Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997

  1. Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-28 februarie 1997.

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Alexandru Konya-Hamar și Miron Mitrea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați, declar deschise lucrările ședinței de astăzi ale Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați s-au înregistrat prezenți la lucrări un număr de 252, 20 participă la alte acțiuni parlametnare și 91 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început, urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru al Camerei pentru această sătpămână, proiecte care v-au fost difuzate.

Dacă la ordinea de zi sunt observații sau comentarii? Vă rog! Domnul deputat Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș face rugămintea ca pe ordinea de zi pentru ședința de mâine să trecem pe locul întâi proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor, lege care are raportul comisiei, al Ministerului Muncii și care nu va avea nici un fel de impedimente pentru a fi discutată foarte rapid. Deci propun inversarea locurilor 1 și 2 pe ordinea de zi pentru mâine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Dumneavoastră știți cu toții că în relațiile internaționale există practica ca atunci când un șef de stat dă altui șef de stat o decorație, și cel care primește oferă decorația țării pe care o conduce. Știți că sâmbătă am asistat la un moment, cred eu, destul de penibil, când șeful statului nostru nu a avut ce decorație să-i ofere președintelui Franței, pentru simplul motiv că noi nu avem acum un sistem de decorații, a fost anulat cel comunist.

A existat o comisie a decorațiilor a Parlamentului României, condusă de regretatul fost coleg al nostru, domnul Teodorescu, care și-a încheiat raportul încă din 1993. Trebuie doar o jumătate de oră ca acest raport să treacă prin Cameră, să-i putem da drumul.

De aceea vă propun, domnule președinte, ca pct. 11, care privește tocmai acest sistem de decorații, să fie trecut după pct. 4. Mai mult de o jumătate de oră nu ne ia, să vedem și observațiile noii Camere a Deputaților și astfel să se poată reglementa și această situație.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte observații? În cazul în care nu mai sunt, cu remarca că, în general, o lege care a început să fie dezbătută, în principiu își continuă dezbaterea (este vorba de proiectul Legii privind exercitarea profesiei de farmacist, care se află pe locul 1 în continuare), sunt obligat să vă supun spre aprobare cele două propuneri.

Domnul Iliescu a propus inversarea pct. 1 din ordinea de zi cu pct. 2 și vă întreb cine este pentru? Vă rog să numărați! 39 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 39 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Cine se abține? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, s-a respins această propunere.

Vă supun aprobării propunerea domnului deputat Țurlea, ca pct. 11 să treacă la poz. 5 din ordinea de zi.

Cine este pentru această propunere? Este o majoritate pentru, totuși sunt obligat să supun aprobării și celelalte două voturi.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu modificarea că pct. 11 din ordinea de zi de mâine trece pe poz. 5, vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, s-a aprobat ordinea de zi.

Trecem la programul de lucru al Camerei pentru această săptămână. Dacă sunt observații sau comentarii? Nu sunt. Vă supun spre aprobare programul de lucru, așa cum este el în proiectul care v-a fost difuzat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a aprobat cu unanimitate și programul de lucru pentru săptămâna aceasta.

În continuare, vă prezint declarația domnului deputat Georgescu Mihail Petre privind demisia sa din calitatea de deputat: "Către Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Subsemnatul Georgescu Mihail Petre, deputat PDSR în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, având în vedere înștiințarea nr. 51 a Biroului Permanent din 06.02.1997 prind care se respinge solicitarea de aprobare a compatibilității cu funcția ce o dețin pe linie profesională, vă rog a aproba demisia mea din funcția de deputat, începând cu data de 24.02.1997. Cu deosebit respect, Georgescu Mihail Petre".

V-am citit această declarație. Potrivit art. 192 din regulament, îl întreb pe domnul deputat dacă stăruie în demisie. Există o anexă la cerere, care se adresează Biroului Permanent al Camerei Deputaților: "Subsemnatul Georgescu Mihail Petre, am luat cunoștință de faptul că cererea mea de demisie din calitatea de deputat se va propune Camerei în ziua de luni, 24.02.1997, și precizez că nu pot fi prezent, dar stărui să se ia act de demie. Cu deosebită stimă, Georgescu Mihail Petre".

Ca atare, având în vedere că dânsul stăruie în această cerere, declarăm vacant locul de deputat din Circumscripția nr. 3 Argeș.

În continuare, supun aprobării plenului Camerei cerea domnului deputat Iulian Costel Țocu privind trecerea sa de la Comisia de politică externă, reformă și privatizare la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupție și petiții. Această cerere a fost trecută prin Biroul Permanent și acum trebuie să fie supusă plenului. V-o supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

În continuare, intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente. La Biroul Permanent al Camerei Deputaților au fost înrgistrate următoarele inițiative legislative: 1. Propunerea-legislativă pentru modificarea și completarea art. 21 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatului Parlamentului României, inițiată de domnul deputat Acsinte Gaspar; cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, adoptat de Senat în ședința din 17 februarie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Are cuvântul domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În legătură cu propunerea legislativă pe care am inițiat-o, vă rog să observați că în adresa de înaintare se cere Camerei ca această propunere să fie dezbătută în procedură de urgență. Vă rog să supuneți votului această propunere!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În materialul pe care îl am eu aici nu este trecut acest lucru, însă, într-adevăr, în propunerea dumneavoastră era această chestiune și, ca tare, sunt obligat să supun plenului cererea inițiatorului acestui proiect.

Vă supun spre aprobare cererea ca proiectul de modificare a art. 21 din Legea nr. 53/1191 să fie tratat în urgență.

Cine este pentru? 43 de voturi pentru.

Cine este împotrivă?

Abțineri? 8 abțineri.

Cu 43 de voturi pentru și 8 abțineri, ceea ce înseamnă cu au fost 78 de voturi împotrivă, cererea se respinge.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 february 2020, 7:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro