Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 20-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ștefan Baban - comentariu pe marginea unui "scandal politic - raportul Grecea și demisia acestuia";
   1.2  Cristian Sandache - aducerea în prim plan a problemei persoanelor cu handicap;
   1.3  Mihai Baciu - referire la "neputința Guvernului de a asigura o finanțare decentă a învățământului";
   1.4  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - apel pentru ca PDSR să nu "obstrucționeze Legea nr.1/2000 pe criterii etnice";
   1.5  Iulian Mincu - câteva constatări care reies din politica Guvernului actual;
   1.6  Napoleon Pop - relevarea consecințelor implicării unor societăți comerciale din România în construirea obiectivului de la Krivoi-Rog (Ucraina);
   1.7  Ilie Merce - declarație cu tema: reglementarea proiectelor securității și siguranței naționale, a ordinii publice.
  2   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii fondului piscicol, pescuitului și acvaculturii (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii voluntariatului (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare - BANKCOOP S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995 (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman S.A. Brașov (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (amânarea votului final).
  11   Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (retrimis comisiei).
  12   Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 și a art. 6 din Legea nr. 88/1993, republicată, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor (restituit Comitetului ordinii de zi).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acțiune comunitară Tineret și plata contribuției financiare la acest program (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2000 privind admiterea cu taxă în învățământul preuniversitar de stat, în licee, școli profesionale și școli de ucenici, peste cifra de școlarizare pentru care se asigură finanțare de la bugetul de stat (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2000 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2000 - 2001 (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999 (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială (amânarea votului final).
  19   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
  20   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   20.1  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale;
   20.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
   20.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului cultural național;
   20.4  Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat.
  21   Aprobarea unei modificări în componența Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
  22   Reluarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind extrădarea (amânarea votului final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 15 august 2020, 22:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro