Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr.4, 7 și 8/1996 ale Comitetului Mixt privind amendamentele la Acordul de comerț liber dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb - A.E.L.S., ratificat prin Legea nr.19 din 6 aprilie 1993.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, vom trece la dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 4, 7 și 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerț liber dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb- A.E.L.S., ratificat prin Legea nr. 19/06.04.1993. Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog!

Domnul Mihai Berinde (secretar de stat, Ministerul Industriei și Comerțului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aceste decizii aduc corecturi de natură tehnică și nu modifică conținutul concesiilor pe care părțile și le acordă prin listele de concesii anexă la acordul încheiat între România, pe de o parte, și țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, pe de altă parte. Astfel, Decizia nr. 4 prevede anularea art. 1 și a Tabelei 1 ale Protocolului C al acordului, ca urmare a eliminării în mod unilateral de către Islanda a taxelor de natură fiscală la care se face referire în articolul respectiv. Aceste taxe fiscale se aplicau produselor din import care nu erau fabricate în Islanda și erau distincte de taxele vamale.Ele nu au făcut obiectul reducerilor tarifare.

Decizia nr. 7 prevede înlocuirea art. 12 al acordului și a Anexei 10 privind procedura de notificare a proiectelor de reglementări tehnice cu un nou text. Noul text este identic cu regulile în materie ale Organizației mondiale de comerț la care atât statele A.E.L.S., cât și România sunt membre. Această decizie nu implică obligații suplimentare pentru România.

Decizia nr. 8 prevede modificarea art. 40 al acordului, în sensul înlocuirii Suediei cu Norvegia, ca stat depozitar al acordului, ca urmare a aderării Suediei la UE, începând cu 1 ianuarie 1995.

Având în vedere aceste elemente, vă propunem să fiți de acord cu proiectele de legi privind adoptarea acestor decizii.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Iuliu Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Amendarea acordului s-a făcut în vederea corelării prevederilor acestuia cu rezultatele Rundei Uruguay, precum și cu ultimele evoluții din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb. Menționăm, de asemenea, că acest proiect de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru politică externă, Comisia juridică și Consiliul Legislativ.

Având în vedere aceste considerente, comisia, în unanimitate de voturi, propune Camerei Deputaților ratificarea Deciziilor nr. 4, 7 și 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul între România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb, în forma prezentată de inițiator și aprobată de Senat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc! Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă. Nu sunt.

În unanimitate s-a aprobat titlul.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a aprobat acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 19:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro