Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 1997

  1. Aprobarea modificării ordinii de zi cu introducerea următoarelor proiecte de lege:

Ședința începe la ora 16,25.

Lucrările sunt conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya Hamar Alexandru și Ioan Gavra, secretari.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, 17 martie 1997, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 268, participă la alte alte acțiuni parlamentare un număr de 18 și 75 sunt absenți.

Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul nostru este întrunit.

Programul de lucru pentru această săptămână și ordinea de zi au fost aprobate în ședința noastră de joia trecută, 13 martie a.c.

Ca urmare a înregistrării la conducerea Camerei a unor rapoarte de la comisiile permanente, în Biroul permanent al Camerei s-a hotărât să se ceară plenului modificarea ordinii de zi pentru data de mâine, marți, 18 martie 1997, în sensul ca la punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi să fie introduse următoarele proiecte:

- la pct.1 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta prin Ministerul Finanțelor, în numele și în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni și obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital; acest proiect de lege va fi discutat în procedură de urgență;

- propunerea pentru pct.2 de pe ordinea de zi de mâine - proiectul de Lege privind acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea creșterii prețului pâinii, în perioada martie-august 1997; este tot un proiect de lege în procedură de urgență;

- pe locul 3 - propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, depusă de PUNR, și care, tot așa, este în procedură de urgență.

Dacă există și alte intervenții ale dumneavoastră la propunerea de a introduce aceste trei proiecte de legi la punctele 1, 2 și 3 în ordinea de zi pentru mâine?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu o abținere, a fost adoptată modificarea ordinii de zi pentru săptămâna aceasta, cu precizarea pentru ziua de mâine. Restul rămân așa cum sunt.

Biroul permanent al Camerei m-a însărcinat să vă transmit următorul lucru: e posibil ca programul nostru de lucru pe această săptămână să fie modificat, ca urmare a înregistrării în cursul zilei de astăzi, se pare, a proiectului de buget pentru anul acesta și această înregistrare va presupune o serie de modificări în program, care, însă, vă vor fi anunțate și supuse la vot în momentul respectiv, probabil în cursul zilei de mâine.

În continuare, o să intrăm în ordinea de zi și o să vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează, evident, să fie avizate de comisiile permanente ale Camerei.

1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Banca Națională a României, la data de 30 iunie a fiecărui an precedent, adoptat de Senat în ședința din 11 martie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1977 privind pensiile militare de stat, adoptat de Senat în ședința din 11 martie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Aceste trei proiecte de lege au fost înregistrate la Cameră.

Dacă la aceste trei proiecte de lege există vreo intervenție din partea dumneavoastră?

Dacă nu există, continuăm, informându-vă că la Biroul permanent al Camerei a fost înregistrată propunerea legislativă privind unele măsuri necesare pentru desfășurarea campaniei agricole de primăvară a anului 1997, inițiată de 25 de deputați și pentru care s-a solicitat dezbaterea în procedură de urgență.

Doresc să știu dacă din partea grupurilor respective dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, în conformitate cu prevederile art.102 alin.2, din Regulamentul Camerei Deputaților, vă supun la vot procedura de urgență pentru această inițiativă legislativă.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Domnule Gavra, vă rog frumos să faceți și dumneavoastră numărătoarea pe jumătate.

Domnul Ioan Gavra:

125.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Abțineri, dacă sunt? Vă rog să numărați. 24 de abțineri.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 82.

Deci, s-a adoptat procedura de urgență. (Aplauze)

Comisiile sesizate sunt următoarele .... (Rumoare).... vă rog frumos, păstrați liniștea! ... în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. (Rumoare)

În continuare, vom lua în dezbatere raportul Comisiei de mediere ....

Da, vă rog. Domnul deputat Antonescu.

Domnul Crin Laurențiu Antonescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cer scuze, dar, vă rog, în numele Grupului parlamentar PNL, să repetați numărătoarea. (Rumoare; vociferări)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog. Domnul deputat Năstase.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea colegului nostru, domnul deputat Crin Antonescu, riscă să creeze un precedent extrem de periculos. Timp de 4 ani .... (Rumoare)

O voce din sală:

Ce periculos?

Domnul Adrian Năstase:

Nu, putem să stabilim o regulă, domnule deputat, dacă veți fi de acord, ca dumneavoastră să câștigați toate voturile, și atunci o să fie mult mai nepericulos. Dar eu v-aș ruga să țineți seama de o practică pe care timp de 4 ani am acceptat-o cu toții, și anume să avem încredere în cei care numără voturile și să nu putem în discuție aceste lucruri. (Rumoare)

În momentul în care începem să facem acest lucru, vom ajunge practic în permanență să contestăm toate voturile și vreau să vă rog să aveți sportivitatea de a accepta că nu întotdeauna câștigați în cadrul Parlamentului. Și acest lucru este pozitiv pentru democrația parlamentară. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, în mod clar, a fost adoptată această procedură și nu este nici un motiv regulamentar pentru supunerea din nou la vot a acestei chestiuni. (Aplauze)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 10:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro