Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 28-11-2007

Ședința Senatului din 28 noiembrie 2007

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 3-8 decembrie a.c.
  3   Adoptarea raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind validarea mandatului de senator al domnului Savu Daniel, Circumscripția electorală nr. 31 Prahova
  4   Ședința solemnă consacrată depunerii jurământului de credință față de țară și popor de către domnul senator Daniel Savu
  5   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului ( aprobarea retragerii, la solicitarea inițiatorului).
  6   Proiectul de lege pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (aprobarea retrimiterii la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport).
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
  8   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  10   Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative -Legea comasării (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  11   Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
  16   Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  17   Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  18   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (votul pe amendament, votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit. d) a art. 4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (votul final se va da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  20   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995 (votul final se va da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  21   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 84 din 1995, republicată, Legea învățământului, prin introducerea unor măsuri de protecție a minorilor ai căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  22   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (votul final se va da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 martie 2007 (votul pe raport se va da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 18 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  25   Dezbaterea Proiectului de lege pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (votul final se va da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin. (1) din articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  27   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (continuarea dezbaterilor în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finanțării agriculturii și dezvoltării rurale (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 decembrie a.c.)