Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997

6. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris, la data de 13 decembrie 1957 și a protocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și 17 martie 1978.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la data de 13 decembrie 1957 și a Protocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie1975 și 17 martie 1978.

Din partea inițiatorului, vă rog?

O să vă rog, tot așa, să vă spuneți numele și funcția.

Doamna Ana Iacovescu:

Sunt Ana Iacovescu, director în Ministerul Justiției.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Îmi revine onoarea să susțin în fața dumneavoastră proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene de extrădare. Este o convenție care conține la prima citire niște norme tehnice, dar, în realitate, sunt un ansamblu de norme, prin care se tinde la combaterea criminalității prin îngustarea teritoriului de refugiu al infractorilor care încearcă, fugind într-o altă țară, să se sustragă de la răspunderea penală.

Convenția conține foarte multe reguli. Nu mă refer decât la câteva. Bunăoară, precizarea faptelor care atrag extrădarea, menționarea excepțiilor de la extrădare, de exemplu, infracțiunile politice, stabilirea cauzelor de refuz al extrădării. Este trecută în Convenție o regulă de bază în această materie, că un stat nu poate fi obligat să-și extrădeze propriii cetățeni, este folosit termenul de "resortisant", înțelegând atât cetățenii proprii, cât și cetățenii care au dobândit drept de azil. Sunt trecute foarte multe reguli procedurale. Nu insist asupra conținutului Convenției.

Această Convenție a fost modificată prin două Protocoale adiționale, unul din anul 1975, care a extins sfera aplicării în domeniul fiscal, și un alt Protocol, din 1978, care aduce unele precizări și completări.

De ce este benefică ratificarea de către România a acestei Convenții și a Protocoalelor sale adiționale? Ea facilitează căile de cooperare a României în domeniul extrădării atât în plan pan european, cât și în plan bilateral. România are o serie de convenții de extrădare. Una din ele este veche de 100 de ani, cu Marea Britanie, și este folosită bunăoară în relațiile cu Canada, dar sunt instrumente oarecum depășite. Dacă devenim parte la această Convenție supusă atenției dumneavoastră, sfera cooperării în această materie importantă pentru combaterea criminalității se lărgește considerabil și eu v-am adus dumneavoastră situația la data de 9 decembrie 1996. Vreau să subliniez faptul că 25 de state sunt deja parte la această Convenție europeană. Este vorba de marea majoritate a statelor europene, dar este vorba și de Statele Unite ale Americii, cu care România nu are nici un fel de Tratat sau Convenție de extrădare.

V-aș ruga să fiți de acord cu proiectul Legii de ratificare a acestei Convenții europene.

Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei.

Din partea comisiei, domnule deputat Popescu, dacă aveți vreo intervenție?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Nu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Dacă nu, trecem la dezbaterea acestui proiect de lege.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât să propună adoptarea proiectului de lege, cu o serie de observații, de amendamente, și vă voi supune spre aprobare, așa cum prevede Regulamentul nostru, acest proiect de lege, pornind de la textul propus de comisie.

La titlul legii nu există nici un fel de propuneri.

Vă supun spre aprobare titlul legii, așa cum este el.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.1, se propune adoptarea textului Senatului.

Vă supun spre aprobare această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.2, se propune textul Senatului.

Vă supun spre aprobare această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare, la pct.1 de la art.2, la paragrafele 1, 3 și 4, se propune de către comisie eliminarea acestora.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei, de eliminare a acestor paragrafe.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat.

În continuare, la art.6, paragraful 1, alin.a), deci la pct.2, se propune eliminarea.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct.3, comisia propune textul Senatului, cu altă numerotare, și anume să înceapă textul cu art.6 paragraful 1, lit.b).

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a adoptat.

În continuare, la pct.4, comisia propune să apară la art.21, paragraful 5, cu altă numerotare, și anume 2.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct.5, comisia propune eliminarea acestui punct.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

În continuare, comisia propune un art.3, nou, și cu textul corespunzător.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art.3, cu textul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

În continuare, comisia propune un art.4, nou, cu un text.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru art.4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare textul legii, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 10:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro