Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 22-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2001

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Damian Brudașca - declarație privind "recentul compromis istoric făcut de fostul monarh cu actuala Putere";
   1.2  Cornel Popa - formularea unor concluzii în urma analizei situației generate de intrarea în vigoare a Legii nr.189/2000;
   1.3  Nicolae Doru Florescu - aducerea la cunoștință a problemelor cu care se confruntă municipiul Slatina datorită privatizării S.C. ALRO SA Slatina;
   1.4  Ráduly Róbert Kálman - marcarea importanței intrării în vigoare a Legii privind administrația publică locală;
   1.5  Ștefan Baban - apel la conducerea Camerei Deputaților pentru asigurarea unor condiții mai bune pentru funcționarea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor;
   1.6  Ioan Mihai Năstase - câteva argumente care ar justifica amânarea aplicării Legii administrației publice locale;
   1.7  Mihai Baciu - sublinierea unor consecințe în plan politic general ale Convenției naționale extraordinare a P.D.;
   1.8  Corneliu Ciontu - oferirea unor clarificări în privința poziției P.R.M. față de "revenirea fostului rege Mihai în România";
   1.9  Ionel Olteanu - relevarea semnificației primelor alegeri cu adevărat democratice - 20 mai 1990;
   1.10  Puiu Hașotti - prezentarea altei viziuni asupra alegerilor din 20 mai 1990.
  2   Supunerea la votul final a următoarelor:
   2.1  Propunerea legislativă pentru completarea art.5 și 6 din Legea nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor (respingerea propunerii legislative);
   2.2  Raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru ocuparea și formarea profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respingerea raportului comisiei de mediere);
   2.3  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (adoptat prin vot nominal).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr.59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantități de gaze naturale provenite din import (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2000 pentru completarea articolului 5 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.285/2000 privind structurile multiculturale ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (amânarea votului final).
  13   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   13.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audioviziualului, nr.48/1992;
   13.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor;
   13.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte;
   13.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru S.C. Compania națională de transporturi aeriene române Tarom S.A.;
   13.5  Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român.
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice din România - Comunitatea evanghelică Sibiu (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităților de producție militară în producție civilă (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă LOCATO (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru arborarea permanentă a Drapelului României pe clădirea Palatului Parlamentului (amânarea votului final).
  22   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1998 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale (amânarea dezbaterii).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000 - 2010 (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietatea publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/1999 pentru completarea art.5 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.215/1997 privind Casa socială a Constructorilor (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului (amânarea votului final).
  31   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrație terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă (retrimis comisiei).
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente (amânarea votului final).
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior - S.A., (Bancorex) (amânarea votului final).
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbție a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A (amânarea votului final).
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (amânarea votului final).
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (amânarea votului final).
  37   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (retrimis comisiei).
  38   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț - Exterior Bancorex S.A. și fuziunea prin absorbție a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.63/1999 (amânarea votului final).
  39   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (BANCOREX) - S.A (amânarea votului final).
  40   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar (amânarea votului final).
  41   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale (amânarea votului final).
  42   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (amânarea votului final).
  43   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL S.A. Ploiești, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1997 și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier (amânarea votului final).
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (amânarea votului final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 10 december 2019, 1:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro