You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 20-11-2003

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 20, 2003

  1   În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:
  Lege pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992 și la Bled la 4 iulie 2003;
  Lege pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 13 și a Protocolului adițional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992;
  Lege privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționrii comercianților;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
  Lege privind conferirea decorațiilor de război
  2   Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004
  3   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 (pentru Camera Deputaților)
  4   Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile permanente ale Camerei Deputaților