Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 03-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 1997

2. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 26 ianuarie 1996.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, vom intra în programul zilei de astăzi și vom dezbate inițiativele legislative prevăzute pentru această zi.

Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 26 ianuarie 1996. Din partea inițiatorului?

Domnul Constantin Ene (director general în Ministerul Finanțelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În ianuarie 1996, a fost semnat la București Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Principalele prevederi cuprinse în acest acord sunt în concordanță cu practica internațională în materie și se referă la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor prin aplicarea unui tratament just și echitabil investitorilor celeilalte părți contractante, precum și tratamentul națiunii celei mai favorizate; garantarea transferului liber al veniturilor provenind din investiții, al sumelor din împrumuturi contractate pentru investiții și al produsului vânzării sau înstrăinării investițiilor; acordarea de despăgubiri în caz de expropriere în interes public a investițiilor respective, precum și pentru pierderi datorită războiului ori unui alt conflict armat, stări de necesitate națională sau rebeliuni; modul de soluționare a diferendelor dintre părțile contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului. După ratificarea acordului de către Parlamentelele celor două țări, acesta va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit, în cazul în care se solicită acest lucru, pentru perioade consecutive de câte 10 ani.

Față de cele arătate de mine, a fost elaborat proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l adoptați.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul deputat Iuliu Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba se constituie într-un cadru juridic necesar încurajării realizării de investiții de către persoane fizice și juridice din ambele țări și intensificării cooperării economice dintre cele două state. Pe baza acestor considerații și în urma avizelor favorabile primite de la Departamentul tehnic-legislativ și Comisia pentru politică externă, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în unanimitate de voturi, propune Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu sunt, trecem la dezbaterea proiectului de lege și vă supun spre aprobare titlul legii, așa cum a fost propus de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare textul legii în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 3:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro