Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997

  1. Aprobarea validării mandatului de deputat al domnului Gheorghe Marin, PDSR, Circumscripția electorală nr.3 Argeș.

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Victor Sorin Lepșa și Miron Tudor Mitrea, secretari.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

O să vă rog să vă luați locurile în primire ca să putem să începem ședința. Vă mulțumesc.

Declar deschisă ședința de astăzi, 10 martie 1997 a Camerei Deputaților anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 277, participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 55 și 65 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început, înainte de dezbaterea proiectului ordinii de zi și a programului de lucru, vom valida un nou coleg, în locul celui demisionat din Grupul Partidului Democrației Sociale din România.

O să-l rog pe domnul președinte al Comisiei de validare să ... Vă rog, domnule deputat Emil Popescu.

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia de validare s-a întrunit astăzi pentru a dezbate dosarul privitor la validarea domnului Gheorghe Marin.

Actele sunt următoarele: "Prin Hotărărea Camerei Deputaților nr. 4 din 27 februarie 1997 a fost declarat vacant locul de deputat din Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, urmare a demisiei domnului Mihai Petre Georgescu, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România. Am fost sesizați pentru a dispune efectuarea procedurii legale privind verificarea alegerii supleantului. Supleantul este domnul Gheorghe Marin".

Vă citesc raportul Comisiei de validare care s-a întrunit astăzi și care propune domniilor voastre validarea acestui mandat: "Comisia de validare a fost sesizată de către Biroul permanent al Camerei Deputaților, în sensul că a devenit vacant un loc de deputat în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, urmare a demisiei domnului deputat Mihai Petre Georgescu.

În conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. 9 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului în caz de vacanță a mandatelor de deputați aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile vacante în ordinea în care sunt înscriși pe liste.

Întrunită în ședința din ziua de 10 martie, Comisia de validare, examinând actele dosarului, a constatat următoarele: pe lista supleanților, publicată în Monitorul Oficial, pentru Partidul Democrației Sociale din România, Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, figurează pe prima poziție ca supleant domnul Gheorghe Marin.

La dosarul în cauză se află comunicarea Consiliului județean Argeș al partidului din care dânsul face parte, care confirmă în scris că supleantul respectiv aparține acestui partid, pe lista căruia a candidat la alegerile din 3 noiembrie.

Supleantul mai sus menționat a declarat în scris că acceptă mandatul de deputat și a făcut dovada depunerii la președintele Camerei Deputaților a declarației prevăzute la art. 2 și 3 din Legea nr. 115 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Având în vedere cele constatate și reținând că au fost respectate prevederile legale referitoare la alegerea supleantului, Comisia de validare propune Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al domnului Gherghe Marin, ales în Circumpscripția electorală nr. 3 Argeș".

Semnat, președintele comisiei. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ca urmare a hotărârii comisiei vă supun spre aprobare propunerea Comisiei de validare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost validat mandatul unui nou deputat în Grupul parlamentar P.D.S.R.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 17 august 2019, 20:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro