Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 18-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Marin Anton - exprimarea îngrijorării față de "toate scumpirile care s-au făcut la energia electrică, termică și a combustibililor";
   1.2  Ștefan Baban - intervenție intitulată "Despăgubirile - cancer pe termen lung al bugetului țării";
   1.3  Valeriu Stoica - susținerea retragerii de pe ordinea de zi a Proiectul Legii exploatațiilor agricole;
   1.4  Damian Brudașca - analiză a unui demers politic: "falimentarea premeditată și cu bună știință a economiei județelor transilvane și în special a județului Cluj";
   1.5  Dan Coriolan Simedru - solicitarea verificării procedurii de privatizare a două societăți prestatoare de servicii din județul Alba;
   1.6  Aurel Daraban - intervenție referitoare la situația navigatorilor disponibilizați;
   1.7  Vasile Mândroviceanu - apel pentru orientarea spre liberalismul progresist.
  2   Supunerea la votul final:
   2.1  Propunerea legislativă privind achizițiile de bunuri sau angajarea de lucrări și servicii din banii publici; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)
   2.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime NAVROM S.A. Constanța și ROMLINE S.A. Constanța; (adoptat)
   2.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului; (adoptat)
   2.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; (adoptat)
   2.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond; (adoptat)
   2.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România; (adoptat)
   2.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime NAVROM S.A. Constanța și ROMLINE S.A. Constanța; (adoptat)
   2.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România; (adoptat)
   2.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone cărbune energetic de către Adminitrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001; (adoptat)
   2.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonanței nr. 118/1999 privind achizițiile publice; (adoptat propunerea de respingere formulată de comisie)
   2.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile; (adoptat)
   2.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari; (adoptat)
   2.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților bancare la care statul este acționar majoritar; (adoptat)
   2.14  Proiectul de Lege privind completarea articolului 2 din Decretul nr.343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947; (adoptat)
   2.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței NMT și stabilirea taxei aferente; (adoptat)
   2.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism; (adoptat)
   2.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale; (adoptat propunerea de respingere formulată de comisie)
   2.18  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; (adoptat propunerea de respingere formulată de comisie)
   2.19  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere; (adoptat)
   2.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat; (adoptat)
   2.21  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; (adoptat)
   2.22  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (adoptat)
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a V-a - Zone de risc natural;
   3.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
   3.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 109/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatului de depozit pentru acestea, precum și constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit;
   3.4  Proiectul de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
   3.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 243/2000 privind protecția atmosferei.
  4   Aprobarea unei modificări în componența nominală a unei comisii de mediere.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta Turnu Severin-Lugoj a drumului național nr.6 și studiile aferente, (a doua fază a proiectului Craiova-Lugoj), semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea rîului Mureș, localizarea în județul Arad, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris, la 17 august 2001 și la București, la 20 august 2001.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia, semnat la București, la 30 aprilie 2001.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 8 iulie 1994.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
  12   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2000 pentru completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă.
  13   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar.
  14   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
  16   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară.
  17   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind accesul la informațiile de interes public.
  18   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe.
  19   Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (retrimis comisiei de mediere).
  20   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată.
  21   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2001 privind aprobarea și implementarea programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara.
  22   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să vândă acțiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, deținute de acesta la Societatea Comercială Șantierul Naval - S.A. Constanța, inclusă în proiectul componenta Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat).
  23   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
  24   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art.17 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea și adoptarea Proiectuluui de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare.
  26   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe.
  27   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.
  28   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă.
  29   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenției de Valorificare a Activelor Bancare (adoptată propunerea de respingere a ordonanței).
  30   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor (adoptată propunerea de respingere a proiectului de lege).
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege privind drepturile luptătorilor din rezistența armată anticomunistă din perioada 6 martie 1945 - august 1964 (amânarea votului final).
  32   Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Dezvoltare Economico, Socială și de Reconversie Profesională a zonelor din Munții Apuseni (adoptată propunerea de respingere a propunerii legislative).
  33   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (207/2001) (adoptată propunerea de respingere a propunerii legislative).
  34   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (66/2001) (adoptată propunerea de respingere a propunerii legislative).
  35   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (122/2001) (adoptată propunerea de respingere a propunerii legislative).
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată (amânarea votului final).
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2001 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (amânarea votului final).
  38   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România.
  39   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alineatului 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (amânarea votului final).
  40   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alineatului 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2000 (amânarea votului final).
  41   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare.
  42   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România (adoptată propunerea de respingere)
  43   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari (amânarea votului final).
  44   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.511/18.10.200 (adoptată propunerea de respingere a propunerii legislative).
  45   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive.
  46   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive.
  47   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 october 2020, 21:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro