Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997

6. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 15 mai 1996.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, vom dezbate proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 15 mai 1996.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog!

Domnul Constantin Ene:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În mai 1996 a fost semnat la București Acordul între România și Republica Austria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Principalele prevederi ale Acordului, foarte pe scurt: acordarea tratamentului național și tratamentului națiunii celei mai favorizate investitorilor din cele două țări pentru investițiile efectuate pe teritoriul celeilalte țări, garantarea liberului transfer ale veniturilor din investiția respectivă, modul de soluționare a diferendelor dintre cele două Părți.

Acordul, după ratificarea de parlamentele celor două țări, va rămâne valabil pentru o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pe perioade similare și poate fi denunțat în scris prin notificarea unei dintre Părți cu 12 luni înainte.

Pentru dumneavoastră câteva informații pe care le consider utile. Investitorii din Austria au investit în România, până în prezent, în perioada 1990-96, cca. 60 de milioane de dolari. Există și o investiție românească în Austria, o societate mixtă de asigurări al cărui acționar român este ASTRA S.A., în valoare de 35.000 de dolari.

Vă mulțumesc!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc!

Din partea comisiei. Vă rog, domnul deputat Iuliu Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Acest acord asigură un cadru juridic adecvat pentru promovarea investițiilor străine în vederea derulării programului de reformă. Menționăm că proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru politică externă, Comisia juridică și Consiliul legislativ.

Comisia, în unanimitate de voturi, propune Camerei Deputaților ratificarea Acordului dintre România și Republica Austria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor în forma prezentată de inițiator și însușită de Senat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc!

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor? Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă? Nu sunt. Vă mulțumesc!

S-a adoptat în unanimitate și această lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 2:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro