Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 03-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 1997

3. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Economică Științifică și Tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem la dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, științifică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995. Din partea inițiatorului? Domnul secretar de stat Liviu Hagea.

Domnul Liviu Hagea: (secretar de stat, Min. Finanțelor)

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acordul cu Tunisia a fost semnat în numele Guvernului României de către domnul Teodor Meleșcanu, ministru de stat la data respectivă, este un acord de cooperare și se referă în principal la următoarele domenii: agricultură, pescuit, resurse hidroenergetice, produse agroalimentare, prospectare petrolieră și rafinare. De asemenea, se mai referă la înființarea și gestionarea de societăți industriale și comerciale mixte, schimb de experiență în domeniul dezvoltării industriale și al retehnologizării, promovarea zonelor libere, transfer de tehnologie know-how și documentații, schimb de experți, de specialiști și de consilieri în domenii tehnice și științifice, acordarea de burse de studii, precum și orice altă formă de cooperare. Acest acord de cooperare economică, științifică și tehnică româno-tunisian este valabil pe 5 ani, cu posibilitate de prelungire, prin tacită recondițiune, pe noi perioade de câte 5 ani.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea comisiei, domnul deputat Iuliu Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În ședința din 19 februarie, comisia a analizat proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare eocnomică, științifică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene. Acordul actualizează cadrul juridic de desfășurare a relațiilor economice româno-tunisiene, în diverse domenii de cooperare, constituindu-se într-un instrument important de dezvoltare și consolidare a acestor relații.

Pentru aceste considerente, a avizat favorabil proiectul de lege și propune adoptarea lui de către plenul Camerei Deputaților.

Totodată, vrem să subliniem că proiectul de lege a primit avizul favorabil al Comisiei juridice și al celei pentru politică externă din cadrul Camerei Deputaților.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește să ia cuvântul cineva în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu, vă supun spre aprobare titlul legii, așa cum a fost propus de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare textul legii, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

S-a aprobat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 4:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro