Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/21-05-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 12-05-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2010

  1   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice (retrimis comisiei).
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (rămasă pentru votul final).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare, publicată în M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 215/2004), cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (rămasă pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei 1, poziția 13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (rămasă pentru votul final).
  15   Supunerea la votul final:
   15.1  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (adoptat);
   15.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010 (adoptat);
   15.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile (adoptat);
   15.4  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   15.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   15.6  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (adoptat);
   15.7  Propunerea legislativă privind modificarea art.41 al Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   15.8  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986 (adoptat);
   15.9  Proiectul de Lege privind împădurirea terenurilor degradate (adoptat);
   15.10  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (respins);
   15.11  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (adoptat);
   15.12  Proiectul de Lege privind completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată (adoptat);
   15.13  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   15.14  Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare, publicată în M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 215/2004), cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   15.15  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   15.16  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   15.17  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   15.18  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   15.19  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (respinsă);
   15.20  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (respinsă);
   15.21  Propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (respinsă);
   15.22  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare (respinsă);
   15.23  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   15.24  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată (adoptat);
   15.25  Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziția 13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 11:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro