Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.103/09-07-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 28-06-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2007

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; Proiectului de Lege privind transportul în regim de taxi; Propunerii legislative privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi; Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (rămase pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 și a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (rămas pentru votul final).
  14   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (rămasă pentru votul final).
  15   Reexaminarea, la cererea Președintelui României a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 (retrimisă comisiei).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M.Of. nr.650/27 iulie 2006) (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (rămas pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (rămasă pentru votul final).
  22   Dezbaterea Raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea președintelui Curții de Conturi a României (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind pensia minimă garantată (rămasă pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004 (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind cetățenia română (retrimis comisiei).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea Petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 (rămasă pentru votul final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (rămasă pentru votul final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu (retrimis comisiei).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (rămasă pentru votul final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (rămasă pentru votul final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative privind conducerea auto cu însoțitor începând de la 17 ani (rămasă pentru votul final).
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (rămas pentru votul final).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie și a Propunerii legislative privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale (rămasă pentru votul final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (rămasă pentru votul final).
  37   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (rămasă pentru votul final).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (rămasă pentru votul final).
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (rămasă pentru votul final).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămasă pentru votul final).
  41   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final).
  42   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței (rămas pentru votul final).
  43   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici (rămasă pentru votul final).
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (rămas pentru votul final).
  45   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (rămas pentru votul final).
  46   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final).
  47   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămasă pentru votul final).
  48   Dezbaterea Propunerii legislative privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (rămasă la votul final).
  49   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator (rămasă la votul final).
  50   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau - la data de 1 martie 1990 - economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism (rămasă la votul final).
  51   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare (rămasă la votul final).
  52   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (rămasă la votul final).
  53   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (rămasă la votul final).
  54   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.140/1.04.2000, Partea I (rămasă la votul final).
  55   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă la votul final).
  56   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (rămasă la votul final).
  57   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de supraveghere a Sistemului de Pensii Private (rămasă la votul final).
  58   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (rămasă la votul final).
  59   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (rămasă la votul final).
  60   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social (rămasă la votul final).
  61   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada; Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (rămase pentru votul final).
  62   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (rămasă la votul final).
  63   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (rămase la votul final).
  64   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000; Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (rămase pentru votul final).
  65   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (rămasă pentru votul final).
  66   Dezbaterea Propunerii legislative privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici (rămasă la votul final).
  67   Dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița (rămasă la votul final).
  68   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (rămasă la votul final).
  69   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (rămasă la votul final).
  70   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (rămasă la votul final).
  71   Dezbaterea Propunerii legislative privind îmbunătățirea procedurii legislative (rămasă la votul final).
  72   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative (rămasă la votul final).
  73   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Codului de procedură penală (rămasă la votul final).
  74   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (rămasă la votul final).
  75   Dezbaterea Propunerii legislative - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial (rămasă la votul final).
  76   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (rămasă la votul final).
  77   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă la votul final).
  78   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (rămasă la votul final).
  79   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989 (rămasă la votul final).
  80   Dezbaterea Propunerii legislative pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari (rămas la votul final).
  81   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (rămasă pentru votul final).
  82   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).
  83   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 (rămasă la votul final).
  84   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.482 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă la votul final).
  85   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămase la votul final).
  86   Dezbaterea Propunerii legislative privind profesiile liberale (rămasă la votul final).
  87   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (retras de pe ordinea de zi)
  88   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului; Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (rămase la votul final).
  89   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar (rămasă la votul final).
  90   Supunerea la votul final:
   90.1  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată);
   90.2  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.3  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (adoptată);
   90.4  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptată);
   90.5  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată);
   90.6  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.7  Proiectul de Lege privind transportul în regim de taxi (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.8  Propunerea legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.9  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.10  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.11  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001 (adoptat);
   90.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   90.13  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   90.14  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (adoptat);
   90.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției (adoptat);
   90.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (adoptat);
   90.17  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   90.18  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (adoptat);
   90.19  Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, reexaminată, la cererea Președintelui României (adoptată);
   90.20  Propunerea legislativă pentru stabilirea modalităților de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art.3 alin.1 din Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (adoptată);
   90.21  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M.Of. nr.650/27 iulie 2006) (adoptată);
   90.22  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (adoptat);
   90.23  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (adoptat);
   90.24  Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (adoptat);
   90.25  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   90.26  Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea președintelui Curții de Conturi a României (adoptat);
   90.27  Propunerea legislativă privind pensia minimă garantată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.28  Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (adoptat);
   90.29  Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea Petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A.București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.31  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.32  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.33  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.34  Propunerea legislativă privind conducerea auto cu însoțitor începând de la 17 ani (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.35  Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.36  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.37  Propunerea legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.38  Propunerea legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.39  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.40  Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (retrimisă comisiei);
   90.41  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.42  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.43  Propunerea legislativă pentru modificarea art.7. alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   90.44  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (retrimisă comisiei);
   90.45  Proiectul de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței (retrimisă comisiei);
   90.46  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.47  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.48  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.49  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.50  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.51  Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.52  Propunerea legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.53  Propunerea legislativă privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau - la data de 1 martie 1990 - economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.54  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.55  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.56  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (retrimisă comisiei);
   90.57  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.140/1.04.2000, Partea I (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.58  Propunerea legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).
   90.59  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.60  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de supraveghere a Sistemului de Pensii Private (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.61  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.62  Propunerea legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.63  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.64  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.65  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.66  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.67  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.68  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.69  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.70  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.71  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.72  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.73  Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.74  Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.75  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.76  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.77  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (retrimisă comisiei);
   90.78  Propunerea legislativă privind îmbunătățirea procedurii legislative (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.79  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.80  Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.81  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.82  Propunerea legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.83  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.84  Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.85  Propunerea legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.86  Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.87  Proiectul de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.88  Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (retrimisă comisiei);
   90.89  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.90  Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.91  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.482 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.92  Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (retrimisă comisiei);
   90.93  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.94  Propunerea legislativă privind profesiile liberale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.95  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.96  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   90.97  Propunerea legislativă privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   90.98  Vot asupra moțiunii simple "Patru milioane de lei - subvenție pentru fiecare hectar de teren arabil" (adoptată).
  91   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților a listei legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 10 ao?t 2022, 2:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro