția celor care aparțin Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne". Deci să fie comună, nu numai a Ministerului Transporturilor, să preia textul art.180 lit.b), în locul celui pe care l-am trecut, cu "înființarea inspecțiilor tehnice".

Cam acestea ar fi la art.179.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și, atunci, lit.j) va deveni lit.k), ultima. Da. Bun.

Cu aceste probleme, supun votului dumneavoastră art.179.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritate de voturi.

Vă rog.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnul coleg Chiliman a propus la timp un amendament - astăzi a revenit cu el - prin care dânsul cere, la acest art.179, să se introducă încă un caz, și anume este vorba de obligația de a îndepărta obstacolele de pe drumuri.

Noi am spus că există un astfel de text undeva în interiorul Codului, dar nu am reușit să-l depistăm. Deci, în ipoteza în care există textul, acest amendament rămâne fără obiect, iar în ipoteza în care nu există, vă rog să fiți de acord să reluăm această introducere, altădată.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

La art.180, în afară de schimbările acelea cu literele de la art.180 la 179, deja propuse, dacă mai sunt alte probleme? Nu mai sunt.

Supun votului dumneavoastră art.180.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.181, Ministerul Apărării Naționale.

Da, domnul colonel. Vă rog.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La lit.b): "supraveghează circulația pe drum a vehiculelor aparținând acestui minister...", pentru că au și..., nu numai autovehicule...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, căruțe.

Domnul Dumitru Ciobotea:

"...și controlează respectarea, de către conducătorii lor, a regulilor de circulație și a celorlalte dispoziții din prezentul Cod".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La lit.d): "înmatriculează sau înregistrează, după caz," - aceasta i-a fost introducerea "sau înregistrează după caz" - "autovehiculele și remorcile".

La lit.f): "organizează și execută inspecția tehnică a autovehiculelor și remorcilor aparținând unităților ministerului, respectând normele legale", aceleași norme ca și la...

Domnul Emil Teodor Popescu:

"cu respectarea normelor".

Domnul Dumitru Ciobotea:

"...cu respectarea normelor legale".

La lit.h): "elaborează, împreună cu" - în loc de "Inspectoratul General al Poliției" - "Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, condițiile în care pot circula pe drum".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art.181.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.182.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La art.182, ca de altfel și la art.183, în loc de "cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției", "cu sprijinul Ministerului de Interne".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. La art.182, mai este vreo problemă?

Supun votului dumneavoastră art.182.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.183, în afară de modificarea cu Inspectoratul General al Poliției, deja anunțată, dacă mai este vreo problemă?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.184. Nu sunt probleme.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?...

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Aveam un mic amendament, o chestiune de redactare.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

În loc de "trusă individuală", să fie trecut "trusă sanitară auto" - este un articol la pct.c) sau d) - ca să fie clar pentru această chestiune.

Vă mulțumesc.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da, "trusa sanitară auto".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Mai sunt probleme la art.184?

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.185. Nu sunt probleme. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.186. Nu este nimic.

Supun votului dumneavoastră art.186.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.187. Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Să ne lăsați și art.187 lângă celelalte două articole, pentru că, consiliile județene au foarte multe atribuții în ceea ce privește activitatea aceasta rutieră și să convenim să completăm ca lumea legea. Am discutat-o de multă vreme...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Descentralizarea locală. De acord, la comisie art.187.

Art.188. Sunt ceva probleme la art.188?

Supun votului dumneavoastră art.188.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Art.188 a fost adoptat în unanimitate.

Art.189. Vă rog. Domnul cololonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Vă rog să fiți de acord ca și art.189 să treacă pe la comisie din nou, pentru că sunt niște amendamente făcute de ACR și eu le consider pertinente.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Sunt niște propuneri ale ACR-ului. ACR-ul nu poate să facă amendamente.

La comisie.

Cap.III - "Atribuțiile Poliției". Este vreo problemă?

Domnul Acsinte Gaspar:

Poliției rutiere.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Poliției rutiere.

Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.190.

Domnul Acsinte Gaspar:

La alin.1 să se pună "Poliția rutieră".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, da, este clar.

Domnul Dumitru Ciobotea:

În afară de problema că "Poliția rutieră are următoarele atribuții", la lit.a), cred eu că, pe undeva, ne suprapunem: "organizează și execută supravegherea circulației și controlul respectării de către participanții la trafic, precum și de către celelalte persoane fizice". Deci "...respectării de către participanții la trafic, precum și de către persoanele juridice a dispozițiilor din prezentul Cod". Deci aș tăia "celelalte" și "fizice" și zic "persoanele juridice".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Altceva, la art.190?

Domnul Ioan Bivolaru:

În primul rând, la pct.a) nu se clarifică ce se controlează, și atunci trebuie inversat: "organizează și execută supravegherea și controlul respectării circulației" sau, dacă nu, "organizează și execută supravegherea circulației și controlul respectării acesteia", pentru că, altfel, nu avem obiect de control.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"Organizează și execută supravegherea și respectarea...". Nu înțeleg.

Domnul Emil Teodor Popescu:

"...dispozițiilor din prezentul Cod".

Domnul Ioan Bivolaru:

"...controlul respectării dispozițiilor din respectivul Cod". Este mai corect. Deci introducem sintagma: "controlul respectării dispozițiilor din prezentul Cod".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Este la sfârșit: "dispozițiilor din prezentul Cod".

Domnul Ioan Bivolaru:

Da.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Este în regulă. Altceva.

Domnul Ioan Bivolaru:

Eu propusesem să mutăm "dispozițiilor" acestea mai sus.

La pct.c) să introducem: "organizează și ține evidența autovehiculelor și remorcilor înmatriculate". Introducem această sintagmă: "înmatriculate".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Vă rog.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnul colonel a propus să eliminăm "persoanele fizice" din această sintagmă. Mie mi se pare că trebuie să menținem, pentru că, prin participanții la trafic, se înțeleg, probabil, nu numai toate vehiculele și autovehiculele, dar și pietonii și mai sunt și alte persoane fizice și juridice, care au legătură, într-un fel sau altul, cu circulația. Iată, de pildă, o persoană nu este pieton, nu circulă, dar stă pe margine și face un foc periculos sau strică ceva la carosabil. El nu este pieton, dar este o persoană fizică. Sau o persoană juridică trage ea un șanț, pe acolo, pe undeva, face ea o groapă, fiindcă trebuie să scoată de acolo nu știu ce sau să introducă o canalizare ad hoc. Toate treburile acestea mie mi se pare că trebuie să fie prinse în sintagma "persoane fizice și juridice". Echivocul izvorăște din faptul că nu se operează și cu noțiunea de "pieton", dar el face parte, în mod normal, din participanții la trafic. Prin urmare, dacă îl înțelegem astfel, sintagma "fizice și juridice" trebuie să rămână.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. De acord.

Vă rog.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Nu pentru a contrazice, ci pentru a merge mai departe, la lit.c) "înmatriculează, radiază din circulație și eliberează plăci și certificate de înmatriculare". S-a zis numai "certificate de înmatriculare".

Domnul Emil Teodor Popescu:

"Plăci", da, dar nu se zice plăcuțe?

Domnul Dumitru Ciobotea:

Plăci.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Plăci.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art.190.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Titlul VII - "Răspunderi și sancțiuni".

Aici devine mai frumos.

Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Să-i spunem "Răspunderi, sancțiuni și recompense".

Cap.I - "Dispoziții generale".

Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.191. Nu este nici o problemă la art.191.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritate de voturi.

Cap.II. Supun votului titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.192 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.193.

Din sală:

La a) - 60 km.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, 60 km. Aceasta am convenit, deja...

Domnul Ioan Bivolaru:

50 km!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

A, "cu 50 km", sigur, da.

Dacă mai este vreo problemă la art.193? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.194. Nu sunt probleme. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.195. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Se propune eliminarea art.196.

Domnul Miron Mitrea are un amendament de propus.

Vă rog să-l susțineți.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Art.196, trebuie văzut împreună cu art.202, la art.202 trecem dreptul de a stabili, prin eliminarea art.196, cuantumul punctelor de penalizare la Hotărâre de Guvern. Eu cred că, fiind unul dintre cele mai importante aspecte din lege, trebuie să îl păstrăm aici și, dacă decideți ca art.196 să rămână în această formă, să nu fie eliminat, după aceea sigur, am și alte propuneri la modificarea articolului.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Vă rog, comisia.

Eu înțeleg că s-a propus ca aceste puncte de penalizare să fie stabilite prin Hotărâre de Guvern, ca să se poată face unele reamenajări în privința punctelor de penalizare, deci după ce începe să între în vigoare acest sistem, să se facă unele corecturi mult mai repede, mai ușor, prin Hotărâre de Guvern și problema este dacă lăsăm această chestiune, așa cum a propus comisia, să se stabilească prin Hotărâre de Guvern sau mergem pe varianta care era inițial în lege, prin art.196, ca aceste puncte să fie stabilite prin lege și, deci, orice modificare să fie realizată tot prin lege.

Vă rog. Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

În primul raport de dezbatere a acestui Cod, la Comisia pentru industrii, s-a acceptat această propunere a inițiatorului cu stabilirea de puncte de penalitate și era o problemă foarte interesantă, bineînțeles este și destul de complicată, dar este foarte interesantă în ceea ce privește urmărirea stării acesteia, să zicem, infracționale și contravenționale.

S-a redus și s-a mers pentru a se rezolva printr-o hotărâre de Guvern, care, de regulă, hotărârea de Guvern va ține foarte mult cont de hotărârile sau sugestiile Ministerului de Interne, recte ale Poliției rutiere. Nimic neimportant în acest lucru, dar noi am prevăzut în cadrul acestui cod, pentru că am înlăturat cu destulă ușurință această sintagmă de "șofer auto profesionist", care nu reprezintă un segment nesemnificativ, ci este un segment foarte important. De fapt, ei sunt coloana vertebrală a întregii circulații rutiere, noi, ceilalți pe lângă ei suntem numai niște accesorii, ca să spunem așa. În condițiile respective aceste punctaje care se vor stabili printr-o hotărâre de Guvern vor afecta foarte mult activitatea profesională a acestor conducători , pe care noi am și acceptat-o. Am introdus la un moment dat sintagma de "calificare", "calificarea conducătorilor auto" sau a "conducătorilor".

Convingerea mea și a Comisiei pentru industrie este că acest punctaj care nu ocupă prea mult loc în cod, este vorba de un articol cu câteva alineate ... este bine să-l stabilim de principiu noi, prin lege, și să nu îl lăsăm ca pe orice cuantum de amendă care să fie revizuit ori de câte ori se consideră necesar. Este un lucru care este mult mai sensibil și cu atât mai mult că este o problemă de mare noutate. Într-un fel va revoluționa această activitate de sancționare la nivelul activității rutiere. Este chiar foarte interesantă ideea și, de asemenea, cu foarte multe implicații.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cine ia cuvântul?

Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Chestiunea este foarte delicată și consider că pentru a stabili aceste puncte de penalizare trebuie să ne consultăm mai mulți, inclusiv cu liderii sindicatelor șoferilor, inclusiv cu cei de la A.C.R., pentru că s-au ridicat foarte multe probleme în acest domeniu.

A merge de acum pe ceea ce avem în față, cred că am greși.

De aceea, v-aș ruga să lăsăm să se stabilească printr-o hotărâre guvernamentală, să ne așezăm la masa tratativelor, cum se spune, să stabilim exact ceea ce trebuie să facem în viitor. La fel, de fapt, ca și amenzile, pe care, tot așa, o să le stabilim împreună.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul președinte Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Eu regret că nu pot să fiu de acord cu soluțiile preconizate până acum.

Propunerea mea este alta. Chestiunea prezintă, într-adevăr, o deosebită importanță, are niște implicații, sindicatele șoferilor au și ele multe de spus...

Dar, cea mai bună soluție ar fi ca acest art.196 să fie retrimis la comisie și să discutăm acolo, într-un context complex, să fie invitați mai mulți factori. Și îmi pare rău că nu pot să fiu de acord cu domnul colonel, această soluție trebuie să fie la nivelul legii. Repet, această soluție trebuie să fie la nivelul legii și nicidecum lăsată la alte niveluri, unde se pot produce modificări și schimbări fără longevitate.

Eu vreau, însă, să observ altceva: că foarte multe aspecte la nivel de amănunt au fost votate ca fiind de domeniul legii.

Prin urmare, acest aspect, cu această grilă cu punctaje care este și ceva nou, introdus este ... așa, ceva până acum nemaiaplicat, trebuie să fie de domeniul legii.

De aceea, eu sunt de acord că există controverse și puncte de vedere diferite în legătură cu aceste punctaje și v-aș ruga să fiți de acord și dumneavoastră, domnule președinte, și colegii, să retrimitem textul la comisie, dar, oricum, să rămânem la nivelul legii cu el.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, art. 196 la comisie.

Capitolul III.

Supun titlul Capitolului III votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 197. Nu sunt probleme.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Articolul 198. Vă rog.

Domnul Sonea și apoi domnul Mitrea.

Domnul Ioan Sonea:

Domnule președinte,

Vă rog să-mi permiteți să mai intervin, chiar dacă am zis că nu o să mai vin. Dar mi se pare că este o chestiune foarte importantă aici.

Alineatul a) sancționează într-un mod conducerea celui care nu posedă permis de conducere.

Punctul c) sancționează încredințarea conducerii unei persoane care îndeplinește aici niște condiții. Însă, nu precizează nimic dacă eu încredințez permisul, eu ca și conducător auto încredințez permisul unei persoane în deplinătatea psihică și fizică.

Păi eu știu că dumneavoastră nu aveți permis, dar eu vă dau mașina, nu? Nu este precizat acest aspect nicăieri. Eu devin în acest fel complice. Nu există, eu am căutat tare mult .... Dacă există, ... Eu nu fac nici o propunere, pentru că nu pot să o fac, dar pun, totuși, chestiunea în discuție.

Eu devin complicele celui care conduce fără permis. (Este corectat din sală, deoarece nu a accentuat bine cuvântul "complice"). Complice...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog. Nu intrați în ... sunt foarte răi, și eu îi cunosc mai bine. Da.

Vă rog.

Domnule Popescu, ce părere are comisia?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Eu îmi aduc aminte că există o astfel de interdicție. Este calificată contravenție, și nu infracțiune.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În Decretul 328 era infracțiune, aici este contravenție. O mică consultare, vă rog să ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor, amendamentul este întemeiat, dar necesită rediscutarea textelor și, de aceea, vă rog să fiți de acord să rămână la comisie acest pasaj. Și îl rog pe domnul să vină mâine. Mâine lucrăm la comisie. Vă propun să veniți pe la ora 10,00, 11,00, noi mai luăm între timp în discuție și altele. Argumentul este întemeiat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, art. 198 la comisie.

Articolul 199. Vă rog.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Din practică rezultă că una dintre infracțiunile prevăzute la art. 199 este deosebit de gravă și mă refer la litera e): "părăsirea locului accidentului fără încuviințarea ofițerului sau subofițerului de poliție ori a procurorului".

În anul 1996 am avut 526 de cazuri de acest gen, în care victimele au fost omorâte sau rănite grav și lăsate în partea carosabilă, după care autorii au părăsit locul faptei.

Ne-au trebuit forțe deosebite să le mobilizăm din județe, de la mai multe județe, poate chiar la nivelul țării, ca să prindem autorul, iar unii au scăpat și la ora actuală.

Consider că de acest lucru se prevalează aceste persoane, că nu le pot spune oameni, și ar trebui să mărim pedeapsa pentru cei care comit asemenea fapte.

În acest sens, aș propune să introducem art. 199 bis sau art. 200, unde să arătăm: "Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani părăsirea locului accidentului fără încuviințarea ofițerului sau subofițerului ... " mă rog. Și curge.

La punctul 2 se menționează cine poate părăsi locul accidentului. Mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Comisia juridică? De acord?

Domnul Ioan Bivolaru:

De acord.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, noi momentan suntem la art. 199. Ce ați propus dumneavoastră este un articol nou, care o să poarte numărul 1991, dar apoi o sa se renumeroteze la final toate articolele, ca să fie în ordine normală.

Deci, pentru art. 199, dacă nu mai sunt alte chestiuni, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 199 a fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră articolul 199 bis, care a fost propus.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 200 din Codul rutier, nu din Codul penal. Cu acela avem alte probleme. Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art. 200.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 200 a fost adoptat.

Capitolul IV. La titlu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Titlul acestui capitol trebuie corelat cu art. 191, unde sunt stabilite formele de răspundere și unde se vorbește despre răspunderea civilă. Văd că în titlul capitolului se vorbește de răspunderea civilă delictuală. Și atunci, pentru unitate de tratament, ori adăugăm la art. 191 "răspundere civilă delictuală", ori scoatem din titlul Capitolului IV, să rămână numai "Răspunderea civilă".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Trebuie fără "delictuală". Trebuie inclus la art. 191 "delictuală"? Deci, "civilă delictuală".

Revenim la art. 191.

Îl supun votului dumneavoastră, cu această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Și acum titlul Capitolului IV.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul 201.

Supun votului dumneavoastră art. 201.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul V: "Măsuri administrative". Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să observați: Capitolul V, intitulat: "Măsuri administrative", face parte din Titlul VII: "Răspunderi și sancțiuni".

La art.191, când au fost stabilite formele de răspundere au fost enunțate: "răspundere penală, contravențională, ori civilă delictuală", cum s-a completat. Nu se pomenește nimic despre măsurile administrative. Deci, este un capitol care face parte din titlul acelui capitol.

Ca atare, ar trebui ca la art. 191 să se introducă și sancțiunile sau măsurile administrative, cum vreți să le spuneți, pentru că altfel nu este în concordanță cu Titlul VII, intitulat "Răspunderi și sancțiuni".

Pe de altă parte, v-aș propune, ținând seama de modul în care a fost tratată materia în continuare,ca la art. 191 formele de răspundere să fie enumerate exact după cum au fost enumerate capitolele.

Deci, întâi avem răspunderea contravențională, avem după aceea răspunderea penală, avem răspunderea delictuală și ar mai trebui acum răspunderea administrativă. Nu știu dacă am fost suficient de clar.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Eu am înțeles. Nu știu domnul Popescu ce părere are... Este vorba de o problemă juridică.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Am înțeles amendamentul dumneavoastră, observația dumneavoastră. Un moment, nu vă grăbiți!

La art. 191 se prevăd diferitele forme ale răspunderii în general: "penală, contravențională ori civilă".

Mai întâi că eu aș fi introdus într-o altă ordine: penală, civilă, contravențională. Dar nu aceasta este esențial acum.

Se începe în Capitolul II, cu răspunderea contravențională. Măsurile administrative se înglobează în noțiunea mai largă de răspundere contravențională. Pentru că tot ce ține de contravenții le aplică organele administrative. Nu cumva o să spunem că există măsuri administrative în cadrul răspunderii penale? Ați fost de acord că există numai trei forme ale răspunderii: penala, civila și administrativă contravențională.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Popescu, domnul Gaspar a făcut următoarea propunere: art. 191 este la "Dispoziții generale" și el enumeră niște chestiuni.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Știu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

După care urmează: răspunderea contravențională, apoi cea penală, apoi cea delictuală și apoi măsuri administrative.

Și atunci este normal să spunem: "Nerespectarea dispozițiilor prezentului cod atrage... " și să le enumerăm așa cum sunt ele tratate. "atrage răspundere contravențională, răspundere penală, răspundere delictuală și măsuri administrative".

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Eu am înțeles. În loc să avem trei forme, avem patru. Și eu vă repet respectuos că din punct de vedere conceptual măsurile administrative nu pot fi considerate o altă formă de răspundere. Ele se înglobează, în mod normal, în răspunderea contravențională.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi nu, că aici spune: "atrage:..." și enumerăm trei tipuri de răspunderi "și măsuri administrative". Că, altfel, atunci de ce le-ați trata separat?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Dacă spunem aceasta, creăm din nou ceva nesimetric, creăm un concept care nu își are un corespondent în realitățile juridice și ale suprastructurii, și mai ales între ramurile dreptului. Există un echilibru. Avem, vechi și de demult, crime, delicte și contravenții. Această triadă este știută.

Acum, din punctul de vedere al împărțirilor pe care noi le-am admis în acest cod, avem trei forme de răspundere care s-au și votat. Eu nu mă prevalez de faptul că s-au votat. Noi discutăm dacă ele sunt sau nu bine compartimentate aceste forme de răspundere. Și avem, o dată, răspunderea penală, nu este controversă, răspunderea civilă, nu este controversă, iar în ceea ce privește răspunderea contravențională s-ar părea că pe lângă ea ar mai exista și măsuri administrative. Iar eu spun că în cadrul noțiunii mai largi de răspundere contravențională, se aplică măsuri administrative. Sancțiuni și măsuri administrative. Aceasta spun eu.

Prin urmare, nu avem patru forme principale de răspundere, avem trei forme de răspundere.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi atunci de ce ați tratat ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Eu sunt de acord cu altceva, că observația domnului coleg este întemeiată pe alt plan și că ar trebui să fie reașezată, mă rog, textele acestea revăzute sub aspectul denumirilor, și anume, când este vorba de măsuri administrative, să discutăm într-un fel sau să reașezăm textele încât să nu apară contradicții în exprimări.

Sunt de acord cu ceva din ce spune dânsul, dar nu putem crea o a patra formă de răspundere, care ar fi soră cu ea, ar fi "răspunderea contravențională" și după aceea, "măsuri administrative" ca și cum ar fi un capitol distinct, o altă formă de răspundere.

Eu, deci, sunt împotriva creării unei noi forme de răspundere în mod artificial, aceasta spun!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Popescu, și atunci de ce ați tratat-o într-un capitol special? Aceste măsuri administrative sunt separate de răspunderea contravențională.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Și eu vă răspund imediat și este bună întrebarea: așa este, aveți dreptate. Tocmai în aceasta constă, ca să spun așa, lipsa de sistem, aici. Este vorba despre o critică întemeiată, cu privire la nerespectarea sistemului conceptual. Aceasta este cu totul altceva. Dar nu putem să rezolvăm în acest fel, adăugând o nouă formă de răspundere peste cea preexistentă, peste cele trei preexistente. Aceasta spun eu. Eu nu spun că textul, așa cum este aici la Capitolul V, este bun. El nu reflectă sistemul în triadă și, deci, de aceea am cerut să fie rediscutate textele acestea la comisie, pe planul acum examinat.

Deci, colegul nostru are dreptate, dar nu în sensul de a se crea o nouă formă, ci de a se găsi, de a se adapta și sistematiza mai bine materia, pentru ca să fie corespunzătoare acelor forme de răspundere pe care noi le-am acceptat unanim până acum.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Stați puțin, că nu este așa ușor!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Eu nu fug de dialog, domnule președinte.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Dar cu partea referitoare la înșiruirea în art. 191 a celor trei tipuri de răspunderi, în concordanță cu felul în care sunt tratate ele mai departe, sunteți de acord? Că atunci, ori schimbăm la 191 și le înșirăm ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Aceasta vă spun că eu însumi am simțit nevoia unei reașezări în ceea ce privește ordinea acestor forme de răspundere și mi se pare că ar trebui să ... Depinde, este chestie de abordare. Acest cod rutier ar trebui, într-o viziune, să pună accentul în primul rând pe măsurile, pe latura contravențională, fiindcă organele administrative le aplică...măsurile contravenționale.

Ar trebui, după aceea, să fie ordinea penală, deci faptele penale, răspunderea penală și după aceea răspunderea civilă, care este o derivată și uneori are o poziție autonomă. De pildă, este posibil ca o faptă să fie producătoare de prejudicii, să fie rezolvabilă în plan civil pe baza articolelui o mie și următoarele din Codul civil, dar să nu fie infracțiune. Dacă este infracțiune latura civilă se rezolvă odată cu latura penală.

Prin urmare, o să discutăm la comisie toate acestea, îl invităm pe domnul coleg să vină. Nu am spus că nu are dreptate, am spus numai că nu așa se rezolvă. Ceea ce pare că este într-adevăr o contradicție în sistem.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun. Atunci, domnule Popescu, Capitolul II rămâne "contravențională", III "penală" și IV "civilă delictuală", deci sunt corect așezate și la fel trebuie așezate și în 191.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Dacă vreți, domnule președinte, vă mai arăt încă ceva. O inconsecvență. Răspunderea civilă este enumerată ca atare la art. 191, pentru ca la Capitolul IV să apară și cuvântul "delictuală".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi aceasta am pus! Aceasta am votat deja!

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Or, răspunderea civilă delictuală este adevărat că este forma cea mai frecventă, fiindcă între părți nu există raporturi contractuale, dar pot să existe, totuși, și alte forme de răspundere civilă.

De aceea, mi se părea că era mai bine să rămânem numai așa: "răspunderea civilă", fără particula "delictuală". Acesta este cu totul alt aspect! Este vecin și conecxt cu ce discutăm.

Deci, în principiu domnul Gaspar are dreptate, dar nu așa se rezolvă, ci altfel. Soluția este alta.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și acum noi ce facem? Mergem mai departe cu Capitolul V și pe urmă o să primim de la dumneavoastră ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Nu! Mergem înainte cu art. 202, iar modul cum îl botezăm este cu totul altceva, rămâne în suspensie.

Prin urmare, "Măsuri administrative" rămâne în discuție, dar măsurile propriu-zise, enumerate în art. 202 și următoarele, pot fi discutate și votate.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, titlul Capitolului V rămâne la comisie, precum și așezarea acestor capitole și o eventuală propunere de modificare la art. 191, cred că am înțeles bine, și discutăm art. 202.

Dacă sunt probleme, vă rog? Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art. 202.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 202 a fost adoptat în unanimitate.

Articolul 203.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Având în vedere că art. 198 deja l-am returnat la comisie pentru precizări foarte clare și că art. 203, 206 și 207 se regăsesc sub influența art. 198 să fiți de acord să le luăm și pe acestea la comisie, odată cu art. 198.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Articolul 203 la comisie.

Domnul Ioan Bivolaru:

Articolele 206 și 207.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu, ajungem acolo.

Domnul Ioan Bivolaru:

Să nu mai ies din nou să propun.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Ba da!

Deci, art. 203 la comisie.

Articolul 204. Dacă sunt probleme la art. 204? Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art. 204.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 205. Sunt probleme? Nu sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră art. 205.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 206 ați propus la comisie.

Articolul 207 tot la comisie.

Și art. 208 tot la comisie.

Articolul 209. Sunt probleme?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 210.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 211.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 212.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Capitolul VI. În legătură cu titlul.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul 213.

Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

În primul rând, la litera a) "polițiștii rutieri".

La alineatul 2 propunerea este de a face o mică modificare, și anume, să sune textul așa:
"Amenzile se aplică persoanei fizice sau juridice care a săvârșit contravenția sau, după caz, proprietarului vehiculului". Și pe urmă textul curge cu alt alineat: "În cazul în care conducătorul nu este ..." și așa mai departe, curge textul.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și ce să curgă? Că nu are predicat! E eliptic.

Domnul Ioan Bivolaru:

"În cazul în care conducătorul nu este de față sau nu a oprit la comanda regulamentară a polițistului amenda se adresează proprietarului vehiculului".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și atunci ajungem la ce era înainte. Îl complicați! Eu am înțeles: "... sau, după caz, proprietarului vehiculului, în cazul în care conducătorul nu este de față sau nu a oprit la comanda regulamentară".

Domnul Ioan Bivolaru:

Este posibil să fie și alte cazuri pentru care se aplică amenda proprietarului, nu numai pentru cazul în care conducătorul nu este față sau nu a oprit. Există și caz de refuz și alte cazuri. Noi spunem că în cazul în care conducătorul ori nu este de față, ori nu a oprit, atunci și această amendă să meargă direct la proprietar. Inițiatorul, să vedem care este punctul de vedere. Cu teza a doua.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Acest text l-am introdus pentru faptul că întâlnim foarte multe situații când anumite persoane împrumută autovehiculul altora și nu ai pe cine să tragi la răspundere. Or, în situația în care și-a asumat riscul să-și împrumute autovehiculul unei anumite persoane, să nu mai vină să-mi spună mie: "stați, domnule, că nu am condus eu în ziua respectivă". Dacă și-a asumat riscul să împrumute mașina, atunci răspunde și pentru ceea ce face celălalt.

Deci, de aceea am zis noi ca să fie textul care este la ora actuală.

Nu mai vorbesc de faptul că alții le vând și le găsesc la a patra, a cincea mână, fără să fie stabilite formele legale.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Până la urmă, comisia, ce părere are despre această propunere? Comisia juridică, de disciplină și imunități. Este vorba de text, așa, de ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Aceeași propunere, să lăsăm art.213 la comisie.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, la comisie.

Art.214. Nu sunt probleme.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.215. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.216. Nu sunt probleme. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritate.

Art.218. Nu sunt probleme. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.219.

Domnul Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Art.219 trebuie corelat cu art.206 și cu celelalte articole în care vorbim de numărul de puncte, așa că propun să fie și el păstrat pentru momentul respectiv.

Vreau să propun o modificare, dar cred că trebuie corelat cu celelalte articole care sunt la comisie.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, cu 10 puncte. E clar. La comisie.

Art.220. Nu sunt probleme. Îl supun votului.

Cine este pentru?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte, o chestiune de terminologie.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Emil Teodor Popescu:

"Termenul de suspendare a permisului începe să curgă"...; termenele curg nu "suspendarea".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. "Termenul de suspendare a permisului ..." și așa mai departe.

Art.221. Nu sunt probleme. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.222. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.223. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.224. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.225. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.226. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Titlul VIII: "Dispoziții finale și tranzitorii". Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.227. Îl supun votului.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, tot o chestiune de redactare. V-aș propune ca textul art.227 să sune în felul următor: "Mijloacele de semnalizare rutieră sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul cod".

Este o chestiune de tehnică legislativă care se practică dintotdeauna.

Sunteți de acord, nu?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Cu această modificare, supun votului dumneavoastră art.227.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.228.

Domnul Bivolaru și apoi ...

Domnul Ioan Bivolaru:

Pe parcursul câtorva articole avem termene de 2 ani, de 3 ani, în care să se aplice. Să punctăm de fiecare dată "de la apariția legii", sau "de la promulgarea legii", sau, mai corect, "de la publicarea în Monitorul Oficial". Să stabilim un reper în sensul acesta, pentru toate articolele respective.

"... de la intrarea în vigoare a legii" spune domnul Popescu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, asta-i o chestiune care ... Eu am să vă rog, când discutați la comisie, o să participe și domnul Acsinte Gaspar și să luați în discuție puțin și alin.2 de la art.225: "Vehiculul reținut, neridicat de proprietar, trece în proprietatea statului, în condițiile legii"; neridicat în cât timp, și așa mai departe. Sunt niște chestiuni care au eventual și unele mici accente de altă natură.

Domnul Miron Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

La 228, "În termen de 2 ani trebuie aplicate marcaje reflectorizante și în termen de 3 ani, indicatoare reflectorizante". Cred că timpii necesari pentru introducerea celor două tipuri de semnalizări sunt exact inverse și aș propune ca "în termen de un an pentru indicatoare reflectorizante și 2 ani pentru marcaje reflectorizante".

Și, de asemenea, ca să nu mai intervin încă o dată, la art.229 - "2" în loc de "3 ani", pentru că este vorba de niște mijloace de semnalizare rutiere de care depinde foarte mult siguranța circulației la trecerea de cale ferată.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Stați puțin, deci ați propus "un an pentru marcajele reflectorizante" ...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Sunt indicatoare reflectorizante; "pentru indicatoare ...". Este mai ușor ....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Un an pentru indicatoare ...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

2 ani pentru marcaje ....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

... și 2 ani pentru marcaje.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și la 229, ca să nu mai intervin o dată, "2" în loc de "3 ani".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Bineânțeles, la sfârșit, "de la intrarea în vigoare a legii" și așa mai departe, asta am convenit deja.

Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

În legătură cu termenele la care intră în vigoare prezentul cod, deci termenele despre care vorbea domnul deputat Bivolaru, consider că nu trebuie să spunem "de la data intrării în vigoare", pentru că articolul ultim, "Prezentul cod intră în vigoare..." la data la care am spus noi acolo. Deci, se înțelege că la data respectivă încep să curgă și termenele respective.

În legătură cu ceea ce arăta domnul Miron Mitrea, nouă ne convin aceste termene, sincer să fiu, dar ne-am gândit la situația în care ne aflăm și dacă se pot face sau nu indicatoarele și marcajele pe care le dorim noi în termenele stabilite. La aceasta ne-am gândit. Dacă se pot, suntem de acord cu aceste termene.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, da, da.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Sigur, domnule colonel, dacă ar fi fost situația financiară în ceea ce privește construcția și întreținerea drumurilor de până în 1996, aș fi fost de acord cu termenele care sunt în lege, dar de la 1 ianuarie acest an, a intrat în vigoare Legea fondurilor drumurilor, deci există sume importante la dispoziția celor care întrețin și repară drumuri, altele decât până acum. Pe aceasta s-a și bazat, de fapt, cererea mea ca aceste termene să fie micșorate și cred că sunt resurse, sunt mult mai mulți bani, cam de 6 ori mai mulți bani în fondul drumurilor decât erau anul trecut.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Vă rog.

Domnul Antal István:

Consider că acest punct trebuie rediscutat în comisie în prezența organelor care răspund de acest lucru, pentru că indicatoare se pun și de alții, nu numai de către drumari, da? Și consiliile locale și alții și consider ca trebuie să fie rediscutat și stabilit în măsura în care dumnealor își spun punctul de vedere privind posibilitățile financiare.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Și chemăm toate consiliile județene să-și dea cu părerea, sau ce facem? Pentru că și așa, și așa, problema asta până la urmă, nu este nici într-un fel ...

Domnul Antal István:

Nu toate consiliile, domnule președinte, dar oricum, nu putem decide noi așa, fără să ascultăm punctul de vedere ....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi, am ascultat punctul de vedere. Legea asta este din 1992 la comisie.

Vă rog.

Domnul Antal István:

Da, este din 1992, dar acum un an, sau 2 ani, este o diferență, totuși.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, știu, dar de o lună și jumătate în toată presa apare că se discută la Camera Deputaților această lege și dumnealor, dacă erau interesați, puteau să-și trimită un punct de vedere.

Vă rog.

Domnul Antal István:

Nu era nici o modificare în textul inițial ....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În orice caz ..., nu-i nimic, o să-l trimită la Senat.

Domnul Antal István:

Nu s-a discutat miercurea trecută în comisie această propunere.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Vă rog.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Mihăilescu mă numesc.

Eu apreciez că este bună o scurtare a acestor termene, deoarece ultimele programe care s-au făcut cu finanțare internațională și ce va urma au creat posibilități deosebite ca să avem tehnologii pentru aceste marcaje și indicatoare reflectorizante. Dacă nu punem nici acum niște termene scurte, iarăși o vom prelungi ani de zile. Dealtfel, s-a mai discutat asta și în prima parte a legii.

Eu susțin reducerea termenelor, pentru că nu este nici o nenorocire.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Alte păreri?

Bun. Deci, cu un an și cu 2 ani.

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

229. În afară de chestiunea cu 2 ani. Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Se cere să amendăm în continuare acest art.229. Deci rămâne așa cum este al inițiatorului și să completăm la sfârșit, după o virgulă, "precum și echiparea barierelor, semibarierelor și a indicatoarelor referitoare la trecerea la nivel cu elemente reflectorizante", în același termen, de 3 ani.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, să rămână 3 ani și să se adauge chestiunea aceasta. Altceva?

Da. Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

230. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

231. Vă rog.

Domnul Gaspar, și apoi.

Domnul Acsinte Gaspar:

V-aș propune ca să reformulăm un pic acest text, în sensul că "Proprietarii autovehiculelor care sunt dotate cu suporți pentru ancorarea ...", nu "... care au suporți pentru ancorarea ..." Deci, ele trebuie să fie dotate din uzină.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Corect. Și așa se înțelegea că "Proprietarii ... care au suporți...", nu "autovehiculele".

Vă rog.

Domnul Gheorghe Caragea:

La art.231, propunem următorul text: "Proprietarii autovehiculelor prevăzute cu puncte de ancorare pentru centuri de siguranță, sunt obligați ca în termen de un an să monteze centuri de siguranță cel puțin pentru locurile din față".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Cred că include și ce ați dorit și dumneavoastră și este mult mai corect. Alte probleme?

Supun votului dumneavoastră art.231.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

232. Nu sunt probleme. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate. Mai încet, domnule Gavra, vă rog.

Art.233. Nu sunt probleme. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Am ajuns la finalul legii.

În legătură cu textele care au fost trimise pentru o reanalizare la comisie, vă rog ca acest lucru să se petreacă miercuri, începând de la o oră pe care puteți s-o anunțați aici și tot ce nu se hotărăște miercuri, se hotărăște la Senat, pentru că noi joi dimineață discutăm textele respective, le votăm și apoi votăm legea în ansamblu.

Vă rog.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Respectuos vă informez că mâine comisia începe să lucreze, dar avem dificultăți cu fixarea unei anumite ore, pentru că sunt mai multe grupuri de persoane care participă. Noi ar trebui, în mod normal, să începem pe la ora 9 și jumătate. Dar, pentru ca să poată fi prezenți toți, toți cei interesați, fixăm, în principiu, pentru ora 11,00. Și asta cu consecința că stăm și după-masă până când este nevoie.

Prin urmare, vă rog respectuos, de pe acum, să nu mai spună nimeni că nu-i avertizat, că n-a știut că mâine avem ..

Al doilea lucru. Deja noi am anunțat că la Capitolul "Dispoziții tranzitorii și finale" se vor mai introduce niște texte, două-trei texte. Despre ele readuc acum aminte ca să nu apară ca o noutate sau ca o scăpare și ele vor fi redactate mâine.

În al treilea rând, vreau să vă informez respectuos că în toată țara există o teribilă reacție negativă împotriva imobilizării pe care o fac cargourile. În realitate, prin imobilizare se înțelege mult mai mult decât atât, - deposedarea proprietarului de autovehicul pentru cel puțin o zi sau două, și deplasarea lui de la loc într-un anume loc, știți unde? La marginea Bucureștiului.

Eu vă spun de pe acum că această măsură este neconstituțională, fiindcă afectează dreptul de proprietate și că soluția ar fi trebuit să fie nuanțată, și anume sigur că dacă el s-a așezat prost să fie luată mașina de acolo, dar deplasată undeva în apropiere, pe o stradă mărginașă și să i se lase proces-verbal, de unde să rezulte că nu hoții i-au furat mașina, ci că organul a venit și i-a luat și i-a deplasat mașina.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule președinte, asta este în toată lumea și costă de vreo sută de ori mai mult decât la noi.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Știu. Reacția este teribilă. Oamenii sunt deosebit de supărați pe chestia asta.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu-i nimic, le trece, ce să facem? Dar și ceilalți care nu pot să circule, sau să parcheze acolo, sunt la fel de teribil de supărați.

Da. Vă rog.

Domnul Vasile Stan:

Având în vedere noua situație, că această lege va fi votată joi, vin în fața dumneavoastră cu un amendament care a trecut pe la comisie, la art.132, și vă rog să fiți de acord cu introducerea lu. La acest capitol ...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, stați puțin, că nu putem să procedăm în felul acesta. Mergeți la comisie mâine, îi convingeți pe dumnealor și când dumnealor vin, pot să vină cu diverse probleme, articole noi, revenirea la unele articole, modificarea articolelor date la comisie etc. Deci, toate problemele care mai sunt în legătură cu această lege, cei interesați sunt rugați să participe la întrunirea de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, împreună cu inițiatorul și cu reprezentanții Comisiei pentru industrie și servicii, mâine, la ora 11,00. Începând de joi dimineață discutăm toate aceste probleme, după care votăm legea în ansamblu.

În legătură cu anexa, vă rog să puneți toate problemele, dacă există, comisiei, în așa fel încât anexa s-o votăm tot joi dimineață, atunci când o să terminăm celelalte chestiuni.

Facem pauză, conform programului, până la ora 14 și un sfert, după care vom relua conform ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 2:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro