You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 04-10-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea proiectului programului de lucru.
  3   Aprobarea proiectului ordinii de zi, cu modificări.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare. (PL-x 389/2010) (rămas pentru votul final).
  5   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1636/2009 (PL-x 502/2009/2010) (amânarea dezbaterii)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli (PL-x 330/2010) și a Proiectului de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. (PL-x 227/2010) (rămase pentru votul final).
  7   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (PL-x 383/2010) (retrimis comisiei)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici. (PL-x 164/2010) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale. (PL-x 457/2010) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități. (PL-x 455/2010) (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București, între Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010. (PL-x 395/2010) (rămas pentru votul final).
  12   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  13   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:
   13.1  Octavian-Marius Popa
   13.2  Aledin Amet
   13.3  Aurel Vainer
   13.4  Vasile Popeangă
   13.5  Aurel Vlădoiu
   13.6  Gheorghe Ana