Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 1997

7. Votul asupra unor proiecte de lege și propunenri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu propunerea legislativă privind Legea sanitar-veterinară, lege pentru care Comisia pentru sănătate și familie a propus, în data de 15 mai 1996, respingerea.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea de respingere a acestui proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Continuăm cu proiectul de Lege privind constituirea și utilizarea în anul 1991 a fondului extrabugetar de stimulare a exporturilor.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în data de 22 septembrie 1993, a propus respingerea acestui proiect de lege.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost respins acest proiect de lege.

Continuăm cu proiectul de Lege privind unele modificări ale impozitului pe profit și măsuri de stimulare a exporturilor, pentru care Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în data de 9 iunie 1993, a propus respingerea.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a respins acest proiect.

Continuăm cu propunerea legislativă privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafețele calamitate din județele Tulcea, Constanța, Ialomița, Brăila, Galați, Buzău, Vaslui, în anul agricol 1993-1994, pentru care comisiile buget-finanțe, bănci și agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în data de 26.X.1994, au propus respingerea ca nemaiavând obiect.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea de respingere a acestei propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost respinsă.

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, pentru care Comisia pentru buget-finanțe, bănci, în data de 7.XII.1994, a propus respingerea.

Dacă sunt intervenții?. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost respinsă în unanimitate.

Continuăm cu propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi din Legea privind activitatea bancară nr. 33/1991 pentru care, Comisia buget-finanțe, bănci, în data de 5 aprilie 1995, a propus respingerea.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a respins această propunere.

Continuăm cu propunerea legislativă privind acordarea titlului de "Oraș al recunoștinței din decembrie 1989" municipiului Târgoviște.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic, în data de 12 aprilie 1995, a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative respective, deoarece prin Legea 138 din decembrie 1994 Municipiul Târgoviște a fost declarat "Oraș martir".

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a respins.

Continuăm cu modificarea și completarea Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Comisia pentru muncă și protecție socială în data de 4 mai 1995 a hotărât respingerea propunerii legislative mai sus menționate enumerând un număr de 3 motive serioase. Dacă sunt intevenții din partea dumneavoastră? Dacă nu, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost respinsă această propunere.

Continuăm cu propunerea legislativă privind corupția în cadrul jocurilor de noroc și întrajutorare, pentru care Comisia juridică de disciplină și imunități a întocmit un raport în data de 4 sept.1995 și cu majoritate de voturi a hotărât să propună plenului Camerei respingerea, enumerând un număr de 4 motive serioase.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră ? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei .

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respinsă.

Continuăm cu propunerile legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, inițiate de grupurile parlamentare PUNR, PD și UDMR, pentru care Comisia juridică de disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au întocmit un raport comun în data de 16.X.1995.

În concluzie, cele două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să propună Camerei neînsușirea acestor inițiative legislative care au fost reglementate prin alte acte normative.

Ca atare, vă spun spre aprobare propunerea comisiei de respingere a acestor propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, au fost respinse.

Continuăm cu propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. Pentru această propunere Comisia pentru muncă și protecție socială în data de 25 oct.1995 a propus respingerea.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a respins.

Contiuăm cu propunerea legislativă privind Creditul familial. Comisia pentru buget-finanțe, bănci în data de 1 nov. 1995 a hotărât respingerea ei enumerând un număr de 3 considerente.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

S-a respins în unanimitate

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 14/1991 privind salarizarea. Comisia pentru muncă și protecție socială, prin raportul din 7 nov. 1995, a propus respingerea acestei propuneri care este în contradicție cu prevederile art. 134 din Constituție. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost respinsă în unanimitate.

Contiuăm cu propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 134/1994 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 39/5 aug. 1994 privind îmbunătățirea coeficinților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar. Pentru această propunere legislativă Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât să propună respingerea.

Dacă aveți intervenții? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, fost respinsă.

Continuăm cu propunerea legislativă privind ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii.

Comisia pentru muncă și protecție socială prin raportul din 15 febr. 1996 a hotărât respingerea propunerii legislative mai sus menționate, enumerând două considerente principale. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Dacă nu, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost respinsă.

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 13/1991 privind contractul colectiv de muncă, pentru care Comisia pentru muncă și protecție socială a întocmit un raport în data de 21 mai 1996, prin care a propus respingerea, enumerând motivațiile respective.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, a fost respinsă această propunere legislativă.

Continuăm cu proiectul de Lege pentru declararea municipiului Constanța "Oraș martir". Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic, prin raportul din 19 dec.1996, a hotărât respingerea făcând propunerea plenului Camerei, arătând că nu se justifică acordarea titlului respectiv.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Cu două abțineri și un vot împotrivă s-a respins acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 18:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro