Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 03-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 1997

11. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

În continuare, vom trece la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39 din 1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Din partea inițiatorului dacă dorește cineva?

Din partea inițiatorului nu sunt intervenții.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget-finanțe bănci, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

În urma examinării în ședința din 5 februarie a.c. a proiectului de lege menționat, Comisia pentru buget-finanțe și bănci a hotărât supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a acesteia, cu amendamentele care v-au fost prezentate în anexă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare vă supun spre aprobare Capitolul I al ordonanței, la care comisia nu a avut observații.

Dacă sunt observații la acest capitol I? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare, în integralitate, Capitolul I al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare, la Capitolul II vă supun spre aprobare titlul capitolului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.3 din Capitolul II. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.4, la al doilea alineat, la punctele a), b), c), d), e) și f) dacă sunt observații?, până la pct.f), inclusiv. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare primul alineat și din al doilea alineat, până la pct.f), inclusiv.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare la pct.g), propunerea comisiei.

Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.4 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Capitolul II al ordonanței, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul Capitolului III al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare primul alineat al art.5 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Din sală:

Intervenții.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim? Intervenții dacă sunt? Vă rog.

Mă scuzați vă rog, că este o cameră și n-am văzut.

Domnul Florin Georgescu:

Special m-am ascuns după ea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog!

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea să aduc în fața dumneavoastră discutarea oportunității - și să o argumentez ca atare - privind modificarea plafonului de garantare de la 10 milioane lei, cât figurează la art.5 alin.1, la 15 milioane lei, deoarece între momentul discutării în comisia de specialitate a Camerei Deputaților, ca să iau ca ultim termen de referință acest moment, și până în prezent, în ceea ce privește tratamentul depozitelor bancare, pe piața monetară au apărut mutații, schimbări esențiale, și anume volumul foarte ridicat al dobânzilor, ținând seama de faptul că în totalul plafonului de garantare, așa cum este prevăzut la art.5 alin.2, se include și volumul dobânzilor, or, atunci când discutam în comisie, acum câteva săptămâni, această problemă, dobânzile erau în jur de 50 - 50 și ceva la sută. Astăzi ele sunt în jur de 100-120-130%. Aceasta ar fi o rațiune și sigur, în continuarea dezbaterilor va interveni o propunere utilă a comisiei, anume aceea ca acest plafon, acest eventual nou plafon, nu 10, ci 15 milioane, să fie indexabil, nu anual, ci, în condițiile inflației mai rapide și mai substanțiale din acest an, așa cum o previzionează Guvernul, semestrial.

Deci, aceste 15 milioane ar urma să fie indexate, majorate la nivelul semestrului I al acestui an în luna iulie, undeva probabil la un nivel de peste 20 de milioane, considerând noi că acest amendament vine în sprijinul fenomenului de economisire și de asemenea, reduce o anumită parte din presiunea inflaționistă a veniturilor disponibile ale populației față de prețurile mărfurilor și tarifele serviciilor.

Deci, propunerea concretă este ca plafonul de garantare să fie ridicat, datorită motivațiilor expuse anterior, de la 10 milioane la 15 milioane de lei, neconstituind, apreciem noi, din calculele efectuate, un impediment în a-și onora obligațiile de plată a comisionului din partea băncilor comerciale către fondul de garantare și, de asemenea, acest nou plafon de 15 milioane înscriindu-se și în criteriile, în standardele internaționale privind stabilirea acestui nivel de garantare. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei. Domnul deputat Constantinescu Dan, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că, la momentul în care a fost inițiată legea, altele erau condițiile în economie și în sistemul bancar. În același timp însă, trebuie avut în vedere că o eventuală ridicare a plafonului de despăgubire trebuie justificată și prin surse. Deci, acest plafon sau sumele care se plătesc, se plătesc de către bănci.

În consecință, ar trebui operat inclusiv asupra cuantumului pe care fiecare bancă îl varsă la Fond pentru această posibilă acoperire a riscurilor.

În al doilea rând, există posibilitatea ca depunătorii să se orienteze pe un număr suficient de mare de bănci, astfel încât să spargă riscul.

Și în al treilea rând, discutăm despre o lege care va opera, sperăm noi, suficient de mulți ani și care va acoperi, să spunem, un fenomen de durată, deci, nu va fi influențat de fluctuațiile de anul acesta. De altfel, chiar în cadrul comisiei, așa cum s-a mai spus, s-a acceptat modificarea mai rapidă a plafonului decât era prevăzut, și anume modificarea la 6 luni.

În consencință, susțin ca avizul comisiei, care s-a dat, să fie menținut pentru textul cu modificările comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Lepșa, secretar al Camerei Deputaților, vă rog.

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu toată considerațiunea pe care o port domnului deputat Florin Georgescu, vreau să vă spun că acest amendament, de fapt, este un amendament de fond, or, la această oră a discuțiilor nu se mai pot accepta amendamentele de fond. De aceea, cred că, chiar dacă, să spunem, poate pe fondul problemei ar exista și s-ar putea naște discuții, s-ar putea naște o dezbatere, ea nu mai poate fi făcută în acest moment. Ea trebuia făcută la comisie. De aceea, cred că este bine să mergem pe ceea ce comisia ne-a propus.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După cum observați, în comisie am insistat asupra acestui plafon și am corectat la alin.2 al art.5 "revizuirea bianuală", în loc de "anuală", tocmai în ideea care de fapt guvernează legea în dezbatere, și anume: menținerea puterii de cumpărare a depozitului constituit, adică 10 milioare care, observați dumneavoastră la alin.3, includ și dobânda, nu este vorba numai de capitalul inițial, inclusiv dobânda capitalizată.

Deci, revin și spun: am avut în vedere, și legiuitorul a avut în vedere să se mențină puterea monedei. Or, în situația în care în data de 5 februarie am discutat că acest plafon trebuie revizuit bianual, am avut în vedere tocmai momentele prin care trecem, și anume puternica erodare a monedei. Accentuez, în momentul în care discutam în comisie această lege, operam cu dobânzi la depozit de circa 50%, în momentul în care discutăm astăzi în plen, readuc în atenția dumneavoastră faptul că discutăm de o rată a dobânzii de peste 100%. În mod firesc, dacă păstrăm proporția, ar trebui să vorbim de un plafon de 20 de milioane, și nu de 10 milioane, pentru a menține puterea neerodată a depozitelor populației. Noi nu facem o lege pentru altcineva decât pentru populație, pentru depunători. De aceea, eu - ați văzut că am și intervenit să discutăm această chestiune înainte de a ajunge în dezbaterea plenului - mențin cel puțin plafonul de 15 milioane, propus de domnul deputat Georgescu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Din partea Guvernului vă rog dacă este cineva, din partea inițiatorului.

Bun, mulțumesc.

Deci, având în vedere că nu s-a propus eliminarea din text, ci numai o modificare, eu sunt obligat să supun spre aprobare textul, așa cum a fost propus de comisie, or, comisia nu a propus modificarea, deci, vă supun spre aprobare alin.1 al art.5, așa cum este el în ordonanță.

Cine este pentru? O să vă rog să numărați voturile. Vă rog țineți mâinile sus! Da, vă mulțumesc. Sunt 94 de voturi pentru.

O să rog să ridice mâna cei care se abțin. Vă rog, câte voturi? 3 abțineri. O să rog să ridice mâna cei care sunt împotrivă. Vă rog să numărați!

Au fost 94 de voturi pentru, 3 abțineri și 55 de voturi împotrivă, practic suntem în cvorum și s-a respins propunerea făcută de domnul ministru Georgescu.

La al doilea alineat al acestui art.5...

Din sală:

Cât este cvorumul?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La cvorum se adaugă cele 19 persoane care sunt delegate oficial. Deci, dacă adăugăm 19 la 94, 55 și 3, scădem din 172, 19 persoane și o să vedeți exact cât este.

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Ce fel de delegație? Ce fel de delegație oficială?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, 153 trebuie să fie și noi avem peste, avem 154 de persoane la ora actuală, care au votat.

La alin.2 al acestui art.5 comisia a propus reformularea textului. Dacă sunt observații la acest alin.2? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare textul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă ? 4 voturi împotrivă.

Dacă mai sunt intervenții la alineatele 3 și 4 ale art.5. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin.3 și 4 ale art.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.5 în integralitatea lui.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, dacă sunt observații la art.6? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art.6 al ordonanței, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare capitolul III al ordonanței, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la Capitolul IV vă supun spre aprobare titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.7 dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art.7 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, vă supun spre aprobare art.8. Dacă sunt la acest articol intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la art.9 dacă sunt intervenții până la alin.6 inclusiv. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare primele 6 alineate ale art.9.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La al 7-lea alineat, comisia propune modificarea textului. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin.7, text propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.9 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la art.10, la primele două alineate, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare primele două alineate din art.10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La alininiatul al treilea, comisia propune modificarea textului. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.10 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare vă supun spre aprobare..., deci, la articolele 11, 12 și 13, la care comisia nu are observații, dacă aveți dumneavoastră? Dacă nu aveți, vă supun spre aprobare articolele 11, 12 și 13 în integralitatea lor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.14, la primele două alineate, comisia nu are observații. Dacă aveți dumneavoastră? Dacă nu aveți, vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La aliniatul al treilea de la art.14 comisia propune un text modificat. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin.3 propunerea comisiei la art.14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.14 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, vă supun spre aprobare Capitolul IV al ordonanței, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, vă supun spre aprobare titlul Capitolului V al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.15, la primul alineat, comisia propune modificarea textului. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare primul alineat al art.15.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la alin.2, 3 și 4 ale art.15, comisia nu face nici un fel de observații. Dacă aveți dumneavoastră? Dacă nu aveți, atunci vă supun spre aprobare aceste alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.15 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Capitolul V în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la Capitolul VI dacă există vreo intervenție din partea dumneavoastră? Dacă nu există, vă supun spre aprobare Capitolul VI în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul Capitolului VII.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.26. Dacă există intervenții la acest articol? Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Deci, la articolele 27, 28 și 29, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare aceste trei articole ale ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.30, alineatele 1 până la 6, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare primele 6 alin. ale art.30.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La alin.7, comisia a propus modificarea textului. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La alin.8 și 9 dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin.8 și 9 ale art.30 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.30 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.31, la punctele a) și d) comisia propune niște modificări, litera d) să devină a) și litera a) să devină d).

Deci, comisia propune inversarea între punctul a) și d) în text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare textul de la pct.b), c) și e) la care nu există propuneri de modificare din partea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La pct. f) de la art.31 comisia propune o modificare. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, de la pct.g) până la p), dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare punctele g) până la p), așa cum au fost propuse în textul inițial al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.31 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.32 dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Art.33, până la alin.c), deci, alineatele a) și b). Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare aceste alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La alin.c) comisia propune reformularea textului. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la punctul d) nu există remarci din partea comisiei. Dacă sunt din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare punctul d).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La pct.e), comisia propune o modificare . Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la punctele f) și g) dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare punctele f) și g).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.33 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Capitolul VII în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În continuare, la Capitolul VIII vă supun spre aprobare titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Dacă sunt intervenții la articolele 34, 35 și 36? Dacă nu sunt, vi le supun spre aprobare în integralitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.37, comisia propune reformularea textului. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La articolele 37 și 38 dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi le supun spre aprobare, așa cum sunt în textul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Capitolul VIII în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul Capitolului IX.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare primul alineat al art.40. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest alineat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La alin. 2 comisia a reformulat textul. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin.3 al acestui articol 40.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.40 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

La art.41, comisia propune reformularea primului alineat. Dacă este vreo intervenție? Da, vă rog, vă rog să vă prezentați.

Domnul Cristian Bichi:

Sunt director general în Banca Națională a României. Mă numesc Bichi Cristian.

Aș dori să propun o modificare, de fapt să se revină la forma inițială, pentru a fi articolul mai clar. Deci am dori ca textul să fie reformulat în felul următor: "Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Fondul va putea utiliza experți contabili independenți sau societăți comerciale de expertiză contabilă," - și acum este adăugarea prin care se revine la forma anterioară - "pentru a examina evidențele contabile ale unei societăți bancare". În acest fel, are sens și continuarea "o asemenea examinare", din fraza următoare și formularea din cadrul alin.2 al art.41.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Comisia? Domnule deputat Dan Constantinescu, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Da, cred că este o scăpare de redactare, în sensul că menținem propunerea comisiei, cu: "va putea utiliza experți contabili independenți sau societăți comerciale de expertiză contabilă", dar cu completarea "pentru examinarea evidențelor contabile ale unei societăți comerciale" și curge textul, pentru că altfel nu se mai justifică cuvântul "examinare" din paragraful 2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră propuneți ca, în textul dumneavoastră, după "expertiză contabilă", să fie "pentru examinarea..."

Domnul Dan Constantinescu:

"...evidențelor contabile ale unei societăți bancare". Este legat și de articolul precedent și de paragraful următor.

Este o scăpare în text.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă sunt alte intervenții la acest punct?

Domnule Constantinescu, deci dumneavoastră nu sunteți de acord cu propunerea făcută de inițiator...?

Domnul Dan Constantinescu:

Ba da...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rămâne textul dumneavoastră, al comisiei, cu continuarea respectivă.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte, intervenția inițiatorului a vizat, în esență, dacă am înțeles eu bine, problema includerii în text a examinării evidențelor contabile ale unei societăți bancare, cu care noi suntem de acord, doar că am solicitat să fie pusă virgulă după "expertiză contabilă", ca să curgă textul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da.

Inițiatorul, dacă sunteți de acord cu propunerea?

Domnul Cristian Bichi:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă sunteți de acord cu propunerea, atunci, în amendamentul comisiei, după "expertiză contabilă", se continuă cu "pentru examinarea evidențelor contabile ale unei societăți bancare".

Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, atunci vă supun spre aprobare, la acest prim alineat al art.41, textul comisiei, cu completarea făcută aici.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

La alin.2, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare al doilea alineat al art.41.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.41, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.42, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art.42 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Cap.IX, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Dacă la Cap.X, XI și XII ale ordonanței, sunt intervenții? Comisia nu a avut.

În cazul în care nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare Cap.X, XI și XII ale ordonanței, în integralitatea lor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare, în continuare, textul ordonanței, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii.

Dacă aici sunt intervenții? Dacă nu sunt ...

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare legea, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost adoptat acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 15:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro