Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2001

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Damian Brudașca - intervenție intitulată "Salvați școala românească";
   1.2  Adrian Moisoiu - recurs la memoria istoriei - Unirea Basarabiei cu Patria Mamă;
   1.3  Ștefan Baban - declarație pe tema "Băncile populare încă amenință stabilitatea pieței bancare românești";
   1.4  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - pledoarie pentru susținerea producătorilor agricoli cu gospodării mici;
   1.5  Puiu Hașotti - rememorarea "evenimentului astral care a însemnat Unirea Basarabiei cu Patria - Mumă";
   1.6  Radu Ciuceanu - intervenție cu titlul "Ultima diversiune";
   1.7  Doru Dumitru Palade - prezentarea câtorva aspecte legate de domeniul cercetării științifice;
   1.8  Mihaela Ionescu - declarație intitulată "Opriți odată terorismul dosarelor securității!".
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  3   Aprobarea unei modificări în componența Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat.
  4   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  5   Supunerea la votul final:
   5.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale (adoptat);
   5.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale (adoptată propunerea de respingere a ordonanței);
   5.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea autorității naționale de reglementare în domeniul gazelor naturale (A.N.R.G.N.) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea autorității naționale de reglementare în domeniul energiei (A.N.R.E.), aprobată prin Legea nr.99/2000 (adoptat);
   5.4  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru produse petroliere (adoptat);
   5.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru societatea comercială "Termoelectrica" - SA (adoptat);
   5.6  Raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (caracter organic - adoptat);
   5.7  proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului (a fost adoptată propunerea de respingere a proiectului de lege adoptat de Senat);
   5.8  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și TVA a unor cantități de gaze naturale provenite din import (adoptat);
   5.9  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (adoptat);
   5.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (adoptat);
   5.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2000 privind participarea României în anul 2000 la programul de acțiune comunitară "Tineret" și plata contribuției financiare la acest program (adoptat);
   5.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2000 privind admiterea cu taxă în învățământul preuniversitar de stat, în licee, școli profesionale și școli de ucenici, peste cifra de școlarizare pentru care se asigură finanțarea de la bugetul de stat (a fost adoptată propunerea de respingere a ordonanței);
   5.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar (a fost adoptată propunerea de respingere a ordonanței);
   5.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2000 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2000-2001 (a fost adoptată propunerea de respingere a ordonanței);
   5.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999 (adoptat);
   5.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/2000 privind parteneriatul social în educație și formarea profesională inițială (a fost adoptată propunerea de respingere a ordonanței);
   5.17  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (caracter organic - adoptat);
   5.18  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii fondului piscicol, pescuitului și acvaculturii (caracter organic - adoptat);;
   5.19  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind Legea voluntariatului (adoptat);
   5.20  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare BANKCOOP ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finannțarea Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995 (adoptat);
   5.21  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid (adoptat);
   5.22  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ (adoptat);
   5.23  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructrurare prin garantarea unui credit la Societatea comercială "Roman" S.A. Brașov (adoptat);
   5.24  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (adoptat);
   5.25  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile (adoptat);
   5.26  Proiectul de Lege privind extrădarea (adoptat);
   5.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (caracter organic - adoptat).
  6   Discuții procedurale pe marginea programului de lucru al Camerei Deputaților în următoarele zile.
  7   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
  8   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
   8.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
   8.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței, nr. 114/1996;
   8.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință;
   8.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru ocupare profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii.
  9   Aprobarea unor modificări în componența comisiilor de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și din Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului cultural național.
  10   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
  12   Dezbaterea și adoptarea Raportului de mediere la Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat.
  13   Informare privind programul de lucru pentru zilele următoare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro