Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 11-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 1997

6. Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Pe ordinea de zi urmeză propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare. Această lege a fost o inițiativă legislativă a doamnei deputat Ivănescu și este o lege organică, deci, ea trebuie să fie adoptată cu votul majorității deputaților adică cel puțin 172. Deci, eu vă voi supune spre aprobare raportul comisiei, după ce inițiatorul și celelalte..., comisia și eventual Guvernul își vor spune punctul de vedere.

Deci, o s-o rog pe doamna Ivănescu să poftească la microfon.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Inițiativa legislativă se adresează unei categorii de pensionari de invaliditate, care, potrivit actualei legi, trebuie din 6 în 6 luni să se prezinte la expertiza medicală.

Deoarece din experiența noastră din teritoriu, și din multele scrisori primite la comisia de specialitate, am constatat că este destul de dificil pentru cei afectați de invaliditate, pentru cei care, în condițiile de astăzi, când, chiar dacă nu este normal, trebuie să cam deschidem ușile la doctori încărcați de cadouri, este foarte dificil.

În aceste condiții, ne-am gândit ca, pentru această categorie de pensionari de invaliditate, să prevedem o îmbunătățire a situației în sensul următor: deci, începând de la vârsta de 50 de ani femeile și 55 de ani bărbații, aceștia să primească pensia de invaliditate, fără a mai fi supuși revizuirii medicale.

Deci, nu este vorba de nici o schimbare de cuantum bănesc, care ar afecta bugetul asigurărilor sociale, ci este vorba de a-i scuti de acea prezentare la medic, din 6 în 6 luni, urmând ca la împlinirea vârstei legale de pensionare, să-și ceară drepturile, conform vechimii.

Aceasta a fost inițiativa mea legislativă. Ulterior, comisia a restrâns drepturile celor care puteau să fie scutiți de această revizuire medicală, cu condiționarea vechimii în muncă obligatorii, de 25 de ani pentru femei și 30 de ani pentru bărbați, condiție cu care am fost și eu, ca inițiator, de acord.

Aveți în față, după cum o să vă spună domnul președinte al comisiei, un raport care-l înlocuiește pe cel vechi, deoarece, între timp, a apărut o lege, Legea nr. 120/1996, care a introdus niște modificări la același articol, nr. 31.

Într-un cuvânt, eu am rugămintea, către dumneavoastră, în numele acestor oameni, care sunt suferinzi, și care așteaptă de la noi, măcar această alinare, să nu mai meargă din 6 în 6 luni la expertiză medicală, să vă aplecați cu încredere asupra inițiativei legislative, și să votăm modificarea art. 31, așa cum a propus comisia de specialitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei. Da.

Domnul deputat Iliescu, vă rog.

Domnul Valentin Iliescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru muncă și protecție socială, în noua componență a rediscutat propunerea legislativă a doamnei deputat Paula Ivănescu, pe care o considerăm extrem de pertinentă.

Având în vedere și avizele Comisiei juridice, Comisiei pentru sănătate și familie, inclusiv opiniile Compartimentului tehnic-legislativ, în plus doresc să vă informez că raportul comisiei, care păstrează spiritul inițiativei doamnei deputat, se suprapune perfect punctului de vedere al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Așa cum spunea inițiatorul - doamna deputat Ivănescu, vă supunem aprobării un nou raport, nu cel depus, cu nr. 152 din 30 aprilie 1996, care îndeplinește toate condițiile pentru a fi aprobat de dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea ministerului de resort. O să vă rog să vă spuneți numele la microfon și funcția.

Vă rog.

Doamna Paula Apătean:

Deci, mă numesc Paula Apătean, sunt director general la "Pensii" în Ministerul Muncii.

Deci, inițiativa legislativă vizează modificarea art. 31 din Legea nr. 3/1977, așa după cum a spus și doamna deputat Ivănescu, și urmărește, în primul rând, ca persoanele invalide, care au vârsta de 50 de ani femeile și 55 de ani bărbății să nu mai fie supuse revizuirii medicale.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a întocmit raportul și l-a trimis comisiei, avizând favorabil inițiativa legislativă, cu atât mai mult, cu cât nu afectează în nici un fel bugetul asigurărilor sociale, persoanele respective urmând să primească același cuantum al pensiei până la împlinirea vârstei de 55 de ani femeile și 60 de ani bărbații, în sens contrar, trebuia să modificăm și un alt articol al legii.

Visavis de acest lucru, punctul nostru de vedere este că legea poate să fie luată în dezbatere și avizăm favorabil, deci, coincide cu raportul Comisiei de muncă și protecție socială a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții în faza aceasta? Nu sunt.

În cazul acesta, voi trece la dezbaterea propunerii legislative.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, cu modificările ulterioare".

Vă supun spre aprobare titlul, așa cum l-am citit.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă se abține cineva?

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

În unanimitate, s-a aprobat titlul legii.

Articolul I: "Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială se modifică după cum urmează."

Da. Vă rog, domnule Iliescu.

Domnul Valentin Iliescu:

Deci, propunerea comisiei este ca acest articol să fie articol unic, și să aibă următoarea formulare. Deci, articol unic: "Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială se modifică și se completează după cum urmează", deci, pentru a fi în deplină legătură cu titlul legii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt și alte intervenții la acest articol? Da. Nu mai sunt.

În cazul acesta, supun aprobării dumneavoastră, articolul cu amendamentul pe care l-a propus domnul Iliescu, șeful comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat textul așa cum a fost propus și modificat.

În continuare, voi trece la raportul comisiei, deci, amendamentul comisiei, deci art. I: "Alineatul 3 al art. 31 va avea următorul cuprins". Dacă sunt observații la acest punct? Nu sunt. Vă supun aprobării acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Mulțumesc. A fost adoptat în unanimitate.

În continuare, amendamentul comisiei. Nu știu dacă aveți textul în față... Deci: " ... Nu sunt supuși revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: a) prezintă invalidități ireversibile: b) au împlinit vârsta de 55 de ani bărbații și au o vechime în muncă de cel puțin 30 de ani, și de 50 de ani femeile și au o vechime în muncă de cel puțin 25 de ani". Deci, acesta este amendamentul propus de comisie. Dacă sunt observații la acest amendament? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat acest text.

Art. II - "Alineatul 4 al art. 31 va avea următorul cuprins...

Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă supun la vot acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost adoptat.

În continuare, propunerea comisiei, deci: la alin. 4, a) "Pensionarii de invaliditate care nu îndeplinesc condițiile de vechime în muncă, prevăzute la alin. 3 lit. b), pot cere revizuirea medicală ori de câte ori starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau s-a agravat, dar numai până la împlinirea vârstei de 60 de ani bărbății și 55 de ani femeile. b) Pensionarii de invaliditate, ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, pot cere revizuirea medicală și după împlinirea acestor vârste". Supun votului dumneavoastră acest text. Înainte de aceasta, deacă sunt observații? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă mulțumesc. A fost adoptat în unanimitate.

În continuare, comisia propune eliminarea textului de la pct. 3și eu vă supun spre aprobare acest text. Înainte însă, dacă sunt observații la această propunere de eliminare a textului? Deci, nu sunt. În cazul acesta, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost adoptat.

Vă voi supune spre aprobare proiectul de lege în ansamblul său.

Cine este pentru?

Domnul Alexandru Albu (din sală):

Să se numere voturile, pentru ca este lege organică.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să vă rog să numărați, pentru că, fiind lege organică, trebuie să fie 172 de voturi. Vă rog.

Sunt 173 de voturi pentru.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Sunt 3 abțineri. Deci, sunt 3 abțineri și nici un vot împotrivă.

Legea a fost adoptată la limită, dar a fost adoptată.

Domnul secretar Miron Mitrea, am înțeles că dorește să facă o intervenție procedurală. Vă rog.

Domnul Miron Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie să recunoaștem că ședința de azi este foarte prost pregătită și lucrăm absolut la întâmplare..., nu chiar la întâmplare, dar pe picior... Atât ordinea de zi pentru această săptămână, și nu discut din ce motiv, a fost, după părerea mea și după cum se vede, de fapt, după cum rezultă din lucrările de astăzi, prost întocmită, ne-au venit la rând legi asupra cărora nici n-a apucat comisia să se uite, mă refer la legea referitoare la notari. Norocul nostru cu doamna Paula Ivănescu și-i mulțumesc că a avut această inițiativă legislativă, că am avut ce lucra, și acum, în continuare, dacă mergem, intrăm pe ADAR și pe alte legi, cu care suntem în aceeași situație, suntem total nepregătiți. Ca și luni, nu am invitat reprezentanții Guvernului la discutarea ordonanțelor.

De aceea, eu vreau să rog Secretariatul general, Secretariatul tehnic al Camerei Deputaților să pregătească mai bine aceste ședințe și fac un apel la colegii membrii în Biroul permanent, și la dumneavoastră, ca, atunci când dezbatem ordinea de zi, să nu dăm un vot politic doar pentru că se propune una sau alta, ci s-o gândim , pentru că suntem în situația de astăzi, în care suntem..., sau, cel puțin, eu mă simt ușor ridicol, să lucrez... stau de vorbă, ce luăm, cum luăm, ce facem?

Pentru astăzi, propun să suspendăm lucrările, ca măcar să avem o oarecare notă de seriozitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 8:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro