You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-04-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.11 Nicolae Leonăchescu - adresarea unui apel "tuturor pentru a acorda sectorului de cercetare importanța pe care o merită";

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Leonăchescu. Se pregătește domnul deputat Eugen Nicolicea.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat auditoriu,

Cu puțin timp în urmă, s-au împlinit două decenii de la catastrofalul cutremur din 4 martie 1977. Acest cutremur a convins factorii de decizie ai timpului că cercetările fundamentale în domenii ca Fizica Pământului, Seismologia, Construcțiile etc. sunt absolut necesare și în țara noastră.

Este necesar un cutremur catastrofal care să amintească periodic factorilor de decizie să nu neglijeze cercetarea științifică și, în mod deosebit, cercetarea fundamentală?

Constatăm cu durere faptul că puterea executivă neglijează în continuare sectorul cercetării științifice, aducându-l la limita desființării. Avem informații conform cărora tematica cercetării, structurile ei organizatorice, cartea științifică și tehnică, forțele umane antrenate și finanțarea sectorului sunt puternic afectate și asta ne va costa foarte mult în viitor.

Colective valoroase de specialiști sunt în destrămare, inclusiv în sectoarele de vârf tehnic și tehnologic, din cauza slabei finanțări.

Multe contracte de cercetare sunt studii de fezabilitate și management fără progres în planul cunoașterii.

Cercetători valoroși, precum și universitari tineri, migrează pe alte meridiane spre a-și asigura viața lor și a familiilor lor, lipsind sectorul științific românesc de un potențial remarcabil.

Dispersia creatorilor români pe arii mari este o realitate; migrația, în continuare, a creierelor este rezultatul unei politici inadecvate, de tip oriental-despotic; aceasta nu realizează faptul că gestionarea superdotaților este o prioritate absolută, în toate epocile, deoarece creatorii inovează pentru ziua de mâine.

Ne-a surprins atitudinea negativă a noului ministru al cercetării și tehnologiei față de Editura Tehnică, instituție care din 1950 asigură apariția cărții tehnice și științifice. Or, cercetarea științifică fundamentală și cea universitară se exprimă prin carte de înaltă ținută și de circulație internațională. Nepăsarea cu iz politic față de cercetările unor colective ne alarmează.

Au fost finanțate cu sume exorbitante așa-zisele cercetări ale infractorului Andrei Hododi, care se oferea să producă un material-minune botezat DURREF, dar am respins sistematic cercetările fundamentale ale lui Gabriel Gheorghe în domeniul protoistoriei românilor, cercetător care nu poate să-și scoată revista "Getica" din lipsa unei surse de finanțare.

Din aceste considerente și în perspectiva votării proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 1997, adresez un apel tuturor ca să acordăm sectorului de cercetare importanța pe care o merită. În cadrul lui, cercetarea științifică fundamentală, inclusiv cea universitară, trebuie să ocupe locul pe care viitorul nostru comun îl impune.

Folosind la maximum această bogăție inestimabilă - fondul creatorilor de mare valoare - și descătușând forțele creatoare ale poporului nostru, putem parcurge o tranziție fără cutremure sociale.

Aceasta este o datorie istorică, pentru că, așa după cum spunea Mircea Eliade: "Mare sau mică, biruită sau victorioasă, o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politicienii ei, nici prin armata ei, nici prin țăranii sau proletarii ei, ci numai prin ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarele ei".

Vă mulțumesc.