Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/22-10-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 14-10-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2013

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea solicitării Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport de prelungire a termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a următoarelor inițiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011, Legea educației naționale (Pl-x 260/2013) și 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011, Legea educației naționale (Pl-x 272/2013).
  3   Proiectul de Lege privind înființarea Fundației "Proiect Ferentari" (PL-x 238/2013). (retrimis comisiei)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (PL-x 336/2013). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 284/2013). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor (PL-x 306/2013). (rămas pentru votul final)
  7   Propunerea legislativă pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 242/2013). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013 (PL-x 315/2013). (rămas pentru votul final)
  9   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 38/2013/23.09.2013). (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit (PL-x 159/2012). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate (Pl-x 286/2013) și Proiectului de Lege privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate (PL-x 287/2013). (rămase pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 321/2013). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013 (PL-x 320/2013). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (Pl-x 221/2013). (rămasă pentru votul final)
  15   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 718/2010). (rămas pentru votul final)
  17   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 166/2010). (retrimis comisiei)
  18   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 167/2010). (retrimis comisiei)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române (PL-x 269/2013). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea colecției de timbre a României de la Compania Națională Poșta Română în patrimoniul Băncii Naționale a României (PL-x 417/2012). (rămas pentru votul final)
  21   Aprobarea modificării programului de lucru pentru ziua de marți, 15 octombrie 2013.
  22   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.
   22.1  Cornel Itu

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 29 novembre 2022, 17:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro