You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 28-04-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of April 28, 2010

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale. (rămasă pentru votul final).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată (rămasă pentru votul final).
  4   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.1, pct. C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea și protecția solului (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea monedei naționale (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (rămasă pentru votul final).
  14   Reluarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege privind împădurirea terenurilor degradate (retrimis comisiei).
  15   Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (respingerea propunerii de retrimitere la comisie)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. (Adoptat).
  17   Supunerea la votul final:
   17.1  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).
   17.2  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).