Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997

10. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte - procedură de urgență.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Vom trece, în continuare, la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European, instituind o asociere între România, pe de o parte, și comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Potrivit art.102, alin.3 din Regulamentul nostru, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Conform prevederilor art.105 și 106 din Regulamentul nostru, urmează să adoptăm timpul afectat luărilor de cuvânt, pe articole, precum și timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul comisiei să facă propunerile respective.

Domnul Iuliu Vida:

În total propun 10 minute și pentru fiecare luare individuală de cuvânt câte un minut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc!

Supun aprobării propunerile făcute de biroul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-au adoptat cele două propuneri de timpi.

Potrivit prevederilor art.105 din Regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct, pe articole.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul Ordonanței de urgență.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare articolul unic al Ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Ordonanța de urgență în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a adoptat textul Ordonanței.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a adoptat această lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 18:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro