Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2001

  1   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice.
  3   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (retrimis comisiei).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea temporară de la plata drepturilor de import a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import.
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.264/2000 pentru aprobarea participării României la Fondul internațional pentru deblocarea șenalului Dunării.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995.
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar.
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural.
  11   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea Anexei nr.11 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată (amânarea dezbaterilor).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor.
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea și organizarea Agenției Naționale a Fermelor Agricole.
  14   Supunerea la votul final a următoarelor proiecte de legi:
   14.1  Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență (adoptat);
   14.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (adoptat);
   14.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea IV - Rețeaua de localități (adoptat);
   14.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe Locuințe (adoptat);
   14.5  Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (adoptat);
   14.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 (adoptat);
   14.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători (adoptat);
   14.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor (adoptat);
   14.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie (adoptat);
   14.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 2000 (adoptat);
   14.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000 (adoptat);
   14.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX S.A. și fuziune prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A (adoptat);
   14.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului (adoptat);
   14.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale (adoptat);
   14.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România (adoptat);
   14.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/2000 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România (adoptat);
   14.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român (adoptat);
   14.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995, republicată (adoptat);
   14.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă (adoptat);
   14.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice; (adoptarea propunerii comisiei, de respingere a ordonanței).
   14.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea temporară de la plata drepturilor de import a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import (adoptat);
   14.22  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.264/2000 pentru aprobarea participării României la Fondul internațional pentru deblocarea șenalului Dunării (adoptat);
   14.23  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol (adoptat);
   14.24  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995; (Adoptarea propunerii comisiei, de respingere a ordonanței.)
   14.25  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (adoptat);
   14.26  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar (adoptat);
   14.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural (adoptat);
   14.28  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor;
   14.29  Proiectul de Lege privind înființarea și organizarea Agenției Naționale a Fermelor Agricole (adoptarea propunerii comisiei, de respingere a proiectului de lege).
  15   Informare privind demisia domnului Florin Costiniu din funcția de secretar general al Camerei Deputaților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 26 september 2020, 8:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro