You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-04-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997

5. Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la:  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Acum aș dori să vă supun, spre aprobare, două comisii de mediere: Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 30/1996 privind reglementarea participării statului la Fondul Monetar Internațional și modului de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu F.M.I.: Botescu Ion, Dumitrașcu Laurențiu, Popa Neculai, Bercea Florian, Partal Petre, Remeș Traian Decebal, Simion Florea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat componența aceastei comisii.

A doua comisie este pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997: domnul Morariu Teodor Gheorghe, domnul Ana I.Gheorghe, Teculescu Constantin, Partal Petre, Corâci Cezar, Matis Eugen, Năstase Toma.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat și componența nominală a acestei comisii.

Suspendăm lucrările noastre de astăzi. Avem plenuri comune începând de joi dimineața.

Ședința s-a încheiat la ora 12.25