Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997

4. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, vă informez că vă puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi, și anume:

  1. Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea ultimei tranșe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporația Financiară Internațională (C.F.I) prevăzută de Legea nr. 11/1992 și
  2. Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăților bancare.

Domnul Ioan Gavra:

Trebuie supusă la vot.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Gavra, o să vă rog să faceți cumva... Deci, eu am supus la vot componența comisiei respective. Dacă nu este în țară, nu poate să participe.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Propunem modificarea la Comisia de mediere la Legea viei și vinului a domnului deputat Petru Șteolea, care se află în misiune parlamentară la Consiliul Europei, cu domnul deputat Valeriu Tabără.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Având în vedere că este un caz de forță majoră, vă supun la vot propunerea pe care a făcut-o Grupul P.U.N.R.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Cu 2 voturi împotrivă s-a aprobat înlocuirea domnului deputat Șteolea cu domnul deputat Valeriu Tabără.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta prin Ministerul Finanțelor, în numele și în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută, de pe piețele externe de capital, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: - în fond - Comisia pentru buget, finanțe, bănci; - pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 5/1997 privind unele măsuri pentru evidența acționarilor, organizarea și desfășurarea primei Adunări generale a acționarilor la societățile comerciale care au făcut obiectul procedural de privatizare, instituite prin Legea nr. 55/1995, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: - în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; - pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților aceste proiecte de lege urmează să fie dezbătute în procedura de urgență.

3) Proiectul de Lege privind acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea creșterii prețului pâinii în perioada martie - august 1997, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: - în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; - pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Pentru acest proiect de lege, inițiatorul, adică Guvernul, solicită dezbaterea în procedură de urgență.

Vă supun votului cererea Guvernului pentru aprobarea procedurii de urgență pentru acest proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Cu 1 vot împotrivă s-a adoptat procedura de urgență pentru acest proiect de lege.

În continuare, dau cuvântul domnul deputat Ionescu Galbeni, din partea Grupului parlamentar P.N.Ț.C.D. Vă rog.

Domnul Niculae-Vasile-Constantin Ionescu-Galbeni:

Doamnelor și domnilor deputați,

Am venit la tribună să expun punctul de vedere al Grupului parlamentar P.N.Ț.C.D. Civic-Ecologist în legătură cu inițiativa legislativă privind modificarea Legii nr. 18 din 1991.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților s-a depus săptămâna trecută un proiect de modificare a Legii nr. 18 din 1991 de către 5 deputați ai P.N.Ț.C.D., P.N.L. și U.D.M.R.

Acest proiect prevede modificări ale legii privind, în principal, modalități de corectare a unor multiple abuzuri și ilegalități săvârșite cu prilejul aplicării legii, precum și soluționarea situației actuale a fostelor I.A.S.-uri, ca și o nouă reglementare a suprafețelor terenurilor agricole și silvice, ce urmează a fi reconstituite ca proprietate privată.

Guvernul României, luând cunoștință de prevederile proiectului depus și în conformitate cu obligațiile ce îi revin pentru asigurarea eficienței economice, echilibrului social și a programului de reformă convenit cu Fondul Monetar Internațional, intenționează să facă propuneri de completare, în acord cu cele stabilite cu organismele internaționale.

Având în vedere că modificarea Legii nr. 18 din 1991 reprezintă un act politic de însemnătate deosebită pentru viața politică, economică și socială a țării, care trebuie să atragă o dezbatere cât mai largă și aprofundată a problemelor agriculturii românești, și pentru a da posibilitatea ca un număr cât mai mare de personae, organe de presă și forțe politice să-și exprime punctul de vedere, Grupul parlamentar al P.N.Ț.C.D. Civic-Ecologist revine asupra cererii de examinare în procedură de urgență a proiectului de lege și propune ca dezbaterea să aibă loc în procedură obișnuită. (Râsete și aplauze din partea stângă a sălii)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog. Dacă mai sunt alte intervenții? Domnule deputat Lăpușan, vă rog.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ne bucură această poziție. Joi, săptămâna trecută, încercam să convingem restrânsul grup al inițiatorilor și plenul Camerei Deputaților în legătură cu necesitatea dezbaterii în procedură normală a acestui proiect de lege. Am făcut acest lucru în dorința de a ne documenta cât mai bine, de a clarifica toate aspectele legate de modificările propuse, de implicațiile pe care le poate avea această inițiativă legislativă în lumea satului și în întreaga societate românească.

Inițiativa este nefundamentată, aduce atingere unor prevederi constituționale ce vizează proprietatea și principiul neretroactivității legii. Are prevederi bulversante, ce pot duce la tensiuni la tensiuni sociale cu urmări greu de apreciat.

Deși salutară, intervenția Președintelui României și a primului-ministru, față de inițiativa legislativă și procedura sub care a fost înaintată Camerei Deputaților, aceasta este, totuși, tardivă și din păcate evidențiază disfuncționalități majore între instituțiile de bază ale puterii.

Nu ne bucură faptul că unii membri ai partidelor din Coaliția guvernamentală inițiază proiecte de lege fără să se consulte cu Guvernul, cu Ministerul de Finanțe și cu ceilalți factori de conducere ai partidului sau ai puterii, pentru a conveni proiecte care să fie susținute de întregul arc guvernamental.

Având în vedere Regulamentul Camerei Deputaților, Grupul parlamentar al P.D.S.R. apreciază că singura soluție regulamentară este retragerea inițiativei legislative de către inițiatori și înaintarea ei către plenul Camerei Deputaților în procedură normală. Mulțumesc. (Aplauze răzlețe)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu mai sunt alte intervenții, am fost rugat de Biroul permanent al Camerei Deputaților să vă dau citire scrisorii primite de la Guvern, de la primul-ministru.

"Stimate domnule președinte,

Stimați domni deputați,

Urmare a propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, cu dezbatere în procedură de urgență, vă rugăm să aveți amabilitatea de a amâna dezbaterea, deoarece Guvernul intenționează să facă unele propuneri menite să reflecte și cerințele din acordurile recent negociate cu organismele financiare internaționale și care urmează să fie finalizate.

De asemenea, Guvernul intenționează să facă unele propuneri legate de alte cerințe internaționale în materie.

Întrucât reglementarea fondului funciar este deosebit de importantă pentru înfăpuirea reformei în agricultură și a programului noului Executiv și dată fiind cerința de a se ține seama de interesele marii majorități a cetățenilor, considerăm că veți fi de acord cu această cerere.

Cu toată considerația, Victor Ciorbea, prim-ministru".

Deci, această scrisoare a fost primită, am primit însărcinarea să o citesc, ceea ce am făcut.

În continuare, din punct de vedere procedural Regulamentul nostru nu prevede, și acolo unde nu prevede, evident, putem să folosim procedura similară, în oglindă, deci, el nu prevede posibilitatea retragerii unor proceduri, spre exemplu procedura de urgență, dar dacă ea a fost aprobată de plen, ea poate să fie retrasă tot de plen, la cererea celor care au și propus-o.

Aceasta este concluzia care a reieșit din dezbaterile de, din ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților și, ca atare, înainte să vă supun la vot cerința, o să ... A fost domnul deputat Tabără. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am înțeles că una dintre cele două inițiative legislative a fost retrasă din procedură de urgență de către Grupul parlamentar P.N.Ț.C.D.. P.U.N.R.-ul, însă, își menține cererea și ceea ce a fost aprobat și solicită continuarea procedurilor, în conformitate cu art. 102 din Regulament. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dar nu s-a cerut și pentru cealaltă ... Deci, nici nu se pune în discuție.

Da, vă rog, domnule deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Tot o chestiune de procedură.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Dacă vă aduceți aminte, ultimul vot a fost ca ambele proiecte, ambele inițiative legislative să fie discutate în procedură de urgență împreună.

Ca atare, trebuie să supuneți la vot, din punctul meu de vedere, ca și acest proiect să fie supus procedurii normale din moment ce noi, la apelul președintelui, al Guvernului... și iată că atunci când domnul deputat Ionescu Galbeni a venit cu această propunere, opoziția a aplaudat, de această dată am dreptul să cer ca și propunerea cealaltă să nu mai fie discutată în procedură de urgență, deoarece votul a fost pentru ambele, deci să fie discutate împreună.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat,

Sunt obligat să vă citesc din Regulament, deci procedura de urgență, conform Regulamentului, art. 102, nu poate să fie cerută decât de Guvern, de Biroul permanent, de grupurile parlamentare sau de comisiile permanente ale Camerei Deputaților. Ca atare, nu poate fi cerută de unul dintre dumneavoastră. Vă rog, domnule deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc pentru precizare. Încă un singru lucru: nu poate să-și retragă inițiativa decât grupul care a depus-o, și nu un alt grup parlamentar, nicidecum un membru al unui grup parlamentar.

Deci, ne menținem, în continuare, votul pe care dumneavoastră l-ați manifestat, joia trecută în Camera Deputaților, și vă mulțumim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog, dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu mai sunt alte intervenții ... Vă rog, domnule deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Sub un anumit aspect, dumneavoastră aveți dreptate, dar eu vă atrag atenția că ultimul vot a fost ca ambele să fie deodată, în paralel discutate în procedură de urgență.

Prin urmare, trebuie supus la vot: una să nu mai fie în procedură de urgență, iar cealaltă să rămână în procedură de urgență, eu aceasta am propus, eu nu am propus să nu fie, dar așa este normal, nu? Noi am votat ca amândouă să fie discutate în paralel. Luați, vă rog, stenograma și veți vedea că eu am dreptate. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, atunci vă voi supune la vot cerința celor care au inițiat această procedură de urgență, cerința Grupului parlamentar P.N.Ț.C.D. de a se reveni la procedura obișnuită pentru dezbaterea acestui proiect de lege.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Care?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este vorba despre proiectul de lege depus de cei 5 deputați P.N.Ț.C.D. Nu este vorba și despre proiectul dumneavoastră de lege. Deci, este vorba de cei 5 deputați, dintre care unul este membru al P.N.L.-ului, evident.

Vă rog, domnule deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Eu înțeleg că este mai ușor să încălcăm Regulamentul sau să creăm reguli noi. Sigur, când ești în partea cu greutate mai mare a balanței, nu mai contează dacă în cealaltă parte este liber talerul sau mai este cineva!

Vreau să vă supun atenției propunerea mea, și anume, cred că este mult mai ușor și nu am încălca nici o prevedere a Regulamentului, de asemenea, ne-am respecta și votul pe care noi l-am dat joi în plenul Camerei Deputaților, dacă cei 5 reprezentanți ai partidelor și-ar retrage această inițiativă. Cred că aceasta este soluția pe care dumneavoastră ar trebui să o supuneți atenției Camerei Deputaților, prima dată. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi pare foarte rău. Eu nu pot să-i oblig pe 5 colegi ai noștri și pe nimeni să-și retragă o inițiativă legislativă. Este un act de voință al lor.

Ca atare, nu pot să supun la vot o chestiune care încalcă Regulamentul în mod evident.

Vă rog. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum s-a hotărât joi, s-a adoptat în bloc procedura de urgență pentru cele două propuneri legislative. Pe baza votului care a fost dat în plen, au fost sesizate: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru avizare -Comisia juridică, de disciplină și imunități și s-a cerut și Consiliului Legislativ să-și dea avizul în termen de 48 de ore, așa cum scrie în art.103 alin.2 din Regulament.

Astăzi ne întâlnim cu această situație care este - de ce să n-o spunem? - originală, este pentru prima dată când în acest Parlament, după 7 ani de zile, se pune în discuție o procedură care a fost aprobată de către plenul Camerei. Sigur că procedura poate fi pusă în discuție, însă eu vreau să vă atrag atenția că avem un text în Regulament - art.63 alin.3, care menționează următorul lucru: "În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi și propuneri legislative care au același obiect de reglementare se întocmește un singur raport". Eu aș vrea să văd cum va proceda comisia care a fost sesizată în fond cu aceste două propuneri legislative. În plus, am audiat cu toții aici scrisoarea pe care primul-ministru a adresat-o Camerei Deputaților în legătură cu faptul că se intenționează din partea Guvernului să se aducă amendamente serioase chiar la aceste două propuneri legislative. În plus, vreau să vă mai spun că din examinarea acestor două propuneri legislative, se constată că în realitate ne găsim în fața unei noi legi, și nicidecum a unui proiect de Lege de modificare și completare a Legii fondului funciar nr.18/1991.

Din aceste considerente, în ședința Biroului permanent, în prezența ministrului pentru relația cu Parlamentul, am sugerat că ar fi mult mai firesc ca acest proiect de lege, cu implicații deosebite, și mai ales promovarea lui în acest moment, să fie elaborat și transmis Parlamentului de către Guvern, Guvernul putând să preia propunerile legislative care au fost făcute de către inițiatori. Cred că ar fi, poate, indicat ca și inițiatorii să-și exprime aici punctul de vedere în legătură cu această inițiativă. Într-adevăr, Grupul parlamentar al PNTCD a solicitat, așa cum stabilește Regulamentul, a solicitat procedura de urgență. Dar cred că nimic nu-i împiedică și pe inițiatori să vină să-și spună punctul de vedere pe această problemă. (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aceasta este o altă chestiune. Ce scrie aici, la art.63 alin.3, spune că: "În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi și propuneri legislative care au același obiect se întocmește un singur raport".

Acum, problema este că dacă se discută și sunt dezbătute în proceduri diferite, în procedură de urgență una și în procedură normală cealaltă, sunt lucruri care nu trebuie neapărat legate și Regulamentul nu poate, probabil, să acopere toate situațiile întâlnite în practică.

Vă rog. Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Îmi pare rău. Noi, ca plen, nu ne putem pronunța decât asupra unui singur lucru, și anume asupra lucrurilor votate de noi. Nu ne putem pronunța asupra unei inițiative legislative a 5 parlamentari. Problema retragerii este problema lor, și nu este problema votului nostru. Votul nostru nu poate fi dat decât asupra a ceea ce am hotărât mai devreme, și anume joi, anume procedura de urgență asupra acestei legi. Cealaltă este problema lor, și noi nu putem vota ca o inițiativă legislativă a unor colegi de-ai noștri, făcută conform Constituției, să nu fie primită.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Emil Popescu. Vă rog.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Nu discut din punctul de vedere al inițiatorilor. Grupul inițiatorilor nu poate reveni acum, fiindcă nu este prezent din acest grup nimeni. Eu, de pildă, dacă aș vrea să manifest voința de a retrage, nu are nici o eficiență. (Rumoare)

Vreau însă să vă învederez respectuos că toate aceste zâmbete pe care le manifestați nu schimbă datele problemei.

Legea este oricum o lege nedreaptă. Ea rămâne în continuare, producându-și efectele, și urgența pe care ați votat-o urmează acum să vedem cum o rezolvați. (Rumoare; comentarii)

Dumneavoastră râdeți. Eu vă atrag atenția că revenirea asupra unei proceduri nu este prevăzută în Regulament. Nefiind prevăzută în Regulament, se pot trage două concluzii egal de valabile: fie că se poate, fie că nu se poate. Cum doriți dumneavoastră. (Rumoare)

Vreau însă să vă învederez că ceea ce puteți face, dacă hotărâți să faceți acest lucru, să reveniți asupra votului, atunci urmează că trebuie să hotărâți prin două voturi. Votul dat joia trecută, trebuie să fie desființat printr-un prim vot. În acest caz, înseamnă că rămâne în vigoare propunerea prezentată și neretrasă de grupul respectiv, de Grupul parlamentar PUNR, și urmează să dați un al doilea vot, cu privire la această propunere, cu privire la această inițiativă, de astă dată votul examinat având ca obiect numai propunerea PUNR-ului. Lucrurile sunt evidente. Prin urmare, nu puteți să susțineți că printr-un singur vot a rămas în vigoare votul pe jumătate. Dumneavoastră ați votat pentru două proiecte în procedură de urgență și aveți o primă treaptă - desființarea votului, și după aceea urmează să fie din nou pus la vot dacă Parlamentul acceptă în procedură de urgență proiectul PUNR-ului. Deci, vor fi, oricum, două voturi. Este un aspect tehnic de procedură. Asta-i tot. (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Nu se poate accepta faptul că dacă un vot a acoperit două inițiative legislative, trebuie neapărat ca un vot care să întoarcă numai una dintre cele două inițiative în altă stare de procedură, trebuie s-o acopere neapărat și pe cealaltă.

Vă rog. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, vreau să fac o singură precizare. Eu nu am cerut ca prin votul Camerei , inițiatorii să-și retragă propunerea legislativă. Eu am sugerat ca ei să-și exprime un punct de vedere. Ceea ce se supune votului este numai votul cu privire la procedura de urgență. Deci, ca să fie clar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Da, vă rog. Domnul deputat Stancov.

Domnul George Iulian Stancov:

Vedeți, acum nu-mi permit nici o morală, dar unii se pricep la agricultură, alții la procedură. Singura problemă pe care nu vrem s-o observăm este aceea că aceeași voință care a solicitat Camerei un anumit vot, s-a manifestat în același cadru regulamentar, atunci când a vrut să revină din rațiuni declarate, motivate și cu scrisoarea Guvernului și așa mai departe.

A veni și a cere să discutăm din oficiu cu privire la procedura privind urgența, adoptată de noi în plen, în situația inițiativei legislative a PUNR, înseamnă nu numai a încalca Regulamentul, ci și spiritul acestor texte de care vorbim. Câtă vreme PUNR dorește să meargă până la moarte cu acest proiect, e treaba lui. Deci, fiecare cu rațiunea de a fi. Important este că plenul va hotărî și în ceea ce privește judecata în procedură de urgență asupra inițiativei PUNR, tot plenul va judeca, în orice fel de procedură, regulamentar privind lucrurile, și inițiativa constituțional constituită a Grupului parlamentar PNTCD. Deci, nu văd care e disputa.

Singura problemă este că ardem timpul de pomană și v-aș ruga să trecem la vot, așa cum Biroul permanent ne-a supus atenției acest incident de procedură, dar care ne învață din mers și mecanismele democrației. Să nu ne mai întrebăm cine a inventat oul și cine a inventat, să zicem, Ministerul Agriculturii? Asta, apropo de domnul Lăpușan și de procedura aplicării regulilor procedurale în însămânțările de primăvară.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ana. Vă rog.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Asupra oportunității sau neoportunității votului ce ni se cere, evident, gândim fiecare așa cum gândim și vom proceda la vot. Ce întreb eu este următorul lucru: marea majoritate a Camerei Deputaților a aprobt joi ca propunerea legislativă să fie dezbătută în procedură de urgență. Eu, astăzi, când am venit la Parlament, am căutat în sertarul meu să găsesc raportul comisiei permanente, să iau cunoștință de eventualele amendamente care s-au produs vineri, sâmbătă, duminică. Întreb: cine a oprit cursul dezbaterilor în comisii? (Rumoare)

Este o întrebare firească: unde este raportul? Revin la ceea ce am întrebat mai înainte: cine a oprit cursul normal al elaborării raportului? Are, în Regulamentul Camerei, o structură anume competența aceasta? Asta-i întrebarea simplă. (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții?

Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare propunerea domnului deputat Ionescu Galbeni, de revenire asupra ... (Rumoare; vociferări)

Supun votului dumneavoastră ... Vă rog, păstrați liniștea! (Rumoare; vociferări)

Domnule deputat, există regulamente, nu cred că are rost să insistăm pe chestiuni care sunt foarte clare.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Ionescu Galbeni, din partea Grupului parlamentar PNTCD, de revenire la procedura normală de dezbatere pentru propunerea făcută de 5 deputați, pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă rog să numărați. 26 de abțineri.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

Vă mulțumesc. S-a adoptat propunerea.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 10:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro